Bally To Howrah Trains


137354  TAK HWH LOCALDaily
00:09
BLY
Bally
00:30
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
213030  MKA HWH EXPDaily
01:47
BLY
Bally
03:00
HWH
Howrah Jn
01h 13m
8 Km
6.6 km/hr
 
303004  AZ HWH PASSENGERDaily
03:13
BLY
Bally
03:45
HWH
Howrah Jn
00h 32m
9 Km
16.9 km/hr
 
437212  BDC HWH LOCALDaily
03:46
BLY
Bally
04:10
HWH
Howrah Jn
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
537214  BDC HWH LOCALDaily
04:29
BLY
Bally
04:50
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
637312  TAK HWH LOCALDaily
04:58
BLY
Bally
05:20
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
737812  BWN HWH LOCALDaily
05:00
BLY
Bally
05:27
HWH
Howrah Jn
00h 27m
9 Km
20 km/hr
 
837216  BDC HWH LOCALDaily
05:20
BLY
Bally
05:50
HWH
Howrah Jn
00h 30m
9 Km
18 km/hr
 
937218  BDC HWH LOCALDaily
05:50
BLY
Bally
06:12
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
1037314  TAK HWH LOCALDaily
06:00
BLY
Bally
06:20
HWH
Howrah Jn
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
1137814  BWN HWH LOCALDaily
06:06
BLY
Bally
06:35
HWH
Howrah Jn
00h 29m
9 Km
18.6 km/hr
 
1237220  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
06:19
BLY
Bally
06:45
HWH
Howrah Jn
00h 26m
9 Km
20.8 km/hr
 
1337912  KWAE HWH LOCALDaily
06:27
BLY
Bally
06:55
HWH
Howrah Jn
00h 28m
9 Km
19.3 km/hr
 
1437316  TAK HWH LOCALDaily
06:45
BLY
Bally
07:05
HWH
Howrah Jn
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
1537816  BWN HWH LOCALDaily
06:58
BLY
Bally
07:28
HWH
Howrah Jn
00h 30m
9 Km
18 km/hr
 
1637222  BDC HWH LOCALDaily
07:11
BLY
Bally
07:35
HWH
Howrah Jn
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
1737224  BDC HWH LOCALDaily
07:27
BLY
Bally
07:52
HWH
Howrah Jn
00h 25m
9 Km
21.6 km/hr
 
1837318  TAK HWH LOCALDaily
07:35
BLY
Bally
07:55
HWH
Howrah Jn
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
1937818  BWN HWH LOCALDaily
07:41
BLY
Bally
08:08
HWH
Howrah Jn
00h 27m
9 Km
20 km/hr
 
2037226  BDC HWH LOCALDaily
07:54
BLY
Bally
08:18
HWH
Howrah Jn
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
2137820  BWN HWH LOCALDaily
08:11
BLY
Bally
08:36
HWH
Howrah Jn
00h 25m
9 Km
21.6 km/hr
 
2237320  TAK HWH LOCALDaily
08:19
BLY
Bally
08:40
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
2337042  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:39
BLY
Bally
09:00
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
2437228  BDC HWH LOCALDaily
08:44
BLY
Bally
09:06
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
2537304  SIU HWH LOCALDaily
08:48
BLY
Bally
09:09
HWH
Howrah Jn
00h 21m
8 Km
22.9 km/hr
 
2637012  SRP HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:55
BLY
Bally
09:15
HWH
Howrah Jn
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
2737322  TAK HWH LOCALDaily
09:03
BLY
Bally
09:24
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
2837230  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:11
BLY
Bally
09:34
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
2937202  BDC HWH MATRIBHUMI LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:20
BLY
Bally
09:43
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
3037044  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:20
BLY
Bally
09:40
HWH
Howrah Jn
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
3137308  HPL HWH LOCALDaily
09:27
BLY
Bally
09:48
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
3237232  BDC HWH LOCALDaily
09:33
BLY
Bally
09:55
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
3337372  GOGHAT HWH LOCALDaily
09:40
BLY
Bally
10:04
HWH
Howrah Jn
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
3437234  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:49
BLY
Bally
10:09
HWH
Howrah Jn
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
3537918  KWAE HWH LOCALDaily
09:53
BLY
Bally
10:20
HWH
Howrah Jn
00h 27m
9 Km
20 km/hr
 
3637046  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:09
BLY
Bally
10:30
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
3737014  SRP HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:16
BLY
Bally
10:36
HWH
Howrah Jn
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
3837360  AMBG HWH LOCALDaily
10:23
BLY
Bally
10:45
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
3937236  BDC HWHLOCALDaily
10:26
BLY
Bally
10:48
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
4037048  SHE HWH LOCALDaily
10:34
BLY
Bally
10:56
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
4137324  TAK HWH LOCALDaily
10:37
BLY
Bally
11:02
HWH
Howrah Jn
00h 25m
9 Km
21.6 km/hr
 
4237050  SHE HWH LOCALDaily
10:51
BLY
Bally
11:10
HWH
Howrah Jn
00h 19m
9 Km
28.4 km/hr
 
4337238  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:07
BLY
Bally
11:32
HWH
Howrah Jn
00h 25m
9 Km
21.6 km/hr
 
4437240  BDC HWH LOCALDaily
11:24
BLY
Bally
11:50
HWH
Howrah Jn
00h 26m
9 Km
20.8 km/hr
 
4537326  TAK HWH LOCALDaily
11:34
BLY
Bally
11:58
HWH
Howrah Jn
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
4637052  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:44
BLY
Bally
12:05
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
4737242  BDC HWH LOCALDaily
12:02
BLY
Bally
12:25
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
4837832  BWN HWH LOCALDaily
12:18
BLY
Bally
12:40
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
4937328  TAK HWH LOCALDaily
12:23
BLY
Bally
12:47
HWH
Howrah Jn
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
5037244  BDC HWH LOCALDaily
12:54
BLY
Bally
13:20
HWH
Howrah Jn
00h 26m
9 Km
20.8 km/hr
 
5137056  SHE HWH LOCALDaily
13:06
BLY
Bally
13:30
HWH
Howrah Jn
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
5237330  TAK HWH LOCALDaily
13:09
BLY
Bally
13:35
HWH
Howrah Jn
00h 26m
9 Km
20.8 km/hr
 
5337834  BWN HWH LOCALDaily
13:22
BLY
Bally
13:50
HWH
Howrah Jn
00h 28m
9 Km
19.3 km/hr
 
5437246  BDC HWH LOCALDaily
13:26
BLY
Bally
13:47
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
5537922  KWAE HWH LOCALDaily
13:41
BLY
Bally
14:05
HWH
Howrah Jn
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
5637332  TAK HWH LOCALDaily
13:50
BLY
Bally
14:12
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
5737248  BDC HWH LOCALDaily
13:57
BLY
Bally
14:20
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
5837362  ARAMBAGH HWH LOCALDaily
14:14
BLY
Bally
14:40
HWH
Howrah Jn
00h 26m
9 Km
20.8 km/hr
 
5937250  BDC HWH LOCALDaily
14:14
BLY
Bally
14:36
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
6037836  BWN HWH LOCALDaily
14:24
BLY
Bally
14:46
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
6137334  TAK HWH LOCALDaily
14:38
BLY
Bally
15:00
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
6237614  PDA HWH LOCALDaily
14:43
BLY
Bally
15:08
HWH
Howrah Jn
00h 25m
8 Km
19.2 km/hr
 
6337252  BDC HWH LOCALDaily
15:00
BLY
Bally
15:25
HWH
Howrah Jn
00h 25m
9 Km
21.6 km/hr
 
6437374  GOGT HWH LOCALDaily
15:06
BLY
Bally
15:30
HWH
Howrah Jn
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
6537336  TAK HWH LOCALDaily
15:28
BLY
Bally
15:50
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
6637254  BDC HWH LOCALDaily
15:34
BLY
Bally
15:57
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
6737838  BWN HWH LOCALDaily
15:39
BLY
Bally
16:05
HWH
Howrah Jn
00h 26m
9 Km
20.8 km/hr
 
6837256  BDC HWH LOCALDaily
15:49
BLY
Bally
16:12
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
6937258  BDC HWH LOCALDaily
16:14
BLY
Bally
16:38
HWH
Howrah Jn
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
7037338  TAK HWH LOCALDaily
16:22
BLY
Bally
16:45
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
7137656  MYM HWH LOCALDaily
16:29
BLY
Bally
16:52
HWH
Howrah Jn
00h 23m
8 Km
20.9 km/hr
 
7237364  ARAMBAGH HWH LOCALDaily
16:42
BLY
Bally
17:02
HWH
Howrah Jn
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
7337260  BDC HWH LOCALDaily
16:47
BLY
Bally
17:08
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
7437058  SHE HWH LOCALDaily
17:00
BLY
Bally
17:23
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
7537840  BWN HWH LOCALDaily
17:12
BLY
Bally
17:35
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
7637340  TAK HWH LOCALDaily
17:21
BLY
Bally
17:43
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
7737262  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:21
BLY
Bally
17:42
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
7837264  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:29
BLY
Bally
17:50
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
7937658  MYM HWH LOCALDaily
17:33
BLY
Bally
17:55
HWH
Howrah Jn
00h 22m
8 Km
21.8 km/hr
 
8037266  BDC HWH LOCALDaily
17:52
BLY
Bally
18:14
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
8137060  SHEORAPHULI HOWRAH LOCALDaily
17:59
BLY
Bally
18:20
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
8237268  BDC HWH LOCALDaily
18:10
BLY
Bally
18:32
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
8337342  TAK HWH LOCALDaily
18:22
BLY
Bally
18:42
HWH
Howrah Jn
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
8437926  KWAE HWH LOCALDaily
18:22
BLY
Bally
18:48
HWH
Howrah Jn
00h 26m
9 Km
20.8 km/hr
 
8537062  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:34
BLY
Bally
18:55
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
8637842  BWN HWH LOCALDaily
18:39
BLY
Bally
19:02
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
8737270  BDC HWH LOCALDaily
18:46
BLY
Bally
19:10
HWH
Howrah Jn
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
8837310  TAK SHE LOCALDaily
18:57
BLY
Bally
19:16
HWH
Howrah Jn
00h 19m
9 Km
28.4 km/hr
 
8937272  BDC HWH LOCALDaily
19:03
BLY
Bally
19:22
HWH
Howrah Jn
00h 19m
9 Km
28.4 km/hr
 
9037344  TAK HWH LOCALDaily
19:19
BLY
Bally
19:42
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
9137846  BWN HWH LOCALSat
19:24
BLY
Bally
19:49
HWH
Howrah Jn
00h 25m
9 Km
21.6 km/hr
 
9237274  BDC HWH LOCALDaily
19:30
BLY
Bally
19:55
HWH
Howrah Jn
00h 25m
9 Km
21.6 km/hr
 
9337064  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:42
BLY
Bally
20:05
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
9437848  BWN HWH LOCALDaily
19:59
BLY
Bally
20:22
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
9537346  TAK HWH LOCALDaily
20:08
BLY
Bally
20:28
HWH
Howrah Jn
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
9637276  BDC HWH LOCALDaily
20:14
BLY
Bally
20:36
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
9737278  BDC HWH LOCALDaily
20:24
BLY
Bally
20:48
HWH
Howrah Jn
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
9837850  BWN HWH LOCALDaily
20:34
BLY
Bally
20:59
HWH
Howrah Jn
00h 25m
9 Km
21.6 km/hr
 
9937348  TAK HWH LOCALDaily
20:45
BLY
Bally
21:05
HWH
Howrah Jn
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
10037376  GOGT HWH LOCALDaily
21:09
BLY
Bally
21:28
HWH
Howrah Jn
00h 19m
9 Km
28.4 km/hr
 
10137280  BDC HWH LOCALDaily
21:12
BLY
Bally
21:35
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
10237350  TAK HWH LOCALDaily
21:32
BLY
Bally
21:53
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
10337282  BDC HWH LOCALDaily
21:39
BLY
Bally
22:01
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
10437306  SIU HWH LOCALDaily
21:42
BLY
Bally
22:10
HWH
Howrah Jn
00h 28m
8 Km
17.1 km/hr
 
10537852  BWN HWH MAIN LOCALDaily
21:52
BLY
Bally
22:15
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
10637366  AMBG HWH LOCALDaily
22:11
BLY
Bally
22:35
HWH
Howrah Jn
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
10737928  KWAE HWH LOCALDaily
22:17
BLY
Bally
22:42
HWH
Howrah Jn
00h 25m
9 Km
21.6 km/hr
 
10837284  BDC HWH LOCALDaily
22:24
BLY
Bally
22:50
HWH
Howrah Jn
00h 26m
9 Km
20.8 km/hr
 
10937854  BWN HWH NON STOP LOCALDaily
22:44
BLY
Bally
23:12
HWH
Howrah Jn
00h 28m
9 Km
19.3 km/hr
 
11037352  TAK HWH LOCALDaily
22:48
BLY
Bally
23:08
HWH
Howrah Jn
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
11137286  BDC HWH LOCALDaily
22:57
BLY
Bally
23:20
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
11237288  BDC HWH LOCALDaily
23:09
BLY
Bally
23:33
HWH
Howrah Jn
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
11337290  BDC LOCALDaily
23:24
BLY
Bally
23:46
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
11437378  AMBG HWH LOCALDaily
23:37
BLY
Bally
23:58
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
11503052  BWN HWH MEMU PGR SPLDaily
23:50
BLY
Bally
00:15
HWH
Howrah Jn
00h 25m
9 Km
21.6 km/hr
 
According to the rail network of Indian Railways, the distance between Bally and Howrah is 9 kilometres. And as listed in the above table, there are 115 direct trains between Bally and Howrah Junction. Travelling by train makes our journey safe and convenient. Generally, Bally Howrah trains complete this journey in 00 hours and 21 minutes.

Bally Howrah Passenger Trains

There is a total of 114 passenger trains between Bally and Howrah. The below table lists them all.


137354  TAK HWH LOCALDaily
00:09
BLY
Bally
00:30
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
203004  AZ HWH PASSENGERDaily
03:13
BLY
Bally
03:45
HWH
Howrah Jn
00h 32m
9 Km
16.9 km/hr
 
337212  BDC HWH LOCALDaily
03:46
BLY
Bally
04:10
HWH
Howrah Jn
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
437214  BDC HWH LOCALDaily
04:29
BLY
Bally
04:50
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
537312  TAK HWH LOCALDaily
04:58
BLY
Bally
05:20
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
637812  BWN HWH LOCALDaily
05:00
BLY
Bally
05:27
HWH
Howrah Jn
00h 27m
9 Km
20 km/hr
 
737216  BDC HWH LOCALDaily
05:20
BLY
Bally
05:50
HWH
Howrah Jn
00h 30m
9 Km
18 km/hr
 
837218  BDC HWH LOCALDaily
05:50
BLY
Bally
06:12
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
937314  TAK HWH LOCALDaily
06:00
BLY
Bally
06:20
HWH
Howrah Jn
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
1037814  BWN HWH LOCALDaily
06:06
BLY
Bally
06:35
HWH
Howrah Jn
00h 29m
9 Km
18.6 km/hr
 
1137220  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
06:19
BLY
Bally
06:45
HWH
Howrah Jn
00h 26m
9 Km
20.8 km/hr
 
1237912  KWAE HWH LOCALDaily
06:27
BLY
Bally
06:55
HWH
Howrah Jn
00h 28m
9 Km
19.3 km/hr
 
1337316  TAK HWH LOCALDaily
06:45
BLY
Bally
07:05
HWH
Howrah Jn
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
1437816  BWN HWH LOCALDaily
06:58
BLY
Bally
07:28
HWH
Howrah Jn
00h 30m
9 Km
18 km/hr
 
1537222  BDC HWH LOCALDaily
07:11
BLY
Bally
07:35
HWH
Howrah Jn
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
1637224  BDC HWH LOCALDaily
07:27
BLY
Bally
07:52
HWH
Howrah Jn
00h 25m
9 Km
21.6 km/hr
 
1737318  TAK HWH LOCALDaily
07:35
BLY
Bally
07:55
HWH
Howrah Jn
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
1837818  BWN HWH LOCALDaily
07:41
BLY
Bally
08:08
HWH
Howrah Jn
00h 27m
9 Km
20 km/hr
 
1937226  BDC HWH LOCALDaily
07:54
BLY
Bally
08:18
HWH
Howrah Jn
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
2037820  BWN HWH LOCALDaily
08:11
BLY
Bally
08:36
HWH
Howrah Jn
00h 25m
9 Km
21.6 km/hr
 
2137320  TAK HWH LOCALDaily
08:19
BLY
Bally
08:40
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
2237042  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:39
BLY
Bally
09:00
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
2337228  BDC HWH LOCALDaily
08:44
BLY
Bally
09:06
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
2437304  SIU HWH LOCALDaily
08:48
BLY
Bally
09:09
HWH
Howrah Jn
00h 21m
8 Km
22.9 km/hr
 
2537012  SRP HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:55
BLY
Bally
09:15
HWH
Howrah Jn
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
2637322  TAK HWH LOCALDaily
09:03
BLY
Bally
09:24
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
2737230  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:11
BLY
Bally
09:34
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
2837202  BDC HWH MATRIBHUMI LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:20
BLY
Bally
09:43
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
2937044  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:20
BLY
Bally
09:40
HWH
Howrah Jn
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
3037308  HPL HWH LOCALDaily
09:27
BLY
Bally
09:48
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
3137232  BDC HWH LOCALDaily
09:33
BLY
Bally
09:55
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
3237372  GOGHAT HWH LOCALDaily
09:40
BLY
Bally
10:04
HWH
Howrah Jn
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
3337234  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:49
BLY
Bally
10:09
HWH
Howrah Jn
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
3437918  KWAE HWH LOCALDaily
09:53
BLY
Bally
10:20
HWH
Howrah Jn
00h 27m
9 Km
20 km/hr
 
3537046  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:09
BLY
Bally
10:30
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
3637014  SRP HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:16
BLY
Bally
10:36
HWH
Howrah Jn
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
3737360  AMBG HWH LOCALDaily
10:23
BLY
Bally
10:45
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
3837236  BDC HWHLOCALDaily
10:26
BLY
Bally
10:48
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
3937048  SHE HWH LOCALDaily
10:34
BLY
Bally
10:56
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
4037324  TAK HWH LOCALDaily
10:37
BLY
Bally
11:02
HWH
Howrah Jn
00h 25m
9 Km
21.6 km/hr
 
4137050  SHE HWH LOCALDaily
10:51
BLY
Bally
11:10
HWH
Howrah Jn
00h 19m
9 Km
28.4 km/hr
 
4237238  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:07
BLY
Bally
11:32
HWH
Howrah Jn
00h 25m
9 Km
21.6 km/hr
 
4337240  BDC HWH LOCALDaily
11:24
BLY
Bally
11:50
HWH
Howrah Jn
00h 26m
9 Km
20.8 km/hr
 
4437326  TAK HWH LOCALDaily
11:34
BLY
Bally
11:58
HWH
Howrah Jn
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
4537052  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:44
BLY
Bally
12:05
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
4637242  BDC HWH LOCALDaily
12:02
BLY
Bally
12:25
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
4737832  BWN HWH LOCALDaily
12:18
BLY
Bally
12:40
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
4837328  TAK HWH LOCALDaily
12:23
BLY
Bally
12:47
HWH
Howrah Jn
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
4937244  BDC HWH LOCALDaily
12:54
BLY
Bally
13:20
HWH
Howrah Jn
00h 26m
9 Km
20.8 km/hr
 
5037056  SHE HWH LOCALDaily
13:06
BLY
Bally
13:30
HWH
Howrah Jn
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
5137330  TAK HWH LOCALDaily
13:09
BLY
Bally
13:35
HWH
Howrah Jn
00h 26m
9 Km
20.8 km/hr
 
5237834  BWN HWH LOCALDaily
13:22
BLY
Bally
13:50
HWH
Howrah Jn
00h 28m
9 Km
19.3 km/hr
 
5337246  BDC HWH LOCALDaily
13:26
BLY
Bally
13:47
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
5437922  KWAE HWH LOCALDaily
13:41
BLY
Bally
14:05
HWH
Howrah Jn
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
5537332  TAK HWH LOCALDaily
13:50
BLY
Bally
14:12
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
5637248  BDC HWH LOCALDaily
13:57
BLY
Bally
14:20
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
5737362  ARAMBAGH HWH LOCALDaily
14:14
BLY
Bally
14:40
HWH
Howrah Jn
00h 26m
9 Km
20.8 km/hr
 
5837250  BDC HWH LOCALDaily
14:14
BLY
Bally
14:36
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
5937836  BWN HWH LOCALDaily
14:24
BLY
Bally
14:46
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
6037334  TAK HWH LOCALDaily
14:38
BLY
Bally
15:00
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
6137614  PDA HWH LOCALDaily
14:43
BLY
Bally
15:08
HWH
Howrah Jn
00h 25m
8 Km
19.2 km/hr
 
6237252  BDC HWH LOCALDaily
15:00
BLY
Bally
15:25
HWH
Howrah Jn
00h 25m
9 Km
21.6 km/hr
 
6337374  GOGT HWH LOCALDaily
15:06
BLY
Bally
15:30
HWH
Howrah Jn
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
6437336  TAK HWH LOCALDaily
15:28
BLY
Bally
15:50
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
6537254  BDC HWH LOCALDaily
15:34
BLY
Bally
15:57
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
6637838  BWN HWH LOCALDaily
15:39
BLY
Bally
16:05
HWH
Howrah Jn
00h 26m
9 Km
20.8 km/hr
 
6737256  BDC HWH LOCALDaily
15:49
BLY
Bally
16:12
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
6837258  BDC HWH LOCALDaily
16:14
BLY
Bally
16:38
HWH
Howrah Jn
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
6937338  TAK HWH LOCALDaily
16:22
BLY
Bally
16:45
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
7037656  MYM HWH LOCALDaily
16:29
BLY
Bally
16:52
HWH
Howrah Jn
00h 23m
8 Km
20.9 km/hr
 
7137364  ARAMBAGH HWH LOCALDaily
16:42
BLY
Bally
17:02
HWH
Howrah Jn
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
7237260  BDC HWH LOCALDaily
16:47
BLY
Bally
17:08
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
7337058  SHE HWH LOCALDaily
17:00
BLY
Bally
17:23
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
7437840  BWN HWH LOCALDaily
17:12
BLY
Bally
17:35
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
7537340  TAK HWH LOCALDaily
17:21
BLY
Bally
17:43
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
7637262  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:21
BLY
Bally
17:42
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
7737264  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:29
BLY
Bally
17:50
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
7837658  MYM HWH LOCALDaily
17:33
BLY
Bally
17:55
HWH
Howrah Jn
00h 22m
8 Km
21.8 km/hr
 
7937266  BDC HWH LOCALDaily
17:52
BLY
Bally
18:14
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
8037060  SHEORAPHULI HOWRAH LOCALDaily
17:59
BLY
Bally
18:20
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
8137268  BDC HWH LOCALDaily
18:10
BLY
Bally
18:32
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
8237342  TAK HWH LOCALDaily
18:22
BLY
Bally
18:42
HWH
Howrah Jn
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
8337926  KWAE HWH LOCALDaily
18:22
BLY
Bally
18:48
HWH
Howrah Jn
00h 26m
9 Km
20.8 km/hr
 
8437062  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:34
BLY
Bally
18:55
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
8537842  BWN HWH LOCALDaily
18:39
BLY
Bally
19:02
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
8637270  BDC HWH LOCALDaily
18:46
BLY
Bally
19:10
HWH
Howrah Jn
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
8737310  TAK SHE LOCALDaily
18:57
BLY
Bally
19:16
HWH
Howrah Jn
00h 19m
9 Km
28.4 km/hr
 
8837272  BDC HWH LOCALDaily
19:03
BLY
Bally
19:22
HWH
Howrah Jn
00h 19m
9 Km
28.4 km/hr
 
8937344  TAK HWH LOCALDaily
19:19
BLY
Bally
19:42
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
9037846  BWN HWH LOCALSat
19:24
BLY
Bally
19:49
HWH
Howrah Jn
00h 25m
9 Km
21.6 km/hr
 
9137274  BDC HWH LOCALDaily
19:30
BLY
Bally
19:55
HWH
Howrah Jn
00h 25m
9 Km
21.6 km/hr
 
9237064  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:42
BLY
Bally
20:05
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
9337848  BWN HWH LOCALDaily
19:59
BLY
Bally
20:22
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
9437346  TAK HWH LOCALDaily
20:08
BLY
Bally
20:28
HWH
Howrah Jn
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
9537276  BDC HWH LOCALDaily
20:14
BLY
Bally
20:36
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
9637278  BDC HWH LOCALDaily
20:24
BLY
Bally
20:48
HWH
Howrah Jn
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
9737850  BWN HWH LOCALDaily
20:34
BLY
Bally
20:59
HWH
Howrah Jn
00h 25m
9 Km
21.6 km/hr
 
9837348  TAK HWH LOCALDaily
20:45
BLY
Bally
21:05
HWH
Howrah Jn
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
9937376  GOGT HWH LOCALDaily
21:09
BLY
Bally
21:28
HWH
Howrah Jn
00h 19m
9 Km
28.4 km/hr
 
10037280  BDC HWH LOCALDaily
21:12
BLY
Bally
21:35
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
10137350  TAK HWH LOCALDaily
21:32
BLY
Bally
21:53
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
10237282  BDC HWH LOCALDaily
21:39
BLY
Bally
22:01
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
10337306  SIU HWH LOCALDaily
21:42
BLY
Bally
22:10
HWH
Howrah Jn
00h 28m
8 Km
17.1 km/hr
 
10437852  BWN HWH MAIN LOCALDaily
21:52
BLY
Bally
22:15
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
10537366  AMBG HWH LOCALDaily
22:11
BLY
Bally
22:35
HWH
Howrah Jn
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
10637928  KWAE HWH LOCALDaily
22:17
BLY
Bally
22:42
HWH
Howrah Jn
00h 25m
9 Km
21.6 km/hr
 
10737284  BDC HWH LOCALDaily
22:24
BLY
Bally
22:50
HWH
Howrah Jn
00h 26m
9 Km
20.8 km/hr
 
10837854  BWN HWH NON STOP LOCALDaily
22:44
BLY
Bally
23:12
HWH
Howrah Jn
00h 28m
9 Km
19.3 km/hr
 
10937352  TAK HWH LOCALDaily
22:48
BLY
Bally
23:08
HWH
Howrah Jn
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
11037286  BDC HWH LOCALDaily
22:57
BLY
Bally
23:20
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
11137288  BDC HWH LOCALDaily
23:09
BLY
Bally
23:33
HWH
Howrah Jn
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
11237290  BDC LOCALDaily
23:24
BLY
Bally
23:46
HWH
Howrah Jn
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
11337378  AMBG HWH LOCALDaily
23:37
BLY
Bally
23:58
HWH
Howrah Jn
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
11403052  BWN HWH MEMU PGR SPLDaily
23:50
BLY
Bally
00:15
HWH
Howrah Jn
00h 25m
9 Km
21.6 km/hr
 

Distance Between Bally and Howrah

Distance Between Bally and Howrah is 9 kilometres. The below table lists distance in other units.

DistanceUnit
9Kilometres
5.592339Miles
9000Meters
900000Centimeters
9842.49Yards
29527.56Feet
354330.9Inches

Travel Time From Bally to Howrah

Travel time from Bally to Howrah is generally 00 hours and 21 minutes. Travel time for different trains are listed below.

Train NumberTime
3735400 hours and 21 minutes
1303001 hours and 13 minutes
0300400 hours and 32 minutes
3721200 hours and 24 minutes
3721400 hours and 21 minutes
3731200 hours and 22 minutes
3781200 hours and 27 minutes
3721600 hours and 30 minutes
3721800 hours and 22 minutes
3731400 hours and 20 minutes

Bally Howrah Trains FAQs

Q. What is the distance between Bally and Howrah?

According to the Indian Rail network distance between Bally and Howrah Junction is 9 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 21m.

Q. Which is the fastest train from Bally to Howrah?

37050 She-hwh Local is the fastest train available from Bally to Howrah. It takes only 00 hours and 19 minutes to complete the journey.

Q. Which is the first train from Bally to Howrah?

37354 Tak-hwh Local is the first train from Bally to Howrah. It leaves Bally at 00:09.

Q. Which is the last train from Bally to Howrah?

03052 Bwn-hwh Memu Pgr Spl is the last train from Bally to Howrah. It leaves Bally at 23:50.

Q. How many local trains run between Bally and Howrah?

Currently, 114 local trains run between Bally and Howrah.
For example, train number 37354 Tak-hwh Local is a local passenger train that originates from Tarakeswar and ends at Howrah Jn station.

Q. What are important tags for this page?

Night Bally Howrah Trains Morning Bally Howrah Trains BALLY se HOWRAH JN train