Shikaripara (SKIP) Railway Station Time Table


  • Station Code: SKIP
113046  DUMK HWH MAYURAKSHI EXPDaily
04:18
Arr
Arrival
04:19
Dep
Departure
1 Min
Halt
Mail Express
 
213016  JMP HWH KAVIGURU EXPDaily
11:16
Arr
Arrival
11:18
Dep
Departure
2 Min
Halt
Mail Express
 
303081  RPH JASHIDIH PASS SPLDaily
13:19
Arr
Arrival
13:20
Dep
Departure
1 Min
Halt
Passenger Special
 
413015  HWH JMP KAVIGURU EXPDaily
15:53
Arr
Arrival
15:55
Dep
Departure
2 Min
Halt
Mail Express
 
503082  JSME RPH PGR SPLDaily
19:06
Arr
Arrival
19:07
Dep
Departure
1 Min
Halt
Passenger Special
 
613045  HWH DUMK MAYURAKSHI EXPDaily
23:13
Arr
Arrival
23:14
Dep
Departure
1 Min
Halt
Mail Express