BARDHANA HALT (BRDH) Railway Station Code


Railway Station Name: BARDHANA HALT
Station Code: BRDH