Chennai Park To Mambalam Trains


140149  MSB TBM EMU LOCALTue Wed Thu Fri Sat Sun
00:06
MPK
Chennai Park
00:18
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
240419  MSB TBM EMU LOCALMon
00:06
MPK
Chennai Park
00:18
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
340601  MSB CGL EMU LOCALSun
04:02
MPK
Chennai Park
04:14
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
440501  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
04:02
MPK
Chennai Park
04:14
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
540301  MSB TBM EMU LOCALSun
04:22
MPK
Chennai Park
04:34
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
640001  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
04:22
MPK
Chennai Park
04:34
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
740603  MSB CGL EMU LOCALSun
04:42
MPK
Chennai Park
04:54
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
840503  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
04:42
MPK
Chennai Park
04:54
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
940605  MSB CGL EMU LOCALSun
05:01
MPK
Chennai Park
05:13
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
1040505  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
05:02
MPK
Chennai Park
05:14
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
1140507  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
05:22
MPK
Chennai Park
05:34
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
1240607  MSB CGL EMU LOCALSun
05:22
MPK
Chennai Park
05:34
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
1340701  MSB CJ SEMI FASTMon Tue Wed Thu Fri Sat
05:37
MPK
Chennai Park
05:49
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
1440751  MSB CJ SEMI FASTSun
05:42
MPK
Chennai Park
05:54
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
1540509  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
05:52
MPK
Chennai Park
06:04
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
1640609  MSB CGL EMU LOCALSun
06:02
MPK
Chennai Park
06:14
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
1740511  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
06:07
MPK
Chennai Park
06:19
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
1840303  MSB TBM EMU LOCALSun
06:22
MPK
Chennai Park
06:34
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
1940003  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
06:22
MPK
Chennai Park
06:34
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
2040513  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
06:32
MPK
Chennai Park
06:44
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
2140611  MSB CGL EMU LOCALSun
06:37
MPK
Chennai Park
06:49
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
2240515  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
06:45
MPK
Chennai Park
06:57
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
2340613  MSB CGL EMU LOCALSun
06:49
MPK
Chennai Park
07:01
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
2440517  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
06:59
MPK
Chennai Park
07:11
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
2540305  MSB TBM EMU LOCALSun
07:02
MPK
Chennai Park
07:14
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
2640519  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:10
MPK
Chennai Park
07:22
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
2740615  MSB CGL EMU LOCALSun
07:14
MPK
Chennai Park
07:26
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
2840005  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:22
MPK
Chennai Park
07:34
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
2940307  MSB TBM EMU LOCALSun
07:27
MPK
Chennai Park
07:39
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
3040801  MSB TMLP EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:34
MPK
Chennai Park
07:46
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
3140851  MSB TMLP EMU LOCALSun
07:40
MPK
Chennai Park
07:52
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
3240007  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:41
MPK
Chennai Park
07:53
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
3340009  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:48
MPK
Chennai Park
08:00
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
3440309  MSB TBM EMU LOCALSun
07:52
MPK
Chennai Park
08:04
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
3542502  GPD CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri
07:54
MPK
Chennai Park
08:06
MBM
Mambalam
00h 12m
9 Km
45 km/hr
 
3640011  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:58
MPK
Chennai Park
08:09
MBM
Mambalam
00h 11m
8 Km
43.6 km/hr
 
3740311  MSB TBM EMU LOCALSun
08:04
MPK
Chennai Park
08:16
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
3840013  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:07
MPK
Chennai Park
08:19
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
3940313  MSB TBM EMU LOCALSun
08:17
MPK
Chennai Park
08:29
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
4040015  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:17
MPK
Chennai Park
08:29
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
4140017  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:26
MPK
Chennai Park
08:38
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
4240315  MSB TBM EMU LOCALSun
08:30
MPK
Chennai Park
08:42
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
4340019  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:32
MPK
Chennai Park
08:43
MBM
Mambalam
00h 11m
8 Km
43.6 km/hr
 
4440021  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:42
MPK
Chennai Park
08:54
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
4540317  MSB TBM EMU LOCALSun
08:42
MPK
Chennai Park
08:54
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
4640023  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:50
MPK
Chennai Park
09:02
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
4740319  MSB TBM EMU LOCALSun
08:52
MPK
Chennai Park
09:04
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
4806721  MSB MLMR EXP SPLDaily
08:56
MPK
Chennai Park
09:08
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
4940025  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:02
MPK
Chennai Park
09:14
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
5040617  MSB CGL EMU LOCALSun
09:07
MPK
Chennai Park
09:19
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
5140521  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:09
MPK
Chennai Park
09:21
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
5240027  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:15
MPK
Chennai Park
09:27
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
5340321  MSB TBM EMU LOCALSun
09:20
MPK
Chennai Park
09:32
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
5440029  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:21
MPK
Chennai Park
09:33
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
5540031  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:27
MPK
Chennai Park
09:39
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
5640619  MSB CGL EMU LOCALSun
09:32
MPK
Chennai Park
09:44
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
5740523  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:37
MPK
Chennai Park
09:49
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
5840323  MSB TBM EMU LOCALSun
09:45
MPK
Chennai Park
09:57
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
5940033  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:47
MPK
Chennai Park
09:59
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
6040035  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:55
MPK
Chennai Park
10:07
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
6140325  MSB TBM EMU LOCALSun
09:57
MPK
Chennai Park
10:09
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
6240525  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:03
MPK
Chennai Park
10:14
MBM
Mambalam
00h 11m
8 Km
43.6 km/hr
 
6340621  MSB CGL EMU LOCALSun
10:07
MPK
Chennai Park
10:19
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
6440037  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:11
MPK
Chennai Park
10:23
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
6540327  MSB TBM EMU LOCALSun
10:17
MPK
Chennai Park
10:29
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
6640039  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:19
MPK
Chennai Park
10:31
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
6740329  MSB TBM EMU LOCALSun
10:27
MPK
Chennai Park
10:39
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
6840041  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:31
MPK
Chennai Park
10:43
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
6940331  MSB TBM EMU LOCALSun
10:37
MPK
Chennai Park
10:49
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
7040043  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:37
MPK
Chennai Park
10:49
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
7140045  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:45
MPK
Chennai Park
10:56
MBM
Mambalam
00h 11m
8 Km
43.6 km/hr
 
7240333  MSB TBM EMU LOCALSun
10:47
MPK
Chennai Park
10:59
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
7340047  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:53
MPK
Chennai Park
11:05
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
7440335  MSB TBM EMU LOCALSun
10:57
MPK
Chennai Park
11:09
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
7540527  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:03
MPK
Chennai Park
11:15
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
7640623  MSB CGL EMU LOCALSun
11:07
MPK
Chennai Park
11:19
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
7740049  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:13
MPK
Chennai Park
11:25
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
7840337  MSB TBM EMU LOCALSun
11:17
MPK
Chennai Park
11:29
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
7940051  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:21
MPK
Chennai Park
11:33
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
8040339  MSB TBM EMU LOCALSun
11:27
MPK
Chennai Park
11:39
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
8140053  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:29
MPK
Chennai Park
11:41
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
8240341  MSB TBM EMU LOCALSun
11:37
MPK
Chennai Park
11:49
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
8340055  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:37
MPK
Chennai Park
11:49
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
8440343  MSB TBM EMU LOCALSun
11:47
MPK
Chennai Park
11:59
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
8540529  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:47
MPK
Chennai Park
11:59
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
8640057  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:57
MPK
Chennai Park
12:09
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
8740625  MSB CGL EMU LOCALSun
11:57
MPK
Chennai Park
12:09
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
8840345  MSB TBM EMU LOCALSun
12:07
MPK
Chennai Park
12:19
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
8940059  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
12:07
MPK
Chennai Park
12:19
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
9040347  MSB TBM EMU LOCALSun
12:17
MPK
Chennai Park
12:29
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
9140061  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
12:17
MPK
Chennai Park
12:29
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
9240349  MSB TBM EMU LOCALSun
12:27
MPK
Chennai Park
12:39
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
9340531  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
12:27
MPK
Chennai Park
12:39
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
9440063  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
12:37
MPK
Chennai Park
12:49
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
9540627  MSB CGL EMU LOCALSun
12:37
MPK
Chennai Park
12:49
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
9640533  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
12:47
MPK
Chennai Park
12:59
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
9740351  MSB TBM EMU LOCALSun
12:47
MPK
Chennai Park
12:59
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
9840065  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
12:57
MPK
Chennai Park
13:09
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
9940629  MSB CGL EMU LOCALSun
12:57
MPK
Chennai Park
13:09
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
10040951  MSB CGL AJJ EMU LOCALSun
13:07
MPK
Chennai Park
13:19
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
10140901  MSB CGL AJJ EMUMon Tue Wed Thu Fri Sat
13:07
MPK
Chennai Park
13:19
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
10240067  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
13:20
MPK
Chennai Park
13:32
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
10340353  MSB TBM EMU LOCALSun
13:22
MPK
Chennai Park
13:34
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
10440069  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
13:33
MPK
Chennai Park
13:45
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
10540355  MSB TBM EMU LOCALSun
13:37
MPK
Chennai Park
13:49
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
10640071  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
13:45
MPK
Chennai Park
13:57
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
10740631  MSB CGL EMU LOCALSun
13:52
MPK
Chennai Park
14:04
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
10840535  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
13:57
MPK
Chennai Park
14:09
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
10940357  MSB TBM EMU LOCALSun
14:07
MPK
Chennai Park
14:19
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
11040073  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
14:10
MPK
Chennai Park
14:22
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
11140537  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
14:22
MPK
Chennai Park
14:34
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
11240633  MSB CGL EMU LOCALSun
14:22
MPK
Chennai Park
14:34
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
11340075  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
14:35
MPK
Chennai Park
14:47
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
11440359  MSB TBM EMU LOCALSun
14:37
MPK
Chennai Park
14:49
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
11540539  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
14:47
MPK
Chennai Park
14:59
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
11640635  MSB CGL EMU LOCALSun
14:52
MPK
Chennai Park
15:04
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
11740077  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
15:00
MPK
Chennai Park
15:12
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
11840853  MSB TMLP EMU LOCALSun
15:07
MPK
Chennai Park
15:19
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
11940803  MSB TMLP EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
15:12
MPK
Chennai Park
15:24
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
12040361  MSB TBM EMU LOCALSun
15:22
MPK
Chennai Park
15:34
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
12140079  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
15:25
MPK
Chennai Park
15:37
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
12240637  MSB CGL EMU LOCALSun
15:37
MPK
Chennai Park
15:49
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
12340541  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
15:37
MPK
Chennai Park
15:49
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
12440081  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
15:50
MPK
Chennai Park
16:02
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
12540363  MSB TBM EMU LOCALSun
15:52
MPK
Chennai Park
16:04
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
12640543  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
16:02
MPK
Chennai Park
16:14
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
12740365  MSB TBM EMU LOCALSun
16:07
MPK
Chennai Park
16:19
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
12840083  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
16:09
MPK
Chennai Park
16:22
MBM
Mambalam
00h 13m
8 Km
36.9 km/hr
 
12940545  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
16:16
MPK
Chennai Park
16:28
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
13040639  MSB CGL EMU LOCALSun
16:17
MPK
Chennai Park
16:29
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
13140085  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
16:23
MPK
Chennai Park
16:35
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
13240367  MSB TBM EMU LOCALSun
16:27
MPK
Chennai Park
16:39
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
13340087  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
16:31
MPK
Chennai Park
16:43
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
13440369  MSB TBM EMU LOCALSun
16:37
MPK
Chennai Park
16:49
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
13540547  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
16:39
MPK
Chennai Park
16:51
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
13640641  MSB CGL EMU LOCALSun
16:47
MPK
Chennai Park
16:59
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
13740089  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
16:47
MPK
Chennai Park
16:59
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
13842522  GPD TBMMon Tue Wed Thu Fri
16:55
MPK
Chennai Park
17:07
MBM
Mambalam
00h 12m
9 Km
45 km/hr
 
13940371  MSB TBM EMU LOCALSun
16:57
MPK
Chennai Park
17:09
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
14040549  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:03
MPK
Chennai Park
17:15
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
14140373  MSB TBM EMU LOCALSun
17:07
MPK
Chennai Park
17:19
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
14240091  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:10
MPK
Chennai Park
17:22
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
14340375  MSB TBM EMU LOCALSun
17:17
MPK
Chennai Park
17:29
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
14440093  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:19
MPK
Chennai Park
17:31
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
14540551  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:27
MPK
Chennai Park
17:39
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
14640643  MSB CGL EMU LOCALSun
17:27
MPK
Chennai Park
17:39
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
14740095  MSB TBM LS GL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:35
MPK
Chennai Park
17:47
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
14840377  MSB TBM EMU LOCALSun
17:37
MPK
Chennai Park
17:49
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
14940553  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:42
MPK
Chennai Park
17:54
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
15040645  MSB CGL EMU LOCALSun
17:47
MPK
Chennai Park
17:59
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
15140097  MSB TBM LS GL EMUMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:50
MPK
Chennai Park
18:02
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
15240099  MSB TBM LS GL EMUMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:57
MPK
Chennai Park
18:09
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
15340379  MSB TBM EMU LOCALSun
17:57
MPK
Chennai Park
18:09
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
15440555  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:06
MPK
Chennai Park
18:18
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
15540953  MSB CGL AJJ EMU FASTSun
18:07
MPK
Chennai Park
18:19
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
15640903  MSB CGL AJJ EMU FASTMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:14
MPK
Chennai Park
18:27
MBM
Mambalam
00h 13m
8 Km
36.9 km/hr
 
15740647  MSB CGL EMU LOCALSun
18:17
MPK
Chennai Park
18:29
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
15840101  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:21
MPK
Chennai Park
18:33
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
15940381  MSB TBM EMU LOCALSun
18:27
MPK
Chennai Park
18:39
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
16040557  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:28
MPK
Chennai Park
18:40
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
16140103  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:35
MPK
Chennai Park
18:47
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
16240649  MSB CGL EMU LOCALSun
18:37
MPK
Chennai Park
18:49
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
16340105  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:42
MPK
Chennai Park
18:54
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
16440955  MSB CGL AJJ EMUSun
18:47
MPK
Chennai Park
18:59
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
16540905  MSB CGL AJJ EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:49
MPK
Chennai Park
19:01
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
16640107  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:56
MPK
Chennai Park
19:08
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
16740383  MSB TBM EMU LOCALSun
18:57
MPK
Chennai Park
19:09
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
16840109  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:03
MPK
Chennai Park
19:15
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
16940385  MSB TBM EMU LOCALSun
19:07
MPK
Chennai Park
19:19
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
17040559  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:12
MPK
Chennai Park
19:24
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
17140651  MSB CGL EMU LOCALSun
19:17
MPK
Chennai Park
19:29
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
17240111  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:19
MPK
Chennai Park
19:31
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
17340113  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:26
MPK
Chennai Park
19:38
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
17440387  MSB TBM EMU LOCALSun
19:27
MPK
Chennai Park
19:39
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
17540703  MSB CJ EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:33
MPK
Chennai Park
19:45
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
17640753  MSB CJ EMU LOCALSun
19:37
MPK
Chennai Park
19:49
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
17740115  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:40
MPK
Chennai Park
19:52
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
17840389  MSB TBM EMU LOCALSun
19:45
MPK
Chennai Park
19:56
MBM
Mambalam
00h 11m
8 Km
43.6 km/hr
 
17940117  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:48
MPK
Chennai Park
20:00
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
18040855  MSB TMLP SEMI FASTSun
19:57
MPK
Chennai Park
20:09
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
18140805  MSB TMLP SEMI FASTMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:57
MPK
Chennai Park
20:09
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
18240119  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:04
MPK
Chennai Park
20:16
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
18340391  MSB TBM EMU LOCALSun
20:07
MPK
Chennai Park
20:19
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
18440561  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:12
MPK
Chennai Park
20:24
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
18540653  MSB CGL EMU LOCALSun
20:17
MPK
Chennai Park
20:29
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
18640121  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:20
MPK
Chennai Park
20:32
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
18740393  MSB TBM EMU LOCALSun
20:27
MPK
Chennai Park
20:39
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
18840123  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:28
MPK
Chennai Park
20:40
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
18940125  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:36
MPK
Chennai Park
20:48
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
19040395  MSB TBM EMU LOCALSun
20:37
MPK
Chennai Park
20:49
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
19140127  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:44
MPK
Chennai Park
20:56
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
19240397  MSB TBM EMU LOCALSun
20:47
MPK
Chennai Park
20:59
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
19340563  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:52
MPK
Chennai Park
21:04
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
19440655  MSB CGL EMU LOCALSun
20:57
MPK
Chennai Park
21:09
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
19540129  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:59
MPK
Chennai Park
21:11
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
19640399  MSB TBM EMU LOCALSun
21:07
MPK
Chennai Park
21:19
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
19740131  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
21:07
MPK
Chennai Park
21:19
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
19840401  MSB TBM EMU LOCALSun
21:17
MPK
Chennai Park
21:29
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
19940133  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
21:17
MPK
Chennai Park
21:29
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
20040657  MSB CGL EMU LOCALSun
21:27
MPK
Chennai Park
21:39
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
20140565  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
21:27
MPK
Chennai Park
21:39
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
20240135  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
21:37
MPK
Chennai Park
21:49
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
20340403  MSB TBM EMU LOCALSun
21:37
MPK
Chennai Park
21:49
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
20440137  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
21:47
MPK
Chennai Park
21:59
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
20540659  MSB CGL EMU LOCALSun
21:47
MPK
Chennai Park
21:59
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
20640405  MSB TBM EMU LOCALSun
21:57
MPK
Chennai Park
22:09
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
20740567  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
21:57
MPK
Chennai Park
22:09
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
20840407  MSB TBM EMU LOCALSun
22:07
MPK
Chennai Park
22:19
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
20940139  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
22:12
MPK
Chennai Park
22:24
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
21040409  MSB TBM EMU LOCALSun
22:22
MPK
Chennai Park
22:34
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
21140141  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
22:27
MPK
Chennai Park
22:39
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
21240411  MSB TBM EMU LOCALSun
22:37
MPK
Chennai Park
22:49
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
21340569  MSB CGL EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
22:47
MPK
Chennai Park
22:59
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
21440661  MSB CGL EMU LOCALSun
22:52
MPK
Chennai Park
23:04
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
21540413  MSB TBM EMU LOCALSun
23:07
MPK
Chennai Park
23:19
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
21640143  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
23:07
MPK
Chennai Park
23:19
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
21740415  MSB TBM EMU LOCALSun
23:27
MPK
Chennai Park
23:39
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
21840145  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
23:27
MPK
Chennai Park
23:39
MBM
Mambalam
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
21940417  MSB TBM EMU LOCALSun
23:47
MPK
Chennai Park
23:59
MBM
Mambalam
24h 12m
8 Km
0.3 km/hr
 
22040147  MSB TBM EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
23:47
MPK
Chennai Park
23:59
MBM
Mambalam
24h 12m
8 Km
0.3 km/hr
 
22140148  TBM MSB EMU LOCALTue Wed Thu Fri Sat Sun
00:03
MPK
Chennai Park
00:15
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
22240420  TBM MSB EMU LOCALMon
00:18
MPK
Chennai Park
00:35
MSB
Chennai Beach
00h 17m
3 Km
10.6 km/hr
 
22340150  TBM MSB EMU LOCALTue Wed Thu Fri Sat Sun
00:22
MPK
Chennai Park
00:35
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
22440570  CGL MSB EMU LOCALTue Wed Thu Fri Sat Sun
00:41
MPK
Chennai Park
00:54
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
22540662  CGL MSB EMU LOCALMon
00:42
MPK
Chennai Park
00:54
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
22640302  TBM MSB EMU LOCALSun
04:38
MPK
Chennai Park
04:50
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
22740002  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
04:38
MPK
Chennai Park
04:50
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
22840004  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
04:57
MPK
Chennai Park
05:10
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
22940304  TBM MSB EMU LOCALSun
04:58
MPK
Chennai Park
05:10
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
23040006  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
05:18
MPK
Chennai Park
05:30
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
23140306  TBM MSB EMU LOCALSun
05:18
MPK
Chennai Park
05:30
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
23240502  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
05:39
MPK
Chennai Park
05:50
MSB
Chennai Beach
00h 11m
3 Km
16.4 km/hr
 
23340602  CGL MSB EMU LOCALSun
05:41
MPK
Chennai Park
05:50
MSB
Chennai Beach
00h 09m
3 Km
20 km/hr
 
23440008  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
05:54
MPK
Chennai Park
06:07
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
23540308  TBM MSB EMU LOCALSun
05:58
MPK
Chennai Park
06:10
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
23640604  CGL MSB EMU LOCALSun
06:07
MPK
Chennai Park
06:25
MSB
Chennai Beach
00h 18m
3 Km
10 km/hr
 
23740504  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
06:10
MPK
Chennai Park
06:20
MSB
Chennai Beach
00h 10m
3 Km
18 km/hr
 
23840010  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
06:21
MPK
Chennai Park
06:33
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
23940606  CGL MSB EMU LOCALSun
06:28
MPK
Chennai Park
06:40
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
24040506  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
06:34
MPK
Chennai Park
06:46
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
24140310  TBM MSB EMU LOCALSun
06:43
MPK
Chennai Park
06:55
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
24240012  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
06:46
MPK
Chennai Park
06:58
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
24340608  CGL MSB EMU LOCALSun
06:54
MPK
Chennai Park
07:10
MSB
Chennai Beach
00h 16m
3 Km
11.3 km/hr
 
24440508  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
06:57
MPK
Chennai Park
07:10
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
24540014  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:10
MPK
Chennai Park
07:22
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
24640312  TBM MSB EMU LOCALSun
07:13
MPK
Chennai Park
07:25
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
24740016  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:22
MPK
Chennai Park
07:34
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
24840610  CGL MSB EMU LOCALSun
07:28
MPK
Chennai Park
07:40
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
24940510  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:33
MPK
Chennai Park
07:45
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
25040314  TBM MSB EMU LOCALSun
07:38
MPK
Chennai Park
07:50
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
25140018  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:43
MPK
Chennai Park
07:55
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
25240316  TBM MSB EMU LOCALSun
07:48
MPK
Chennai Park
08:00
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
25340902  AJJ CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:52
MPK
Chennai Park
08:05
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
25440952  AJJ CGL MSB EMU LOCALSun
07:58
MPK
Chennai Park
08:10
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
25540020  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:59
MPK
Chennai Park
08:12
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
25640318  TBM MSB EMU LOCALSun
08:08
MPK
Chennai Park
08:20
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
25740022  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:10
MPK
Chennai Park
08:22
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
25840512  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:18
MPK
Chennai Park
08:30
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
25940612  CGL MSB EMU LOCALSun
08:18
MPK
Chennai Park
08:30
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
26040024  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:26
MPK
Chennai Park
08:38
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
26140614  CGL MSB EMU LOCALSun
08:28
MPK
Chennai Park
08:40
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
26240514  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:34
MPK
Chennai Park
08:46
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
26340752  CJ MSB EMU LOCALSun
08:38
MPK
Chennai Park
08:50
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
26440702  CJ MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:41
MPK
Chennai Park
08:53
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
26540026  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:47
MPK
Chennai Park
09:00
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
26640320  TBM MSB EMU LOCALSun
08:48
MPK
Chennai Park
09:00
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
26740516  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:55
MPK
Chennai Park
09:07
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
26840616  CGL MSB EMU LOCALSun
08:58
MPK
Chennai Park
09:10
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
26940028  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:02
MPK
Chennai Park
09:14
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
27040518  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:06
MPK
Chennai Park
09:20
MSB
Chennai Beach
00h 14m
3 Km
12.9 km/hr
 
27140322  TBM MSB EMU LOCALSun
09:08
MPK
Chennai Park
09:20
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
27240030  TBM MSB LS GL EMUMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:09
MPK
Chennai Park
09:21
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
27340802  TMLP MSB FASTMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:15
MPK
Chennai Park
09:30
MSB
Chennai Beach
00h 15m
3 Km
12 km/hr
 
27440032  TBM MSB LS GL EMUMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:16
MPK
Chennai Park
09:28
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
27540324  TBM MSB EMU LOCALSun
09:18
MPK
Chennai Park
09:30
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
27640034  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:21
MPK
Chennai Park
09:34
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
27740618  CGL MSB EMU LOCALSun
09:28
MPK
Chennai Park
09:40
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
27840036  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:29
MPK
Chennai Park
09:41
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
27940520  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:35
MPK
Chennai Park
09:50
MSB
Chennai Beach
00h 15m
3 Km
12 km/hr
 
28040852  TMLP MSB EMU LOCALSun
09:38
MPK
Chennai Park
09:50
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
28140038  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:38
MPK
Chennai Park
09:48
MSB
Chennai Beach
00h 10m
3 Km
18 km/hr
 
28240040  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:42
MPK
Chennai Park
09:55
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
28340326  TBM MSB EMU LOCALSun
09:48
MPK
Chennai Park
10:00
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
28440042  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:50
MPK
Chennai Park
10:03
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
28540522  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:58
MPK
Chennai Park
10:10
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
28640620  CGL MSB EMU LOCALSun
09:58
MPK
Chennai Park
10:10
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
28740044  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:05
MPK
Chennai Park
10:17
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
28840328  TBM MSB EMU LOCALSun
10:08
MPK
Chennai Park
10:20
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
28940526  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:11
MPK
Chennai Park
10:27
MSB
Chennai Beach
00h 16m
3 Km
11.3 km/hr
 
29040524  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:14
MPK
Chennai Park
10:25
MSB
Chennai Beach
00h 11m
3 Km
16.4 km/hr
 
29140622  CGL MSB EMU LOCALSun
10:18
MPK
Chennai Park
10:30
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
29240904  AJJ CGL MSB EMU FASTMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:21
MPK
Chennai Park
10:35
MSB
Chennai Beach
00h 14m
3 Km
12.9 km/hr
 
29340046  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:22
MPK
Chennai Park
10:35
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
29440330  TBM MSB EMU LOCALSun
10:28
MPK
Chennai Park
10:40
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
29540048  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:35
MPK
Chennai Park
10:45
MSB
Chennai Beach
00h 10m
3 Km
18 km/hr
 
29640954  AJJ CGL MSB EMU FASTSun
10:38
MPK
Chennai Park
10:50
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
29740050  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:44
MPK
Chennai Park
10:57
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
29840332  TBM MSB EMU LOCALSun
10:48
MPK
Chennai Park
11:00
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
29940528  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:57
MPK
Chennai Park
11:10
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
30040334  TBM MSB EMU LOCALSun
10:58
MPK
Chennai Park
11:10
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
30140336  TBM MSB EMU LOCALSun
11:08
MPK
Chennai Park
11:20
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
30240052  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:12
MPK
Chennai Park
11:25
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
30340624  CGL MSB EMU LOCALSun
11:18
MPK
Chennai Park
11:30
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
30440054  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:23
MPK
Chennai Park
11:35
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
30540338  TBM MSB EMU LOCALSun
11:28
MPK
Chennai Park
11:40
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
30642501  CGL GPD EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri
11:34
MPK
Chennai Park
11:45
MSB
Chennai Beach
00h 11m
3 Km
16.4 km/hr
 
30740340  TBM MSB EMU LOCALSun
11:38
MPK
Chennai Park
11:50
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
30840056  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:43
MPK
Chennai Park
11:55
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
30940342  TBM MSB EMU LOCALSun
11:48
MPK
Chennai Park
12:00
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
31040058  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:52
MPK
Chennai Park
12:05
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
31140754  CJ MSB SEMI FASTSun
11:58
MPK
Chennai Park
12:10
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
31240704  CJ MSB SEMI FASTMon Tue Wed Thu Fri Sat
12:03
MPK
Chennai Park
12:15
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
31340344  TBM MSB EMU LOCALSun
12:08
MPK
Chennai Park
12:20
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
31440060  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
12:13
MPK
Chennai Park
12:25
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
31540346  TBM MSB EMU LOCALSun
12:18
MPK
Chennai Park
12:30
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
31640062  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
12:22
MPK
Chennai Park
12:35
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
31740626  CGL MSB EMU LOCALSun
12:28
MPK
Chennai Park
12:40
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
31840530  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
12:33
MPK
Chennai Park
12:45
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
31940064  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
12:42
MPK
Chennai Park
12:55
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
32040348  TBM MSB EMU LOCALSun
12:43
MPK
Chennai Park
12:55
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
32140066  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
12:52
MPK
Chennai Park
13:05
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
32240350  TBM MSB EMU LOCALSun
12:58
MPK
Chennai Park
13:10
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
32340532  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
13:03
MPK
Chennai Park
13:15
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
32440068  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
13:12
MPK
Chennai Park
13:25
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
32540628  CGL MSB EMU LOCALSun
13:13
MPK
Chennai Park
13:25
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
32640070  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
13:23
MPK
Chennai Park
13:35
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
32740352  TBM MSB EMU LOCALSun
13:28
MPK
Chennai Park
13:40
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
32840534  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
13:32
MPK
Chennai Park
13:45
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
32940072  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
13:42
MPK
Chennai Park
13:55
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
33040630  CGL MSB EMU LOCALSun
13:43
MPK
Chennai Park
13:55
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
33140804  TMLP MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
13:55
MPK
Chennai Park
14:08
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
33240854  TMLP MSB EMU LOCALSun
13:58
MPK
Chennai Park
14:10
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
33340074  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
14:08
MPK
Chennai Park
14:20
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
33440354  TBM MSB EMU LOCALSun
14:13
MPK
Chennai Park
14:25
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
33540076  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
14:20
MPK
Chennai Park
14:33
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
33640356  TBM MSB EMU LOCALSun
14:28
MPK
Chennai Park
14:40
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
33740536  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
14:33
MPK
Chennai Park
14:45
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
33840632  CGL MSB EMU LOCALSun
14:43
MPK
Chennai Park
14:55
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
33940078  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
14:45
MPK
Chennai Park
14:58
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
34040080  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
14:58
MPK
Chennai Park
15:10
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
34140358  TBM MSB EMU LOCALSun
14:58
MPK
Chennai Park
15:10
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
34240082  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
15:11
MPK
Chennai Park
15:23
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
34340538  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
15:23
MPK
Chennai Park
15:35
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
34440634  CGL MSB EMU LOCALSun
15:28
MPK
Chennai Park
15:40
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
34540084  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
15:36
MPK
Chennai Park
15:48
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
34640362  TBM MSB EMU LOCALSun
15:43
MPK
Chennai Park
15:55
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
34740540  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
15:47
MPK
Chennai Park
16:00
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
34840364  TBM MSB EMU LOCALSun
15:53
MPK
Chennai Park
16:05
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
34940636  CGL MSB EMU LOCALSun
16:03
MPK
Chennai Park
16:15
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
35040086  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
16:03
MPK
Chennai Park
16:15
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
35140366  TBM MSB EMU LOCALSun
16:13
MPK
Chennai Park
16:25
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
35240088  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
16:18
MPK
Chennai Park
16:30
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
35340368  TBM MSB EMU LOCALSun
16:28
MPK
Chennai Park
16:40
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
35440542  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
16:32
MPK
Chennai Park
16:45
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
35540638  CGL MSB EMU LOCALSun
16:43
MPK
Chennai Park
16:55
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
35640090  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
16:48
MPK
Chennai Park
17:00
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
35740370  TBM MSB EMU LOCALSun
16:53
MPK
Chennai Park
17:05
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
35840374  TBM MSB EMU LOCALSun
17:02
MPK
Chennai Park
17:25
MSB
Chennai Beach
00h 23m
3 Km
7.8 km/hr
 
35940092  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:03
MPK
Chennai Park
17:15
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
36040372  TBM MSB EMU LOCALSun
17:03
MPK
Chennai Park
17:15
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
36140094  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:11
MPK
Chennai Park
17:23
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
36240096  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:18
MPK
Chennai Park
17:29
MSB
Chennai Beach
00h 11m
3 Km
16.4 km/hr
 
36340098  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:23
MPK
Chennai Park
17:35
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
36440376  TBM MSB EMU LOCALSun
17:23
MPK
Chennai Park
17:35
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
36506722  MLMR MSB MEMU EXP SPLDaily
17:28
MPK
Chennai Park
17:45
MSB
Chennai Beach
00h 17m
3 Km
10.6 km/hr
 
36640100  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:37
MPK
Chennai Park
17:47
MSB
Chennai Beach
00h 10m
3 Km
18 km/hr
 
36740544  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:40
MPK
Chennai Park
17:53
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
36840640  CGL MSB EMU LOCALSun
17:43
MPK
Chennai Park
17:55
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
36940102  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:50
MPK
Chennai Park
17:59
MSB
Chennai Beach
00h 09m
3 Km
20 km/hr
 
37040378  TBM MSB EMU LOCALSun
17:53
MPK
Chennai Park
18:05
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
37140104  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:54
MPK
Chennai Park
18:06
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
37240106  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:01
MPK
Chennai Park
18:13
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
37345352  TBM MSB EMU LOCALSun
18:03
MPK
Chennai Park
18:15
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
37440642  CGL MSB EMU LOCALSun
18:03
MPK
Chennai Park
18:15
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
37540546  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:08
MPK
Chennai Park
18:20
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
37640380  TBM MSB EMU LOCALSun
18:13
MPK
Chennai Park
18:25
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
37740108  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:14
MPK
Chennai Park
18:26
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
37840110  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:20
MPK
Chennai Park
18:32
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
37940382  TBM MSB EMU LOCALSun
18:23
MPK
Chennai Park
18:35
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
38040112  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:26
MPK
Chennai Park
18:38
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
38140644  CGL MSB EMU LOCALSun
18:33
MPK
Chennai Park
18:45
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
38240548  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:33
MPK
Chennai Park
18:45
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
38342521  TBM GPD EMUMon Tue Wed Thu Fri
18:41
MPK
Chennai Park
18:55
MSB
Chennai Beach
00h 14m
3 Km
12.9 km/hr
 
38440384  TBM MSB EMU LOCALSun
18:43
MPK
Chennai Park
18:55
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
38540114  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:48
MPK
Chennai Park
19:00
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
38640386  TBM MSB EMU LOCALSun
18:53
MPK
Chennai Park
19:05
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
38740116  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:55
MPK
Chennai Park
19:07
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
38840550  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:02
MPK
Chennai Park
19:14
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
38940646  CGL MSB EMU LOCALSun
19:03
MPK
Chennai Park
19:15
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
39040118  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:09
MPK
Chennai Park
19:21
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
39140388  TBM MSB EMU LOCALSun
19:13
MPK
Chennai Park
19:25
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
39240120  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:16
MPK
Chennai Park
19:28
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
39340552  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:22
MPK
Chennai Park
19:35
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
39440390  TBM MSB EMU LOCALSun
19:23
MPK
Chennai Park
19:35
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
39540122  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:33
MPK
Chennai Park
19:45
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
39640392  TBM MSB EMU LOCALSun
19:33
MPK
Chennai Park
19:45
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
39740124  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:40
MPK
Chennai Park
19:52
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
39840648  CGL MSB EMU LOCALSun
19:43
MPK
Chennai Park
19:55
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
39940554  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:47
MPK
Chennai Park
20:00
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
40040394  TBM MSB EMU LOCALSun
19:53
MPK
Chennai Park
20:05
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
40140126  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:57
MPK
Chennai Park
20:09
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
40240396  TBM MSB EMU LOCALSun
20:03
MPK
Chennai Park
20:15
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
40340128  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:05
MPK
Chennai Park
20:18
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
40440650  CGL MSB EMU LOCALSun
20:13
MPK
Chennai Park
20:25
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
40540556  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:14
MPK
Chennai Park
20:27
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
40640398  TBM MSB EMU LOCALSun
20:23
MPK
Chennai Park
20:35
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
40740130  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:24
MPK
Chennai Park
20:36
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
40840956  AJJ CGL MSB LOCALSun
20:33
MPK
Chennai Park
20:45
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
40940906  AJJ CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:33
MPK
Chennai Park
20:45
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
41040132  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:38
MPK
Chennai Park
20:55
MSB
Chennai Beach
00h 17m
3 Km
10.6 km/hr
 
41140400  TBM MSB EMU LOCALSun
20:43
MPK
Chennai Park
20:55
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
41240558  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:52
MPK
Chennai Park
21:05
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
41340652  CGL MSB EMU LOCALSun
20:53
MPK
Chennai Park
21:05
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
41440560  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
21:02
MPK
Chennai Park
21:15
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
41540402  TBM MSB EMU LOCALSun
21:03
MPK
Chennai Park
21:15
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
41640134  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
21:13
MPK
Chennai Park
21:25
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
41740654  CGL MSB EMU LOCALSun
21:13
MPK
Chennai Park
21:25
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
41840136  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
21:23
MPK
Chennai Park
21:35
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
41940404  TBM MSB EMU LOCALSun
21:23
MPK
Chennai Park
21:35
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
42040138  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
21:33
MPK
Chennai Park
21:45
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
42140406  TBM MSB EMU LOCALSun
21:33
MPK
Chennai Park
21:45
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
42240562  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
21:42
MPK
Chennai Park
21:55
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
42340408  TBM MSB EMU LOCALSun
21:43
MPK
Chennai Park
21:55
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
42440140  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
21:52
MPK
Chennai Park
22:05
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
42540656  CGL MSB EMU LOCALSun
21:53
MPK
Chennai Park
22:05
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
42640564  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
22:02
MPK
Chennai Park
22:15
MSB
Chennai Beach
00h 13m
3 Km
13.8 km/hr
 
42740410  TBM MSB EMU LOCALSun
22:08
MPK
Chennai Park
22:25
MSB
Chennai Beach
00h 17m
3 Km
10.6 km/hr
 
42840142  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
22:18
MPK
Chennai Park
22:30
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
42940658  CGL MSB EMU LOCALSun
22:23
MPK
Chennai Park
22:35
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
43040144  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
22:33
MPK
Chennai Park
22:45
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
43140412  TBM MSB EMU LOCALSun
22:38
MPK
Chennai Park
22:50
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
43240566  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
22:48
MPK
Chennai Park
23:00
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
43340414  TBM MSB EMU LOCALSun
22:53
MPK
Chennai Park
23:05
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
43440856  TMLP CGL MSB EMU LOCALSun
23:08
MPK
Chennai Park
23:20
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
43540806  TMLP MSB EMUMon Tue Wed Thu Fri Sat
23:08
MPK
Chennai Park
23:20
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
43640416  TBM MSB EMU LOCALSun
23:27
MPK
Chennai Park
23:35
MSB
Chennai Beach
00h 08m
3 Km
22.5 km/hr
 
43740146  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
23:28
MPK
Chennai Park
23:40
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
43840660  CGL MSB EMU LOCALSun
23:38
MPK
Chennai Park
23:50
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
43940568  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
23:43
MPK
Chennai Park
23:55
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
44040418  TBM MSB EMU LOCALSun
23:58
MPK
Chennai Park
00:10
MSB
Chennai Beach
00h 12m
3 Km
15 km/hr
 
According to the rail network of Indian Railways, the distance between Chennai Park and Mambalam is 8 kilometres. And as listed in the above table, there are 440 direct trains between Chennai Park and Mambalam. Travelling by train makes our journey safe and convenient. Generally, Chennai Park Mambalam trains complete this journey in 00 hours and 12 minutes.

Distance Between Chennai Park and Mambalam

Distance Between Chennai Park and Mambalam is 8 kilometres. The below table lists distance in other units.

DistanceUnit
8Kilometres
4.970968Miles
8000Meters
800000Centimeters
8748.88Yards
26246.72Feet
314960.8Inches

Travel Time From Chennai Park to Mambalam

Travel time from Chennai Park to Mambalam is generally 00 hours and 12 minutes. Travel time for different trains are listed below.

Train NumberTime
4014900 hours and 12 minutes
4041900 hours and 12 minutes
4060100 hours and 12 minutes
4050100 hours and 12 minutes
4030100 hours and 12 minutes
4000100 hours and 12 minutes
4060300 hours and 12 minutes
4050300 hours and 12 minutes
4060500 hours and 12 minutes
4050500 hours and 12 minutes

Chennai Park Mambalam Trains FAQs

Q. What is the distance between Chennai Park and Mambalam?

According to the Indian Rail network distance between Chennai Park and Mambalam is 8 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 12m.

Q. Which is the fastest train from Chennai Park to Mambalam?

40416 Tbm-msb Emu Local is the fastest train available from Chennai Park to Mambalam. It takes only 00 hours and 08 minutes to complete the journey.

Q. Which is the first train from Chennai Park to Mambalam?

40149 Msb-tbm Emu Local is the first train from Chennai Park to Mambalam. It leaves Chennai Park at 00:06.

Q. Which is the last train from Chennai Park to Mambalam?

40418 Tbm-msb Emu Local is the last train from Chennai Park to Mambalam. It leaves Chennai Park at 23:58.

Q. How many local trains run between Chennai Park and Mambalam?

Currently, 440 local trains run between Chennai Park and Mambalam.
For example, train number 40149 Msb-tbm Emu Local is a local passenger train that originates from Chennai Beach and ends at Tambaram station.

Q. What are important tags for this page?

Night Chennai Park Mambalam Trains Morning Chennai Park Mambalam Trains CHENNAI PARK se MAMBALAM train