Dum Dum To Sealdah Trains


132252  DKAE SDAH LOCALDaily
00:08
DDJ
Dum Dum
00:28
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
233860  BNJ SDAH LOCALDaily
00:13
DDJ
Dum Dum
00:30
SDAH
Sealdah
00h 17m
10 Km
35.3 km/hr
 
331844  KNJ SDAH LOCALDaily
00:17
DDJ
Dum Dum
00:40
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
431542  STB SDAH LOCALDaily
00:34
DDJ
Dum Dum
00:58
SDAH
Sealdah
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
503172  LGL SDAH PGR SPLDaily
04:08
DDJ
Dum Dum
04:30
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
633812  BNJ SDAH LOCALDaily
04:43
DDJ
Dum Dum
05:05
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
731412  NH SDAH LOCALDaily
04:50
DDJ
Dum Dum
05:10
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
833512  HNB SDAH LOCALDaily
05:15
DDJ
Dum Dum
05:30
SDAH
Sealdah
00h 15m
10 Km
40 km/hr
 
931512  STB SDAH LOCALDaily
05:17
DDJ
Dum Dum
05:40
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
1032212  DKAE SDAH LOCALDaily
05:28
DDJ
Dum Dum
05:47
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
1131414  NH SDAH LOCALDaily
05:33
DDJ
Dum Dum
05:55
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
1233432  BT SDAH LOCALDaily
05:43
DDJ
Dum Dum
06:07
SDAH
Sealdah
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
1331612  RHA SDAH LOCALDaily
05:43
DDJ
Dum Dum
06:05
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
1433814  BNJ SDAH LOCALDaily
05:57
DDJ
Dum Dum
06:17
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
1531912  GEDE SDAH LOCALDaily
06:02
DDJ
Dum Dum
06:25
SDAH
Sealdah
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
1631312  KLYM SDAH LOCALDaily
06:10
DDJ
Dum Dum
06:30
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
1732214  DKAE SDAH LOCALDaily
06:16
DDJ
Dum Dum
06:35
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
1833612  DTK SDAH LOCALDaily
06:22
DDJ
Dum Dum
06:40
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
1931812  KNJ SDAJ LOCALDaily
06:26
DDJ
Dum Dum
06:45
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
2033514  HNB SDAH LOCALDaily
06:36
DDJ
Dum Dum
06:55
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
2131514  STB SDAH LOCALDaily
06:45
DDJ
Dum Dum
07:05
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
2233816  BNJ SDAH LOCALDaily
06:46
DDJ
Dum Dum
07:05
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
2331814  KNJ SDAH LOCALDaily
06:52
DDJ
Dum Dum
07:12
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
2432216  DKAE SDAH LOCALDaily
06:59
DDJ
Dum Dum
07:18
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
2531314  KLYM SDAH LOCALDaily
07:09
DDJ
Dum Dum
07:30
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
2633818  BNJ SDAH LOCALDaily
07:16
DDJ
Dum Dum
07:36
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
2731914  GEDE SDAH LOCALDaily
07:18
DDJ
Dum Dum
07:37
SDAH
Sealdah
00h 19m
9 Km
28.4 km/hr
 
2831614  RHA SDAH LOCALDaily
07:29
DDJ
Dum Dum
07:50
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
2932218  DKAE SDAH LOCALDaily
07:29
DDJ
Dum Dum
07:46
SDAH
Sealdah
00h 17m
10 Km
35.3 km/hr
 
3033652  HB SDAH LOCALDaily
07:34
DDJ
Dum Dum
07:55
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
3131516  STB SDAH LOCALDaily
07:44
DDJ
Dum Dum
08:07
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
3233820  BNJ SDAH LOCALDaily
07:44
DDJ
Dum Dum
08:05
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
3331816  KNJ SDAH LOCALDaily
08:06
DDJ
Dum Dum
08:27
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
3432220  DKAE SDAH LOCALDaily
08:08
DDJ
Dum Dum
08:30
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
3533616  DTK SDAH LOCALDaily
08:15
DDJ
Dum Dum
08:32
SDAH
Sealdah
00h 17m
10 Km
35.3 km/hr
 
3633822  BNJ SDAH LOCALDaily
08:20
DDJ
Dum Dum
08:48
SDAH
Sealdah
00h 28m
10 Km
21.4 km/hr
 
3731316  KLYM SDAH LOCALDaily
08:21
DDJ
Dum Dum
08:40
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
3833516  HNB SDAH LOCALDaily
08:29
DDJ
Dum Dum
08:55
SDAH
Sealdah
00h 26m
10 Km
23.1 km/hr
 
3931416  NH SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:40
DDJ
Dum Dum
08:58
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
4033434  BT SDAH LOCALDaily
08:44
DDJ
Dum Dum
09:02
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
4131216  BP SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:47
DDJ
Dum Dum
09:05
SDAH
Sealdah
00h 18m
9 Km
30 km/hr
 
4231616  RHA SDAH LOCALDaily
08:48
DDJ
Dum Dum
09:10
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
4303140  RHA SDAH MEMU PASS SPLDaily
08:51
DDJ
Dum Dum
09:12
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
4433802  BNJ SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:54
DDJ
Dum Dum
09:15
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
4531218  BP SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:00
DDJ
Dum Dum
09:17
SDAH
Sealdah
00h 17m
9 Km
31.8 km/hr
 
4631818  KNJ SDAH LOCALDaily
09:04
DDJ
Dum Dum
09:22
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
4732222  DKAE SDAH LOCALDaily
09:09
DDJ
Dum Dum
09:28
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
4831602  RHA SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:10
DDJ
Dum Dum
09:28
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
4931220  BP SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:13
DDJ
Dum Dum
09:33
SDAH
Sealdah
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
5033422  MMG SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:14
DDJ
Dum Dum
09:35
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
5131418  NH SDAH LOCALDaily
09:19
DDJ
Dum Dum
09:38
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
5231518  STB SDAH LOCALDaily
09:19
DDJ
Dum Dum
09:40
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
5333618  DTK SDAH LOCALDaily
09:25
DDJ
Dum Dum
09:45
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
5431222  BP SDAH LOCALDaily
09:27
DDJ
Dum Dum
09:45
SDAH
Sealdah
00h 18m
9 Km
30 km/hr
 
5533518  HNB SDAH LOCALDaily
09:31
DDJ
Dum Dum
09:52
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
5631916  GEDE SDAH LOCALDaily
09:33
DDJ
Dum Dum
09:52
SDAH
Sealdah
00h 19m
9 Km
28.4 km/hr
 
5732224  DKAE SDAH LOCALDaily
09:39
DDJ
Dum Dum
10:00
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
5833824  BNJ SDAH LOCALDaily
09:43
DDJ
Dum Dum
10:05
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
5931420  NH SDAH LOCALDaily
09:53
DDJ
Dum Dum
10:13
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
6033654  HB SDAH LOCALDaily
09:54
DDJ
Dum Dum
10:15
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
6131620  RHA SDAH LOCALDaily
10:00
DDJ
Dum Dum
10:18
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
6233402  BT SDAH MATRIBHOOMI LOCAMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:02
DDJ
Dum Dum
10:20
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
6333412  DDC SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:08
DDJ
Dum Dum
10:25
SDAH
Sealdah
00h 17m
10 Km
35.3 km/hr
 
6431422  NH SDAH LOCALDaily
10:12
DDJ
Dum Dum
10:30
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
6533826  BNJ SDAH LOCALDaily
10:14
DDJ
Dum Dum
10:30
SDAH
Sealdah
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
6632226  DKAE SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:18
DDJ
Dum Dum
10:35
SDAH
Sealdah
00h 17m
10 Km
35.3 km/hr
 
6731224  BP SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:19
DDJ
Dum Dum
10:38
SDAH
Sealdah
00h 19m
9 Km
28.4 km/hr
 
6831318  KLYM SDAH LOCALDaily
10:25
DDJ
Dum Dum
10:46
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
6933620  DTK SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:26
DDJ
Dum Dum
10:50
SDAH
Sealdah
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
7031520  STB SDAH LOCALDaily
10:31
DDJ
Dum Dum
10:52
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
7131226  BP SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:38
DDJ
Dum Dum
10:57
SDAH
Sealdah
00h 19m
9 Km
28.4 km/hr
 
7231802  KNJ SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:42
DDJ
Dum Dum
11:00
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
7333828  BNJ SDAH LOCALDaily
10:48
DDJ
Dum Dum
11:05
SDAH
Sealdah
00h 17m
10 Km
35.3 km/hr
 
7431228  BP SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:52
DDJ
Dum Dum
11:12
SDAH
Sealdah
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
7531820  KNJ SDAH LOCALDaily
10:59
DDJ
Dum Dum
11:22
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
7631918  GEDE SDAH LOCALDDaily
11:05
DDJ
Dum Dum
11:30
SDAH
Sealdah
00h 25m
9 Km
21.6 km/hr
 
7733436  BT SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:08
DDJ
Dum Dum
11:27
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
7831320  KLYM SDAH LOCALDaily
11:12
DDJ
Dum Dum
11:35
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
7931230  BP SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:22
DDJ
Dum Dum
11:42
SDAH
Sealdah
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
8032228  DKAE SDAH LOCALDaily
11:28
DDJ
Dum Dum
11:45
SDAH
Sealdah
00h 17m
10 Km
35.3 km/hr
 
8131424  NH SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:30
DDJ
Dum Dum
11:52
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
8231622  RHA SDAH LOCALDaily
11:37
DDJ
Dum Dum
11:58
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
8333622  DTK SDAH LOCALDaily
11:41
DDJ
Dum Dum
12:00
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
8431822  KNJ SDAH LOCALDaily
11:45
DDJ
Dum Dum
12:10
SDAH
Sealdah
00h 25m
10 Km
24 km/hr
 
8532230  DKAE SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:50
DDJ
Dum Dum
12:10
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
8631522  STB SDAH LOCALDaily
11:57
DDJ
Dum Dum
12:22
SDAH
Sealdah
00h 25m
10 Km
24 km/hr
 
8733830  BNJ SDAH LOCALDaily
12:12
DDJ
Dum Dum
12:30
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
8803184  LGL SDAH PASS SPLDaily
12:19
DDJ
Dum Dum
12:45
SDAH
Sealdah
00h 26m
10 Km
23.1 km/hr
 
8932232  DKAE SDAH LOCALDaily
12:20
DDJ
Dum Dum
12:42
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
9031242  BP SDAH LOCALDaily
12:32
DDJ
Dum Dum
12:52
SDAH
Sealdah
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
9133520  HNB SDAH LOCALDaily
12:39
DDJ
Dum Dum
13:00
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
9231426  NH SDAH LOCALDaily
12:43
DDJ
Dum Dum
13:05
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
9331920  GEDE SDAH LOCALDaily
12:52
DDJ
Dum Dum
13:14
SDAH
Sealdah
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
9433682  GBG SDAH LOCALDaily
12:59
DDJ
Dum Dum
13:20
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
9531524  STB SDAH LOCALDaily
13:20
DDJ
Dum Dum
13:42
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
9633522  HNB SDAH LOCALDaily
13:23
DDJ
Dum Dum
13:40
SDAH
Sealdah
00h 17m
10 Km
35.3 km/hr
 
9733832  BNJ SDAH LOCALDaily
13:40
DDJ
Dum Dum
13:58
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
9832234  DKAE SDAH LOCALDaily
13:44
DDJ
Dum Dum
14:05
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
9933656  HB SDAH LOCALDaily
13:46
DDJ
Dum Dum
14:03
SDAH
Sealdah
00h 17m
10 Km
35.3 km/hr
 
10033524  HNB SDAH LOCALDaily
13:52
DDJ
Dum Dum
14:10
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
10131824  KNJ SDAH LOCALDaily
13:58
DDJ
Dum Dum
14:25
SDAH
Sealdah
00h 27m
10 Km
22.2 km/hr
 
10231430  NH SDAH LOCALDaily
14:03
DDJ
Dum Dum
14:25
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
10331624  RHA SDAH LOCALDaily
14:13
DDJ
Dum Dum
14:36
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
10433834  BNJ SDAH LOCALDaily
14:20
DDJ
Dum Dum
14:50
SDAH
Sealdah
00h 30m
10 Km
20 km/hr
 
10531432  NH SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
14:23
DDJ
Dum Dum
14:42
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
10633658  HB SDAH LOCALDaily
14:40
DDJ
Dum Dum
15:00
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
10731322  KLYM SDAH LOCALDaily
14:43
DDJ
Dum Dum
15:04
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
10832236  DKAE SDAH LOCALDaily
14:45
DDJ
Dum Dum
15:05
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
10903190  LGL SDAH PGR SPLDaily
14:50
DDJ
Dum Dum
15:10
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
11033526  HNB SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
14:58
DDJ
Dum Dum
15:18
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
11131232  BP SDAH LOCALDaily
15:04
DDJ
Dum Dum
15:20
SDAH
Sealdah
00h 16m
9 Km
33.8 km/hr
 
11233438  BT SDAH LOCALDaily
15:06
DDJ
Dum Dum
15:25
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
11331526  STB SDAH LOCALDaily
15:10
DDJ
Dum Dum
15:32
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
11431324  KLYM SDAH LOCALDaily
15:23
DDJ
Dum Dum
15:45
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
11533528  HNB SDAH LOCALDaily
15:31
DDJ
Dum Dum
15:55
SDAH
Sealdah
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
11631434  NH SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
15:33
DDJ
Dum Dum
15:55
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
11703196  LGL SDAH MEMU PGR SPLDaily
15:41
DDJ
Dum Dum
16:00
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
11833836  BNJ SDAH LOCALDaily
15:42
DDJ
Dum Dum
16:05
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
11931828  KNJ SDAH LOCALDaily
15:55
DDJ
Dum Dum
16:15
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
12033660  HB SDAH LOCALDaily
15:58
DDJ
Dum Dum
16:15
SDAH
Sealdah
00h 17m
10 Km
35.3 km/hr
 
12132412  BRPA SDAH LOCALDaily
16:10
DDJ
Dum Dum
16:30
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
12231528  STB SDAH LOCALDaily
16:17
DDJ
Dum Dum
16:40
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
12331922  GEDE SDAH LOCALDaily
16:37
DDJ
Dum Dum
16:58
SDAH
Sealdah
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
12433440  BT SDAH LOCALDaily
16:38
DDJ
Dum Dum
16:57
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
12532238  DKAE SDAH LOCALDaily
16:49
DDJ
Dum Dum
17:07
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
12633530  HNB SDAH LOCALDaily
16:53
DDJ
Dum Dum
17:12
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
12733840  BNJ SDAH LOCALDaily
16:59
DDJ
Dum Dum
17:20
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
12831830  KNJ SDAH LOCALDaily
17:12
DDJ
Dum Dum
17:37
SDAH
Sealdah
00h 25m
10 Km
24 km/hr
 
12931152  BWN SDAH LOCALDaily
17:20
DDJ
Dum Dum
17:40
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
13033662  HB SDAH LOCALDaily
17:30
DDJ
Dum Dum
17:50
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
13131530  STB SDAH LOCALDaily
17:31
DDJ
Dum Dum
17:55
SDAH
Sealdah
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
13232240  DKAE SDAH LOCALDaily
17:34
DDJ
Dum Dum
17:55
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
13331328  KLYM SDAH LOCALDaily
17:39
DDJ
Dum Dum
18:00
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
13433842  BNJ SDAH LOCALDaily
17:50
DDJ
Dum Dum
18:12
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
13531924  GEDE SDAH LOCALDaily
17:52
DDJ
Dum Dum
18:12
SDAH
Sealdah
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
13631436  NH SDAH LOCALDaily
18:05
DDJ
Dum Dum
18:25
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
13703112  GODA SDAH MEMU PGR SPLDaily
18:11
DDJ
Dum Dum
18:35
SDAH
Sealdah
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
13833624  DTK SDAH LOCALDaily
18:13
DDJ
Dum Dum
18:32
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
13931832  KNJ SDAH LOCALDaily
18:21
DDJ
Dum Dum
18:40
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
14033844  BNJ SDAH LOCALDaily
18:30
DDJ
Dum Dum
18:55
SDAH
Sealdah
00h 25m
10 Km
24 km/hr
 
14132242  DKAE SDAH LOCALDaily
18:33
DDJ
Dum Dum
18:53
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
14233532  HNB SDAH LOCALDaily
18:39
DDJ
Dum Dum
18:59
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
14331330  KLYM SDAH LOCALDaily
18:45
DDJ
Dum Dum
19:05
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
14431628  RHA SDAH LOCALDaily
18:50
DDJ
Dum Dum
19:10
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
14531236  BP SDAH LOCALDaily
18:52
DDJ
Dum Dum
19:10
SDAH
Sealdah
00h 18m
9 Km
30 km/hr
 
14631532  STB SDAH LOCALDaily
19:01
DDJ
Dum Dum
19:25
SDAH
Sealdah
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
14731112  KWAE SDAH LOCALDaily
19:07
DDJ
Dum Dum
19:30
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
14833846  BNJ SDAH LOCALDaily
19:08
DDJ
Dum Dum
19:30
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
14933626  DTK SDAH LOCALDaily
19:23
DDJ
Dum Dum
19:45
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
15033896  TKNR SDAH LOCALDaily
19:33
DDJ
Dum Dum
19:52
SDAH
Sealdah
00h 19m
9 Km
28.4 km/hr
 
15133534  HB SDAH LOCALDaily
19:39
DDJ
Dum Dum
19:57
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
15232246  DKAE SDAH LOCALDaily
19:39
DDJ
Dum Dum
19:58
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
15331238  BP SDAH LOCALDaily
19:47
DDJ
Dum Dum
20:05
SDAH
Sealdah
00h 18m
9 Km
30 km/hr
 
15403192  LGL SDAH PASS SPLDaily
19:52
DDJ
Dum Dum
20:10
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
15513178  JRLE SDAH EXPMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:57
DDJ
Dum Dum
20:20
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
15631438  NH SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:03
DDJ
Dum Dum
20:24
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
15733848  BNJ SDAH LOCALDaily
20:05
DDJ
Dum Dum
20:25
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
15831630  RHA SDAH LOCALDaily
20:09
DDJ
Dum Dum
20:30
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
15931332  KLYM SDAH LOCALDaily
20:14
DDJ
Dum Dum
20:35
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
16031534  STB SDAH LOCALDaily
20:23
DDJ
Dum Dum
20:45
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
16131440  NH SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:30
DDJ
Dum Dum
20:48
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
16233850  BNJ SDAH LOCALDaily
20:34
DDJ
Dum Dum
20:53
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
16331834  KNJ SDAH LOCALDaily
20:38
DDJ
Dum Dum
20:58
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
16433536  HNB SDAH LOCALDaily
20:47
DDJ
Dum Dum
21:10
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
16531240  BP SDAHDaily
20:49
DDJ
Dum Dum
21:07
SDAH
Sealdah
00h 18m
9 Km
30 km/hr
 
16633628  DTK SDAH LOCALDaily
20:53
DDJ
Dum Dum
21:15
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
16731632  RHA SDAH LOCALDaily
20:55
DDJ
Dum Dum
21:15
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
16832248  DKAE SDAH LOCALDaily
20:57
DDJ
Dum Dum
21:20
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
16931442  NH SDAH LOCALDaily
21:01
DDJ
Dum Dum
21:20
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
17033664  HB SDAH LOCALDaily
21:05
DDJ
Dum Dum
21:27
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
17131334  KLYM SDAH LOCALDaily
21:12
DDJ
Dum Dum
21:32
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
17233852  BNJ SDAH LOCALDaily
21:16
DDJ
Dum Dum
21:37
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
17331836  KNJ SDAH LOCALDaily
21:23
DDJ
Dum Dum
21:43
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
17431634  RHA SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
21:32
DDJ
Dum Dum
21:55
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
17531536  STB SDAH LOCALDaily
21:43
DDJ
Dum Dum
22:05
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
17633630  DTK SDAH LOCALDaily
21:43
DDJ
Dum Dum
22:05
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
17731444  NH SDAH LOCALDaily
21:51
DDJ
Dum Dum
22:13
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
17831838  KNJ SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
22:01
DDJ
Dum Dum
22:25
SDAH
Sealdah
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
17931926  GEDE SDAH LOCALDaily
22:11
DDJ
Dum Dum
22:35
SDAH
Sealdah
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
18033854  BNJ SDAH LOCALDaily
22:20
DDJ
Dum Dum
22:40
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
18131336  KLYM SDAH LOCALDaily
22:22
DDJ
Dum Dum
22:45
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
18231446  NH SDAH LOCALDaily
22:23
DDJ
Dum Dum
22:45
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
18331840  KNJ SDAH LOCALDaily
22:33
DDJ
Dum Dum
22:55
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
18433686  GBG SDAH LOCALDaily
22:34
DDJ
Dum Dum
22:54
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
18533856  BNJ SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
22:50
DDJ
Dum Dum
23:10
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
18631538  STB SDAH LOCALDaily
22:54
DDJ
Dum Dum
23:15
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
18732250  DKAE SDAH LOCALDaily
22:58
DDJ
Dum Dum
23:20
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
18831636  RHA SDAH LOCALDaily
22:59
DDJ
Dum Dum
23:25
SDAH
Sealdah
00h 26m
10 Km
23.1 km/hr
 
18903198  LGL SDAH MEMU PGR SPLDaily
23:03
DDJ
Dum Dum
23:25
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
19033858  BNJ SDAH LOCALDaily
23:06
DDJ
Dum Dum
23:30
SDAH
Sealdah
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
19133538  HNB SDAH LOCALDaily
23:14
DDJ
Dum Dum
23:35
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
19231338  KLYM SDAH EMU LOCALDaily
23:19
DDJ
Dum Dum
23:42
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
19331540  STB SDAH LOCALDaily
23:27
DDJ
Dum Dum
23:50
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
19432414  BRPA SDAH LOCALDaily
23:29
DDJ
Dum Dum
23:50
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
19531928  GEDE SDAH LOCALDaily
23:39
DDJ
Dum Dum
00:02
SDAH
Sealdah
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
19631450  NH SDAH LOCALDaily
23:58
DDJ
Dum Dum
00:20
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
19730322  HNB BBDB LOCAL VIA TALADaily
07:28
DDJ
Dum Dum
07:36
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 08m
3 Km
22.5 km/hr
 
19830142  GEDE MJT LOCALDaily
07:59
DDJ
Dum Dum
08:07
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 08m
2 Km
15 km/hr
 
19930342  BNJ MJT LOCALDaily
08:15
DDJ
Dum Dum
08:22
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 07m
3 Km
25.7 km/hr
 
20030344  BNJ MJT LOCALDaily
09:08
DDJ
Dum Dum
09:16
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 08m
3 Km
22.5 km/hr
 
20130128  KLYM MJT LOCALDaily
09:35
DDJ
Dum Dum
09:43
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 08m
3 Km
22.5 km/hr
 
20230116  BP BBDB LOCALDaily
09:57
DDJ
Dum Dum
10:06
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 09m
2 Km
13.3 km/hr
 
20330324  HNB MJT LOCALDaily
10:32
DDJ
Dum Dum
10:40
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 08m
3 Km
22.5 km/hr
 
20430346  BNJ BBD LOCALDaily
11:36
DDJ
Dum Dum
11:44
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 08m
3 Km
22.5 km/hr
 
20503194  LGL KOAA MEMU PGR SPLDaily
13:05
DDJ
Dum Dum
13:25
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 20m
3 Km
9 km/hr
 
20630332  HB MJT LOCALDaily
15:16
DDJ
Dum Dum
15:24
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 08m
3 Km
22.5 km/hr
 
20730122  NH BLN VIA MJT LOCALDaily
16:01
DDJ
Dum Dum
16:09
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 08m
3 Km
22.5 km/hr
 
20830312  BT MJT LOCALDaily
16:21
DDJ
Dum Dum
16:29
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 08m
3 Km
22.5 km/hr
 
20930152  NH MJT LOCALDaily
17:09
DDJ
Dum Dum
17:17
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 08m
3 Km
22.5 km/hr
 
21030112  BP MJT LOCALDaily
17:43
DDJ
Dum Dum
17:51
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 08m
2 Km
15 km/hr
 
21130314  DTK MJT LOCALDaily
18:45
DDJ
Dum Dum
18:53
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 08m
3 Km
22.5 km/hr
 
According to the rail network of Indian Railways, the distance between Dum Dum and Sealdah is 10 kilometres. And as listed in the above table, there are 211 direct trains between Dum Dum and Sealdah. Travelling by train makes our journey safe and convenient. Generally, Dum Dum Sealdah trains complete this journey in 00 hours and 20 minutes.

Dum Dum Sealdah Passenger Trains

There is a total of 210 passenger trains between Dum Dum and Sealdah. The below table lists them all.


132252  DKAE SDAH LOCALDaily
00:08
DDJ
Dum Dum
00:28
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
233860  BNJ SDAH LOCALDaily
00:13
DDJ
Dum Dum
00:30
SDAH
Sealdah
00h 17m
10 Km
35.3 km/hr
 
331844  KNJ SDAH LOCALDaily
00:17
DDJ
Dum Dum
00:40
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
431542  STB SDAH LOCALDaily
00:34
DDJ
Dum Dum
00:58
SDAH
Sealdah
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
503172  LGL SDAH PGR SPLDaily
04:08
DDJ
Dum Dum
04:30
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
633812  BNJ SDAH LOCALDaily
04:43
DDJ
Dum Dum
05:05
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
731412  NH SDAH LOCALDaily
04:50
DDJ
Dum Dum
05:10
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
833512  HNB SDAH LOCALDaily
05:15
DDJ
Dum Dum
05:30
SDAH
Sealdah
00h 15m
10 Km
40 km/hr
 
931512  STB SDAH LOCALDaily
05:17
DDJ
Dum Dum
05:40
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
1032212  DKAE SDAH LOCALDaily
05:28
DDJ
Dum Dum
05:47
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
1131414  NH SDAH LOCALDaily
05:33
DDJ
Dum Dum
05:55
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
1233432  BT SDAH LOCALDaily
05:43
DDJ
Dum Dum
06:07
SDAH
Sealdah
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
1331612  RHA SDAH LOCALDaily
05:43
DDJ
Dum Dum
06:05
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
1433814  BNJ SDAH LOCALDaily
05:57
DDJ
Dum Dum
06:17
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
1531912  GEDE SDAH LOCALDaily
06:02
DDJ
Dum Dum
06:25
SDAH
Sealdah
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
1631312  KLYM SDAH LOCALDaily
06:10
DDJ
Dum Dum
06:30
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
1732214  DKAE SDAH LOCALDaily
06:16
DDJ
Dum Dum
06:35
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
1833612  DTK SDAH LOCALDaily
06:22
DDJ
Dum Dum
06:40
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
1931812  KNJ SDAJ LOCALDaily
06:26
DDJ
Dum Dum
06:45
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
2033514  HNB SDAH LOCALDaily
06:36
DDJ
Dum Dum
06:55
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
2131514  STB SDAH LOCALDaily
06:45
DDJ
Dum Dum
07:05
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
2233816  BNJ SDAH LOCALDaily
06:46
DDJ
Dum Dum
07:05
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
2331814  KNJ SDAH LOCALDaily
06:52
DDJ
Dum Dum
07:12
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
2432216  DKAE SDAH LOCALDaily
06:59
DDJ
Dum Dum
07:18
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
2531314  KLYM SDAH LOCALDaily
07:09
DDJ
Dum Dum
07:30
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
2633818  BNJ SDAH LOCALDaily
07:16
DDJ
Dum Dum
07:36
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
2731914  GEDE SDAH LOCALDaily
07:18
DDJ
Dum Dum
07:37
SDAH
Sealdah
00h 19m
9 Km
28.4 km/hr
 
2831614  RHA SDAH LOCALDaily
07:29
DDJ
Dum Dum
07:50
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
2932218  DKAE SDAH LOCALDaily
07:29
DDJ
Dum Dum
07:46
SDAH
Sealdah
00h 17m
10 Km
35.3 km/hr
 
3033652  HB SDAH LOCALDaily
07:34
DDJ
Dum Dum
07:55
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
3131516  STB SDAH LOCALDaily
07:44
DDJ
Dum Dum
08:07
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
3233820  BNJ SDAH LOCALDaily
07:44
DDJ
Dum Dum
08:05
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
3331816  KNJ SDAH LOCALDaily
08:06
DDJ
Dum Dum
08:27
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
3432220  DKAE SDAH LOCALDaily
08:08
DDJ
Dum Dum
08:30
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
3533616  DTK SDAH LOCALDaily
08:15
DDJ
Dum Dum
08:32
SDAH
Sealdah
00h 17m
10 Km
35.3 km/hr
 
3633822  BNJ SDAH LOCALDaily
08:20
DDJ
Dum Dum
08:48
SDAH
Sealdah
00h 28m
10 Km
21.4 km/hr
 
3731316  KLYM SDAH LOCALDaily
08:21
DDJ
Dum Dum
08:40
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
3833516  HNB SDAH LOCALDaily
08:29
DDJ
Dum Dum
08:55
SDAH
Sealdah
00h 26m
10 Km
23.1 km/hr
 
3931416  NH SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:40
DDJ
Dum Dum
08:58
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
4033434  BT SDAH LOCALDaily
08:44
DDJ
Dum Dum
09:02
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
4131216  BP SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:47
DDJ
Dum Dum
09:05
SDAH
Sealdah
00h 18m
9 Km
30 km/hr
 
4231616  RHA SDAH LOCALDaily
08:48
DDJ
Dum Dum
09:10
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
4303140  RHA SDAH MEMU PASS SPLDaily
08:51
DDJ
Dum Dum
09:12
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
4433802  BNJ SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:54
DDJ
Dum Dum
09:15
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
4531218  BP SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:00
DDJ
Dum Dum
09:17
SDAH
Sealdah
00h 17m
9 Km
31.8 km/hr
 
4631818  KNJ SDAH LOCALDaily
09:04
DDJ
Dum Dum
09:22
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
4732222  DKAE SDAH LOCALDaily
09:09
DDJ
Dum Dum
09:28
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
4831602  RHA SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:10
DDJ
Dum Dum
09:28
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
4931220  BP SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:13
DDJ
Dum Dum
09:33
SDAH
Sealdah
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
5033422  MMG SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:14
DDJ
Dum Dum
09:35
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
5131418  NH SDAH LOCALDaily
09:19
DDJ
Dum Dum
09:38
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
5231518  STB SDAH LOCALDaily
09:19
DDJ
Dum Dum
09:40
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
5333618  DTK SDAH LOCALDaily
09:25
DDJ
Dum Dum
09:45
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
5431222  BP SDAH LOCALDaily
09:27
DDJ
Dum Dum
09:45
SDAH
Sealdah
00h 18m
9 Km
30 km/hr
 
5533518  HNB SDAH LOCALDaily
09:31
DDJ
Dum Dum
09:52
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
5631916  GEDE SDAH LOCALDaily
09:33
DDJ
Dum Dum
09:52
SDAH
Sealdah
00h 19m
9 Km
28.4 km/hr
 
5732224  DKAE SDAH LOCALDaily
09:39
DDJ
Dum Dum
10:00
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
5833824  BNJ SDAH LOCALDaily
09:43
DDJ
Dum Dum
10:05
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
5931420  NH SDAH LOCALDaily
09:53
DDJ
Dum Dum
10:13
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
6033654  HB SDAH LOCALDaily
09:54
DDJ
Dum Dum
10:15
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
6131620  RHA SDAH LOCALDaily
10:00
DDJ
Dum Dum
10:18
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
6233402  BT SDAH MATRIBHOOMI LOCAMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:02
DDJ
Dum Dum
10:20
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
6333412  DDC SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:08
DDJ
Dum Dum
10:25
SDAH
Sealdah
00h 17m
10 Km
35.3 km/hr
 
6431422  NH SDAH LOCALDaily
10:12
DDJ
Dum Dum
10:30
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
6533826  BNJ SDAH LOCALDaily
10:14
DDJ
Dum Dum
10:30
SDAH
Sealdah
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
6632226  DKAE SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:18
DDJ
Dum Dum
10:35
SDAH
Sealdah
00h 17m
10 Km
35.3 km/hr
 
6731224  BP SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:19
DDJ
Dum Dum
10:38
SDAH
Sealdah
00h 19m
9 Km
28.4 km/hr
 
6831318  KLYM SDAH LOCALDaily
10:25
DDJ
Dum Dum
10:46
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
6933620  DTK SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:26
DDJ
Dum Dum
10:50
SDAH
Sealdah
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
7031520  STB SDAH LOCALDaily
10:31
DDJ
Dum Dum
10:52
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
7131226  BP SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:38
DDJ
Dum Dum
10:57
SDAH
Sealdah
00h 19m
9 Km
28.4 km/hr
 
7231802  KNJ SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:42
DDJ
Dum Dum
11:00
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
7333828  BNJ SDAH LOCALDaily
10:48
DDJ
Dum Dum
11:05
SDAH
Sealdah
00h 17m
10 Km
35.3 km/hr
 
7431228  BP SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:52
DDJ
Dum Dum
11:12
SDAH
Sealdah
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
7531820  KNJ SDAH LOCALDaily
10:59
DDJ
Dum Dum
11:22
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
7631918  GEDE SDAH LOCALDDaily
11:05
DDJ
Dum Dum
11:30
SDAH
Sealdah
00h 25m
9 Km
21.6 km/hr
 
7733436  BT SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:08
DDJ
Dum Dum
11:27
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
7831320  KLYM SDAH LOCALDaily
11:12
DDJ
Dum Dum
11:35
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
7931230  BP SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:22
DDJ
Dum Dum
11:42
SDAH
Sealdah
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
8032228  DKAE SDAH LOCALDaily
11:28
DDJ
Dum Dum
11:45
SDAH
Sealdah
00h 17m
10 Km
35.3 km/hr
 
8131424  NH SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:30
DDJ
Dum Dum
11:52
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
8231622  RHA SDAH LOCALDaily
11:37
DDJ
Dum Dum
11:58
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
8333622  DTK SDAH LOCALDaily
11:41
DDJ
Dum Dum
12:00
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
8431822  KNJ SDAH LOCALDaily
11:45
DDJ
Dum Dum
12:10
SDAH
Sealdah
00h 25m
10 Km
24 km/hr
 
8532230  DKAE SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:50
DDJ
Dum Dum
12:10
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
8631522  STB SDAH LOCALDaily
11:57
DDJ
Dum Dum
12:22
SDAH
Sealdah
00h 25m
10 Km
24 km/hr
 
8733830  BNJ SDAH LOCALDaily
12:12
DDJ
Dum Dum
12:30
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
8803184  LGL SDAH PASS SPLDaily
12:19
DDJ
Dum Dum
12:45
SDAH
Sealdah
00h 26m
10 Km
23.1 km/hr
 
8932232  DKAE SDAH LOCALDaily
12:20
DDJ
Dum Dum
12:42
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
9031242  BP SDAH LOCALDaily
12:32
DDJ
Dum Dum
12:52
SDAH
Sealdah
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
9133520  HNB SDAH LOCALDaily
12:39
DDJ
Dum Dum
13:00
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
9231426  NH SDAH LOCALDaily
12:43
DDJ
Dum Dum
13:05
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
9331920  GEDE SDAH LOCALDaily
12:52
DDJ
Dum Dum
13:14
SDAH
Sealdah
00h 22m
9 Km
24.5 km/hr
 
9433682  GBG SDAH LOCALDaily
12:59
DDJ
Dum Dum
13:20
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
9531524  STB SDAH LOCALDaily
13:20
DDJ
Dum Dum
13:42
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
9633522  HNB SDAH LOCALDaily
13:23
DDJ
Dum Dum
13:40
SDAH
Sealdah
00h 17m
10 Km
35.3 km/hr
 
9733832  BNJ SDAH LOCALDaily
13:40
DDJ
Dum Dum
13:58
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
9832234  DKAE SDAH LOCALDaily
13:44
DDJ
Dum Dum
14:05
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
9933656  HB SDAH LOCALDaily
13:46
DDJ
Dum Dum
14:03
SDAH
Sealdah
00h 17m
10 Km
35.3 km/hr
 
10033524  HNB SDAH LOCALDaily
13:52
DDJ
Dum Dum
14:10
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
10131824  KNJ SDAH LOCALDaily
13:58
DDJ
Dum Dum
14:25
SDAH
Sealdah
00h 27m
10 Km
22.2 km/hr
 
10231430  NH SDAH LOCALDaily
14:03
DDJ
Dum Dum
14:25
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
10331624  RHA SDAH LOCALDaily
14:13
DDJ
Dum Dum
14:36
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
10433834  BNJ SDAH LOCALDaily
14:20
DDJ
Dum Dum
14:50
SDAH
Sealdah
00h 30m
10 Km
20 km/hr
 
10531432  NH SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
14:23
DDJ
Dum Dum
14:42
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
10633658  HB SDAH LOCALDaily
14:40
DDJ
Dum Dum
15:00
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
10731322  KLYM SDAH LOCALDaily
14:43
DDJ
Dum Dum
15:04
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
10832236  DKAE SDAH LOCALDaily
14:45
DDJ
Dum Dum
15:05
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
10903190  LGL SDAH PGR SPLDaily
14:50
DDJ
Dum Dum
15:10
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
11033526  HNB SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
14:58
DDJ
Dum Dum
15:18
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
11131232  BP SDAH LOCALDaily
15:04
DDJ
Dum Dum
15:20
SDAH
Sealdah
00h 16m
9 Km
33.8 km/hr
 
11233438  BT SDAH LOCALDaily
15:06
DDJ
Dum Dum
15:25
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
11331526  STB SDAH LOCALDaily
15:10
DDJ
Dum Dum
15:32
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
11431324  KLYM SDAH LOCALDaily
15:23
DDJ
Dum Dum
15:45
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
11533528  HNB SDAH LOCALDaily
15:31
DDJ
Dum Dum
15:55
SDAH
Sealdah
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
11631434  NH SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
15:33
DDJ
Dum Dum
15:55
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
11703196  LGL SDAH MEMU PGR SPLDaily
15:41
DDJ
Dum Dum
16:00
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
11833836  BNJ SDAH LOCALDaily
15:42
DDJ
Dum Dum
16:05
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
11931828  KNJ SDAH LOCALDaily
15:55
DDJ
Dum Dum
16:15
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
12033660  HB SDAH LOCALDaily
15:58
DDJ
Dum Dum
16:15
SDAH
Sealdah
00h 17m
10 Km
35.3 km/hr
 
12132412  BRPA SDAH LOCALDaily
16:10
DDJ
Dum Dum
16:30
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
12231528  STB SDAH LOCALDaily
16:17
DDJ
Dum Dum
16:40
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
12331922  GEDE SDAH LOCALDaily
16:37
DDJ
Dum Dum
16:58
SDAH
Sealdah
00h 21m
9 Km
25.7 km/hr
 
12433440  BT SDAH LOCALDaily
16:38
DDJ
Dum Dum
16:57
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
12532238  DKAE SDAH LOCALDaily
16:49
DDJ
Dum Dum
17:07
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
12633530  HNB SDAH LOCALDaily
16:53
DDJ
Dum Dum
17:12
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
12733840  BNJ SDAH LOCALDaily
16:59
DDJ
Dum Dum
17:20
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
12831830  KNJ SDAH LOCALDaily
17:12
DDJ
Dum Dum
17:37
SDAH
Sealdah
00h 25m
10 Km
24 km/hr
 
12931152  BWN SDAH LOCALDaily
17:20
DDJ
Dum Dum
17:40
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
13033662  HB SDAH LOCALDaily
17:30
DDJ
Dum Dum
17:50
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
13131530  STB SDAH LOCALDaily
17:31
DDJ
Dum Dum
17:55
SDAH
Sealdah
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
13232240  DKAE SDAH LOCALDaily
17:34
DDJ
Dum Dum
17:55
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
13331328  KLYM SDAH LOCALDaily
17:39
DDJ
Dum Dum
18:00
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
13433842  BNJ SDAH LOCALDaily
17:50
DDJ
Dum Dum
18:12
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
13531924  GEDE SDAH LOCALDaily
17:52
DDJ
Dum Dum
18:12
SDAH
Sealdah
00h 20m
9 Km
27 km/hr
 
13631436  NH SDAH LOCALDaily
18:05
DDJ
Dum Dum
18:25
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
13703112  GODA SDAH MEMU PGR SPLDaily
18:11
DDJ
Dum Dum
18:35
SDAH
Sealdah
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
13833624  DTK SDAH LOCALDaily
18:13
DDJ
Dum Dum
18:32
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
13931832  KNJ SDAH LOCALDaily
18:21
DDJ
Dum Dum
18:40
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
14033844  BNJ SDAH LOCALDaily
18:30
DDJ
Dum Dum
18:55
SDAH
Sealdah
00h 25m
10 Km
24 km/hr
 
14132242  DKAE SDAH LOCALDaily
18:33
DDJ
Dum Dum
18:53
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
14233532  HNB SDAH LOCALDaily
18:39
DDJ
Dum Dum
18:59
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
14331330  KLYM SDAH LOCALDaily
18:45
DDJ
Dum Dum
19:05
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
14431628  RHA SDAH LOCALDaily
18:50
DDJ
Dum Dum
19:10
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
14531236  BP SDAH LOCALDaily
18:52
DDJ
Dum Dum
19:10
SDAH
Sealdah
00h 18m
9 Km
30 km/hr
 
14631532  STB SDAH LOCALDaily
19:01
DDJ
Dum Dum
19:25
SDAH
Sealdah
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
14731112  KWAE SDAH LOCALDaily
19:07
DDJ
Dum Dum
19:30
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
14833846  BNJ SDAH LOCALDaily
19:08
DDJ
Dum Dum
19:30
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
14933626  DTK SDAH LOCALDaily
19:23
DDJ
Dum Dum
19:45
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
15033896  TKNR SDAH LOCALDaily
19:33
DDJ
Dum Dum
19:52
SDAH
Sealdah
00h 19m
9 Km
28.4 km/hr
 
15133534  HB SDAH LOCALDaily
19:39
DDJ
Dum Dum
19:57
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
15232246  DKAE SDAH LOCALDaily
19:39
DDJ
Dum Dum
19:58
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
15331238  BP SDAH LOCALDaily
19:47
DDJ
Dum Dum
20:05
SDAH
Sealdah
00h 18m
9 Km
30 km/hr
 
15403192  LGL SDAH PASS SPLDaily
19:52
DDJ
Dum Dum
20:10
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
15531438  NH SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:03
DDJ
Dum Dum
20:24
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
15633848  BNJ SDAH LOCALDaily
20:05
DDJ
Dum Dum
20:25
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
15731630  RHA SDAH LOCALDaily
20:09
DDJ
Dum Dum
20:30
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
15831332  KLYM SDAH LOCALDaily
20:14
DDJ
Dum Dum
20:35
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
15931534  STB SDAH LOCALDaily
20:23
DDJ
Dum Dum
20:45
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
16031440  NH SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:30
DDJ
Dum Dum
20:48
SDAH
Sealdah
00h 18m
10 Km
33.3 km/hr
 
16133850  BNJ SDAH LOCALDaily
20:34
DDJ
Dum Dum
20:53
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
16231834  KNJ SDAH LOCALDaily
20:38
DDJ
Dum Dum
20:58
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
16333536  HNB SDAH LOCALDaily
20:47
DDJ
Dum Dum
21:10
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
16431240  BP SDAHDaily
20:49
DDJ
Dum Dum
21:07
SDAH
Sealdah
00h 18m
9 Km
30 km/hr
 
16533628  DTK SDAH LOCALDaily
20:53
DDJ
Dum Dum
21:15
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
16631632  RHA SDAH LOCALDaily
20:55
DDJ
Dum Dum
21:15
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
16732248  DKAE SDAH LOCALDaily
20:57
DDJ
Dum Dum
21:20
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
16831442  NH SDAH LOCALDaily
21:01
DDJ
Dum Dum
21:20
SDAH
Sealdah
00h 19m
10 Km
31.6 km/hr
 
16933664  HB SDAH LOCALDaily
21:05
DDJ
Dum Dum
21:27
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
17031334  KLYM SDAH LOCALDaily
21:12
DDJ
Dum Dum
21:32
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
17133852  BNJ SDAH LOCALDaily
21:16
DDJ
Dum Dum
21:37
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
17231836  KNJ SDAH LOCALDaily
21:23
DDJ
Dum Dum
21:43
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
17331634  RHA SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
21:32
DDJ
Dum Dum
21:55
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
17431536  STB SDAH LOCALDaily
21:43
DDJ
Dum Dum
22:05
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
17533630  DTK SDAH LOCALDaily
21:43
DDJ
Dum Dum
22:05
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
17631444  NH SDAH LOCALDaily
21:51
DDJ
Dum Dum
22:13
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
17731838  KNJ SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
22:01
DDJ
Dum Dum
22:25
SDAH
Sealdah
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
17831926  GEDE SDAH LOCALDaily
22:11
DDJ
Dum Dum
22:35
SDAH
Sealdah
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
17933854  BNJ SDAH LOCALDaily
22:20
DDJ
Dum Dum
22:40
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
18031336  KLYM SDAH LOCALDaily
22:22
DDJ
Dum Dum
22:45
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
18131446  NH SDAH LOCALDaily
22:23
DDJ
Dum Dum
22:45
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
18231840  KNJ SDAH LOCALDaily
22:33
DDJ
Dum Dum
22:55
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
18333686  GBG SDAH LOCALDaily
22:34
DDJ
Dum Dum
22:54
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
18433856  BNJ SDAH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
22:50
DDJ
Dum Dum
23:10
SDAH
Sealdah
00h 20m
10 Km
30 km/hr
 
18531538  STB SDAH LOCALDaily
22:54
DDJ
Dum Dum
23:15
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
18632250  DKAE SDAH LOCALDaily
22:58
DDJ
Dum Dum
23:20
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
18731636  RHA SDAH LOCALDaily
22:59
DDJ
Dum Dum
23:25
SDAH
Sealdah
00h 26m
10 Km
23.1 km/hr
 
18803198  LGL SDAH MEMU PGR SPLDaily
23:03
DDJ
Dum Dum
23:25
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
18933858  BNJ SDAH LOCALDaily
23:06
DDJ
Dum Dum
23:30
SDAH
Sealdah
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
19033538  HNB SDAH LOCALDaily
23:14
DDJ
Dum Dum
23:35
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
19131338  KLYM SDAH EMU LOCALDaily
23:19
DDJ
Dum Dum
23:42
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
19231540  STB SDAH LOCALDaily
23:27
DDJ
Dum Dum
23:50
SDAH
Sealdah
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
19332414  BRPA SDAH LOCALDaily
23:29
DDJ
Dum Dum
23:50
SDAH
Sealdah
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
19431928  GEDE SDAH LOCALDaily
23:39
DDJ
Dum Dum
00:02
SDAH
Sealdah
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
19531450  NH SDAH LOCALDaily
23:58
DDJ
Dum Dum
00:20
SDAH
Sealdah
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
19630322  HNB BBDB LOCAL VIA TALADaily
07:28
DDJ
Dum Dum
07:36
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 08m
3 Km
22.5 km/hr
 
19730142  GEDE MJT LOCALDaily
07:59
DDJ
Dum Dum
08:07
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 08m
2 Km
15 km/hr
 
19830342  BNJ MJT LOCALDaily
08:15
DDJ
Dum Dum
08:22
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 07m
3 Km
25.7 km/hr
 
19930344  BNJ MJT LOCALDaily
09:08
DDJ
Dum Dum
09:16
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 08m
3 Km
22.5 km/hr
 
20030128  KLYM MJT LOCALDaily
09:35
DDJ
Dum Dum
09:43
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 08m
3 Km
22.5 km/hr
 
20130116  BP BBDB LOCALDaily
09:57
DDJ
Dum Dum
10:06
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 09m
2 Km
13.3 km/hr
 
20230324  HNB MJT LOCALDaily
10:32
DDJ
Dum Dum
10:40
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 08m
3 Km
22.5 km/hr
 
20330346  BNJ BBD LOCALDaily
11:36
DDJ
Dum Dum
11:44
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 08m
3 Km
22.5 km/hr
 
20403194  LGL KOAA MEMU PGR SPLDaily
13:05
DDJ
Dum Dum
13:25
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 20m
3 Km
9 km/hr
 
20530332  HB MJT LOCALDaily
15:16
DDJ
Dum Dum
15:24
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 08m
3 Km
22.5 km/hr
 
20630122  NH BLN VIA MJT LOCALDaily
16:01
DDJ
Dum Dum
16:09
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 08m
3 Km
22.5 km/hr
 
20730312  BT MJT LOCALDaily
16:21
DDJ
Dum Dum
16:29
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 08m
3 Km
22.5 km/hr
 
20830152  NH MJT LOCALDaily
17:09
DDJ
Dum Dum
17:17
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 08m
3 Km
22.5 km/hr
 
20930112  BP MJT LOCALDaily
17:43
DDJ
Dum Dum
17:51
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 08m
2 Km
15 km/hr
 
21030314  DTK MJT LOCALDaily
18:45
DDJ
Dum Dum
18:53
KOAA
Kolkatta Terminal
00h 08m
3 Km
22.5 km/hr
 

Distance Between Dum Dum and Sealdah

Distance Between Dum Dum and Sealdah is 10 kilometres. The below table lists distance in other units.

DistanceUnit
10Kilometres
6.21371Miles
10000Meters
1000000Centimeters
10936.1Yards
32808.4Feet
393701Inches

Travel Time From Dum Dum to Sealdah

Travel time from Dum Dum to Sealdah is generally 00 hours and 20 minutes. Travel time for different trains are listed below.

Train NumberTime
3225200 hours and 20 minutes
3386000 hours and 17 minutes
3184400 hours and 23 minutes
3154200 hours and 24 minutes
0317200 hours and 22 minutes
3381200 hours and 22 minutes
3141200 hours and 20 minutes
3351200 hours and 15 minutes
3151200 hours and 23 minutes
3221200 hours and 19 minutes

Dum Dum Sealdah Trains FAQs

Q. What is the distance between Dum Dum and Sealdah?

According to the Indian Rail network distance between Dum Dum and Sealdah is 10 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 20m.

Q. Which is the fastest train from Dum Dum to Sealdah?

30342 Bnj - Mjt Local is the fastest train available from Dum Dum to Sealdah. It takes only 00 hours and 07 minutes to complete the journey.

Q. Which is the first train from Dum Dum to Sealdah?

32252 Dkae-sdah Local is the first train from Dum Dum to Sealdah. It leaves Dum Dum at 00:08.

Q. Which is the last train from Dum Dum to Sealdah?

30314 Dtk-mjt Local is the last train from Dum Dum to Sealdah. It leaves Dum Dum at 18:45.

Q. How many local trains run between Dum Dum and Sealdah?

Currently, 210 local trains run between Dum Dum and Sealdah.
For example, train number 32252 Dkae-sdah Local is a local passenger train that originates from Dankuni and ends at Sealdah station.

Q. What are important tags for this page?

Night Dum Dum Sealdah Trains Morning Dum Dum Sealdah Trains DUM DUM se SEALDAH train