Ballygunge To Sonarpur Trains


134860  SDAH DH LOCALDaily

BLN
Ballygunge Jn
00:16
SPR
Sonarpur Jn

11 Km
km/hr
 
234812  SDAH DH LOCALDaily
04:01
BLN
Ballygunge Jn
04:20
SPR
Sonarpur Jn
00h 19m
11 Km
34.7 km/hr
 
334712  SDAH LKPR LOCALDaily
04:08
BLN
Ballygunge Jn
04:25
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
434412  SDAH SPR LOCALDaily
04:23
BLN
Ballygunge Jn
04:42
SPR
Sonarpur Jn
00h 19m
11 Km
34.7 km/hr
 
534714  SDAH LKPR LOCALDaily
04:37
BLN
Ballygunge Jn
04:53
SPR
Sonarpur Jn
00h 16m
11 Km
41.3 km/hr
 
634814  SDAH DH LOCALDaily
04:53
BLN
Ballygunge Jn
05:08
SPR
Sonarpur Jn
00h 15m
11 Km
44 km/hr
 
734612  SDAH BRP LOCALDaily
05:12
BLN
Ballygunge Jn
05:29
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
834716  SDAH LKPR LOCALDaily
05:24
BLN
Ballygunge Jn
05:39
SPR
Sonarpur Jn
00h 15m
11 Km
44 km/hr
 
934816  SDAH DH LOCALDaily
05:32
BLN
Ballygunge Jn
05:50
SPR
Sonarpur Jn
00h 18m
11 Km
36.7 km/hr
 
1034512  SDAH CG LOCALDaily
05:53
BLN
Ballygunge Jn
06:11
SPR
Sonarpur Jn
00h 18m
11 Km
36.7 km/hr
 
1134718  SDAH LKPR LOCALDaily
06:03
BLN
Ballygunge Jn
06:20
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
1234614  SDAH BRP LOCALDaily
06:09
BLN
Ballygunge Jn
06:26
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
1334818  SDAH DH LOCALDaily
06:32
BLN
Ballygunge Jn
06:49
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
1434514  SDAH CG LOCALDaily
06:38
BLN
Ballygunge Jn
06:58
SPR
Sonarpur Jn
00h 20m
11 Km
33 km/hr
 
1534616  SDAH BRP LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
06:48
BLN
Ballygunge Jn
07:05
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
1634820  SDAH DH LOCALDaily
07:03
BLN
Ballygunge Jn
07:21
SPR
Sonarpur Jn
00h 18m
11 Km
36.7 km/hr
 
1734618  SDAH BRP LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:16
BLN
Ballygunge Jn
07:33
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
1834720  SDAH LKPR LOCALDaily
07:22
BLN
Ballygunge Jn
07:40
SPR
Sonarpur Jn
00h 18m
11 Km
36.7 km/hr
 
1934822  SDAH DH LOCALDaily
07:32
BLN
Ballygunge Jn
07:48
SPR
Sonarpur Jn
00h 16m
11 Km
41.3 km/hr
 
2034620  SDAH BRP LOCALDaily
07:38
BLN
Ballygunge Jn
07:55
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
2134516  SDAH CG LOCALDaily
07:50
BLN
Ballygunge Jn
08:11
SPR
Sonarpur Jn
00h 21m
11 Km
31.4 km/hr
 
2234824  SDAH DH LOCALDaily
07:58
BLN
Ballygunge Jn
08:15
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
2334622  SDAH BRP LOCALDaily
08:08
BLN
Ballygunge Jn
08:25
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
2434722  SDAH LKPR LOCALDaily
08:23
BLN
Ballygunge Jn
08:40
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
2534414  SDAH SPR LOCALDaily
08:30
BLN
Ballygunge Jn
08:54
SPR
Sonarpur Jn
00h 24m
11 Km
27.5 km/hr
 
2634518  SDAH CG LOCALDaily
08:36
BLN
Ballygunge Jn
08:59
SPR
Sonarpur Jn
00h 23m
11 Km
28.7 km/hr
 
2734416  SDAH SPR LOCALDaily
08:48
BLN
Ballygunge Jn
09:12
SPR
Sonarpur Jn
00h 24m
11 Km
27.5 km/hr
 
2834624  SDAH BRP LOCALDaily
08:58
BLN
Ballygunge Jn
09:15
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
2934826  SDAH DH LOCALDaily
09:05
BLN
Ballygunge Jn
09:22
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
3034520  SDAH CG LOCALDaily
09:18
BLN
Ballygunge Jn
09:39
SPR
Sonarpur Jn
00h 21m
11 Km
31.4 km/hr
 
3134724  SDAH LKPR LOCALDaily
09:24
BLN
Ballygunge Jn
09:41
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
3234418  SDAH SPR LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:38
BLN
Ballygunge Jn
10:00
SPR
Sonarpur Jn
00h 22m
11 Km
30 km/hr
 
3334626  SDAH BRP LOCALDaily
09:48
BLN
Ballygunge Jn
10:04
SPR
Sonarpur Jn
00h 16m
11 Km
41.3 km/hr
 
3434420  SDAH SPR LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:58
BLN
Ballygunge Jn
10:21
SPR
Sonarpur Jn
00h 23m
11 Km
28.7 km/hr
 
3534828  SDAH DH LOCALDaily
10:05
BLN
Ballygunge Jn
10:22
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
3630712  MJT LKPRDaily
10:11
BLN
Ballygunge Jn
10:28
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
3734628  SDAH BRP LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:20
BLN
Ballygunge Jn
10:37
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
3834522  SDAH CG LOCALDaily
10:32
BLN
Ballygunge Jn
10:52
SPR
Sonarpur Jn
00h 20m
11 Km
33 km/hr
 
3934756  SDAH LKPR LOCALDaily
10:38
BLN
Ballygunge Jn
11:00
SPR
Sonarpur Jn
00h 22m
11 Km
30 km/hr
 
4034830  SDAH DH LOCALDaily
10:46
BLN
Ballygunge Jn
11:05
SPR
Sonarpur Jn
00h 19m
11 Km
34.7 km/hr
 
4134424  SDAH SPR LOCALDaily
10:53
BLN
Ballygunge Jn
11:16
SPR
Sonarpur Jn
00h 23m
11 Km
28.7 km/hr
 
4234426  SDAH SPR LOCALDaily
11:03
BLN
Ballygunge Jn
11:24
SPR
Sonarpur Jn
00h 21m
11 Km
31.4 km/hr
 
4334726  SDAH LKPR LOCALDaily
11:10
BLN
Ballygunge Jn
11:27
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
4434428  SDAH SPR LOCALDaily
11:16
BLN
Ballygunge Jn
11:38
SPR
Sonarpur Jn
00h 22m
11 Km
30 km/hr
 
4534524  SDAH CG LOCALDaily
11:33
BLN
Ballygunge Jn
11:54
SPR
Sonarpur Jn
00h 21m
11 Km
31.4 km/hr
 
4634832  SDAH DH LOCALDaily
11:50
BLN
Ballygunge Jn
12:07
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
4734728  SDAH LKPR LOCALDaily
11:58
BLN
Ballygunge Jn
12:15
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
4834650  SDAH BRP LOCALLDaily
12:10
BLN
Ballygunge Jn
12:30
SPR
Sonarpur Jn
00h 20m
11 Km
33 km/hr
 
4934526  SDAH CG LOCALDaily
12:18
BLN
Ballygunge Jn
12:39
SPR
Sonarpur Jn
00h 21m
11 Km
31.4 km/hr
 
5034632  SDAH BRP LOCALDaily
12:33
BLN
Ballygunge Jn
12:50
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
5134834  SDAH DH LOCALDaily
12:43
BLN
Ballygunge Jn
13:00
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
5234730  SDAH LKPR LOCALDaily
12:58
BLN
Ballygunge Jn
13:15
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
5334062  BNJ CG LOCALDaily
13:08
BLN
Ballygunge Jn
13:29
SPR
Sonarpur Jn
00h 21m
11 Km
31.4 km/hr
 
5434792  SDAH NMKA LOCALDaily
13:28
BLN
Ballygunge Jn
13:45
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
5534836  SDAH DH LOCALDaily
13:34
BLN
Ballygunge Jn
13:51
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
5634528  SDAH CG LOCALDaily
13:48
BLN
Ballygunge Jn
14:10
SPR
Sonarpur Jn
00h 22m
11 Km
30 km/hr
 
5734530  SDAH CG LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
14:10
BLN
Ballygunge Jn
14:30
SPR
Sonarpur Jn
00h 20m
11 Km
33 km/hr
 
5834838  SDAH DH LOCALDaily
14:18
BLN
Ballygunge Jn
14:35
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
5934732  SDAH LKPR LOCALDaily
14:26
BLN
Ballygunge Jn
14:43
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
6034532  SDAH CG LOCALDaily
14:56
BLN
Ballygunge Jn
15:17
SPR
Sonarpur Jn
00h 21m
11 Km
31.4 km/hr
 
6134840  SDAH DH LOCALDaily
15:03
BLN
Ballygunge Jn
15:20
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
6234636  SDAH BRP LOCALDaily
15:10
BLN
Ballygunge Jn
15:27
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
6334734  SDAH LKPR LOCALDaily
15:24
BLN
Ballygunge Jn
15:41
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
6434842  SDAH DH LOCALDaily
15:41
BLN
Ballygunge Jn
16:01
SPR
Sonarpur Jn
00h 20m
11 Km
33 km/hr
 
6534534  SDAH CG LOCALDaily
15:48
BLN
Ballygunge Jn
16:07
SPR
Sonarpur Jn
00h 19m
11 Km
34.7 km/hr
 
6634736  SDAH LKPR LOCALDaily
15:58
BLN
Ballygunge Jn
16:15
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
6734638  SDAH BRP LOCALDaily
16:26
BLN
Ballygunge Jn
16:43
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
6834536  SDAH CG LOCALDaily
16:43
BLN
Ballygunge Jn
17:04
SPR
Sonarpur Jn
00h 21m
11 Km
31.4 km/hr
 
6934844  SDAH DH LOCALDaily
16:50
BLN
Ballygunge Jn
17:07
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
7034738  SDAH LKPR LOCALDaily
16:58
BLN
Ballygunge Jn
17:15
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
7134640  SDAH BRP LOCALDaily
17:04
BLN
Ballygunge Jn
17:21
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
7234538  SDAH CG LOCALDaily
17:16
BLN
Ballygunge Jn
17:36
SPR
Sonarpur Jn
00h 20m
11 Km
33 km/hr
 
7334432  SDAH SPR LOCALDaily
17:28
BLN
Ballygunge Jn
17:48
SPR
Sonarpur Jn
00h 20m
11 Km
33 km/hr
 
7434740  SDAH LKPR LOCALDaily
17:37
BLN
Ballygunge Jn
17:54
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
7534602  SDAH BRP LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:43
BLN
Ballygunge Jn
18:00
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
7634642  SDAH BRP LOCALDaily
17:50
BLN
Ballygunge Jn
18:07
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
7734540  SDAH CG LOCALDaily
18:01
BLN
Ballygunge Jn
18:21
SPR
Sonarpur Jn
00h 20m
11 Km
33 km/hr
 
7834846  SDAH DH LOCALDaily
18:10
BLN
Ballygunge Jn
18:27
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
7934742  SDAH LKPR LOCALDaily
18:23
BLN
Ballygunge Jn
18:40
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
8034502  SDAH CG LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:28
BLN
Ballygunge Jn
18:50
SPR
Sonarpur Jn
00h 22m
11 Km
30 km/hr
 
8134434  SDAH SPR LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:40
BLN
Ballygunge Jn
19:00
SPR
Sonarpur Jn
00h 20m
11 Km
33 km/hr
 
8234542  SDAH CG LOCALDaily
18:46
BLN
Ballygunge Jn
19:06
SPR
Sonarpur Jn
00h 20m
11 Km
33 km/hr
 
8334848  SDAH DH LOCALDaily
18:53
BLN
Ballygunge Jn
19:11
SPR
Sonarpur Jn
00h 18m
11 Km
36.7 km/hr
 
8434744  SDAH LKPR LOCALDaily
19:03
BLN
Ballygunge Jn
19:22
SPR
Sonarpur Jn
00h 19m
11 Km
34.7 km/hr
 
8534898  SDAH MGT LOCALDaily
19:13
BLN
Ballygunge Jn
19:29
SPR
Sonarpur Jn
00h 16m
11 Km
41.3 km/hr
 
8630451  KOAA BRP LOCALDaily
19:20
BLN
Ballygunge Jn
19:36
SPR
Sonarpur Jn
00h 16m
11 Km
41.3 km/hr
 
8734644  SDAH BRP LOCALDaily
19:32
BLN
Ballygunge Jn
19:49
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
8834544  SDAH CG LOCALDaily
19:38
BLN
Ballygunge Jn
19:56
SPR
Sonarpur Jn
00h 18m
11 Km
36.7 km/hr
 
8934746  SDAH LKPR LOCALDaily
19:44
BLN
Ballygunge Jn
20:01
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
9034850  SDAH DH LOCALDaily
19:53
BLN
Ballygunge Jn
20:10
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
9130552  MJT GOF LOCALDaily
19:58
BLN
Ballygunge Jn
20:16
SPR
Sonarpur Jn
00h 18m
11 Km
36.7 km/hr
 
9234646  SDAH BRP LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:08
BLN
Ballygunge Jn
20:25
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
9334546  SDAH CG LOCALDaily
20:19
BLN
Ballygunge Jn
20:39
SPR
Sonarpur Jn
00h 20m
11 Km
33 km/hr
 
9434852  SDAH DH LOCALDaily
20:28
BLN
Ballygunge Jn
20:46
SPR
Sonarpur Jn
00h 18m
11 Km
36.7 km/hr
 
9534782  SDAH KAKDWIP LOCALDaily
20:38
BLN
Ballygunge Jn
20:55
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
9634648  SDAH BRP LOCALDaily
20:48
BLN
Ballygunge Jn
21:05
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
9734548  SDAH CG LOCALDaily
20:56
BLN
Ballygunge Jn
21:16
SPR
Sonarpur Jn
00h 20m
11 Km
33 km/hr
 
9834438  SDAH SPR LOCALDaily
21:02
BLN
Ballygunge Jn
21:25
SPR
Sonarpur Jn
00h 23m
11 Km
28.7 km/hr
 
9934748  SDAH LKPR LOCALDaily
21:08
BLN
Ballygunge Jn
21:25
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
10034854  SDAH DH LOCALDaily
21:18
BLN
Ballygunge Jn
21:35
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
10134794  SDAH NAMKHANA LOCALDaily
21:37
BLN
Ballygunge Jn
21:49
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
11 Km
55 km/hr
 
10234550  SDAH CG LOCALDaily
21:45
BLN
Ballygunge Jn
22:05
SPR
Sonarpur Jn
00h 20m
11 Km
33 km/hr
 
10334750  SDAH LKPR LOCALDaily
21:53
BLN
Ballygunge Jn
22:10
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
10434856  SDAH DH LOCALDaily
22:04
BLN
Ballygunge Jn
22:21
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
10534752  SDAH LKPR LOCALDaily
22:28
BLN
Ballygunge Jn
22:45
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
10634436  SDAH SPR LOCALDaily
22:35
BLN
Ballygunge Jn
22:56
SPR
Sonarpur Jn
00h 21m
11 Km
31.4 km/hr
 
10734552  SDAH CG LOCALDaily
22:44
BLN
Ballygunge Jn
23:04
SPR
Sonarpur Jn
00h 20m
11 Km
33 km/hr
 
10834858  SDAH DH LOCALDaily
22:53
BLN
Ballygunge Jn
23:09
SPR
Sonarpur Jn
00h 16m
11 Km
41.3 km/hr
 
10934754  SDAH LKPR LOCALDaily
23:14
BLN
Ballygunge Jn
23:31
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
11 Km
38.8 km/hr
 
11034554  SDAH CG LOCALDaily
23:27
BLN
Ballygunge Jn
23:46
SPR
Sonarpur Jn
00h 19m
11 Km
34.7 km/hr
 
According to the rail network of Indian Railways, the distance between Ballygunge and Sonarpur is 11 kilometres. And as listed in the above table, there are 110 direct trains between Ballygunge Junction and Sonarpur Junction. Travelling by train makes our journey safe and convenient. Generally, Ballygunge Sonarpur trains complete this journey in .

Distance Between Ballygunge and Sonarpur

Distance Between Ballygunge and Sonarpur is 11 kilometres. The below table lists distance in other units.

DistanceUnit
11Kilometres
6.835081Miles
11000Meters
1100000Centimeters
12029.71Yards
36089.24Feet
433071.1Inches

Travel Time From Ballygunge to Sonarpur

Travel time from Ballygunge to Sonarpur is generally . Travel time for different trains are listed below.

Train NumberTime
34860
3481200 hours and 19 minutes
3471200 hours and 17 minutes
3441200 hours and 19 minutes
3471400 hours and 16 minutes
3481400 hours and 15 minutes
3461200 hours and 17 minutes
3471600 hours and 15 minutes
3481600 hours and 18 minutes
3451200 hours and 18 minutes

Ballygunge Sonarpur Trains FAQs

Q. What is the distance between Ballygunge and Sonarpur?

According to the Indian Rail network distance between Ballygunge Junction and Sonarpur Junction is 11 kilometres. This distance is generally travelled in .

Q. Which is the fastest train from Ballygunge to Sonarpur?

34860 Sdah Dh Local is the fastest train available from Ballygunge to Sonarpur. It takes only to complete the journey.

Q. Which is the first train from Ballygunge to Sonarpur?

34860 Sdah Dh Local is the first train from Ballygunge to Sonarpur. It leaves Ballygunge Jn at .

Q. Which is the last train from Ballygunge to Sonarpur?

34554 Sdah-cg Local is the last train from Ballygunge to Sonarpur. It leaves Ballygunge Jn at 23:27.

Q. How many local trains run between Ballygunge and Sonarpur?

Currently, 110 local trains run between Ballygunge and Sonarpur.
For example, train number 34860 Sdah Dh Local is a local passenger train that originates from Sealdah and ends at Diamond Harbour station.

Q. What are important tags for this page?

Night Ballygunge Sonarpur Trains Morning Ballygunge Sonarpur Trains BALLYGUNGE JN se SONARPUR JN train