Jadabpur To Sonarpur Trains


134860  SDAH DH LOCALDaily
00:05
JDP
Jadabpur
00:16
SPR
Sonarpur Jn
00h 11m
8 Km
43.6 km/hr
 
234712  SDAH LKPR LOCALDaily
04:13
JDP
Jadabpur
04:25
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
334412  SDAH SPR LOCALDaily
04:28
JDP
Jadabpur
04:42
SPR
Sonarpur Jn
00h 14m
8 Km
34.3 km/hr
 
434714  SDAH LKPR LOCALDaily
04:42
JDP
Jadabpur
04:53
SPR
Sonarpur Jn
00h 11m
8 Km
43.6 km/hr
 
534814  SDAH DH LOCALDaily
04:58
JDP
Jadabpur
05:08
SPR
Sonarpur Jn
00h 10m
8 Km
48 km/hr
 
634612  SDAH BRP LOCALDaily
05:17
JDP
Jadabpur
05:29
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
734716  SDAH LKPR LOCALDaily
05:29
JDP
Jadabpur
05:39
SPR
Sonarpur Jn
00h 10m
8 Km
48 km/hr
 
834816  SDAH DH LOCALDaily
05:37
JDP
Jadabpur
05:50
SPR
Sonarpur Jn
00h 13m
8 Km
36.9 km/hr
 
934512  SDAH CG LOCALDaily
05:58
JDP
Jadabpur
06:11
SPR
Sonarpur Jn
00h 13m
8 Km
36.9 km/hr
 
1034718  SDAH LKPR LOCALDaily
06:08
JDP
Jadabpur
06:20
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
1134614  SDAH BRP LOCALDaily
06:14
JDP
Jadabpur
06:26
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
1234818  SDAH DH LOCALDaily
06:37
JDP
Jadabpur
06:49
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
1334514  SDAH CG LOCALDaily
06:43
JDP
Jadabpur
06:58
SPR
Sonarpur Jn
00h 15m
8 Km
32 km/hr
 
1434616  SDAH BRP LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
06:53
JDP
Jadabpur
07:05
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
1534820  SDAH DH LOCALDaily
07:08
JDP
Jadabpur
07:21
SPR
Sonarpur Jn
00h 13m
8 Km
36.9 km/hr
 
1634618  SDAH BRP LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:21
JDP
Jadabpur
07:33
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
1734720  SDAH LKPR LOCALDaily
07:27
JDP
Jadabpur
07:40
SPR
Sonarpur Jn
00h 13m
8 Km
36.9 km/hr
 
1834822  SDAH DH LOCALDaily
07:37
JDP
Jadabpur
07:48
SPR
Sonarpur Jn
00h 11m
8 Km
43.6 km/hr
 
1934620  SDAH BRP LOCALDaily
07:43
JDP
Jadabpur
07:55
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
2034516  SDAH CG LOCALDaily
07:55
JDP
Jadabpur
08:11
SPR
Sonarpur Jn
00h 16m
8 Km
30 km/hr
 
2134824  SDAH DH LOCALDaily
08:03
JDP
Jadabpur
08:15
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
2234622  SDAH BRP LOCALDaily
08:13
JDP
Jadabpur
08:25
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
2334722  SDAH LKPR LOCALDaily
08:28
JDP
Jadabpur
08:40
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
2434414  SDAH SPR LOCALDaily
08:35
JDP
Jadabpur
08:54
SPR
Sonarpur Jn
00h 19m
8 Km
25.3 km/hr
 
2534518  SDAH CG LOCALDaily
08:41
JDP
Jadabpur
08:59
SPR
Sonarpur Jn
00h 18m
8 Km
26.7 km/hr
 
2634416  SDAH SPR LOCALDaily
08:53
JDP
Jadabpur
09:12
SPR
Sonarpur Jn
00h 19m
8 Km
25.3 km/hr
 
2734624  SDAH BRP LOCALDaily
09:03
JDP
Jadabpur
09:15
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
2834826  SDAH DH LOCALDaily
09:10
JDP
Jadabpur
09:22
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
2934520  SDAH CG LOCALDaily
09:23
JDP
Jadabpur
09:39
SPR
Sonarpur Jn
00h 16m
8 Km
30 km/hr
 
3034724  SDAH LKPR LOCALDaily
09:29
JDP
Jadabpur
09:41
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
3134418  SDAH SPR LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:43
JDP
Jadabpur
10:00
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
8 Km
28.2 km/hr
 
3234626  SDAH BRP LOCALDaily
09:53
JDP
Jadabpur
10:04
SPR
Sonarpur Jn
00h 11m
8 Km
43.6 km/hr
 
3334420  SDAH SPR LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:03
JDP
Jadabpur
10:21
SPR
Sonarpur Jn
00h 18m
8 Km
26.7 km/hr
 
3434828  SDAH DH LOCALDaily
10:10
JDP
Jadabpur
10:22
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
3530712  MJT LKPRDaily
10:16
JDP
Jadabpur
10:28
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
3634628  SDAH BRP LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:25
JDP
Jadabpur
10:37
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
3734522  SDAH CG LOCALDaily
10:37
JDP
Jadabpur
10:52
SPR
Sonarpur Jn
00h 15m
8 Km
32 km/hr
 
3834756  SDAH LKPR LOCALDaily
10:44
JDP
Jadabpur
11:00
SPR
Sonarpur Jn
00h 16m
8 Km
30 km/hr
 
3934830  SDAH DH LOCALDaily
10:51
JDP
Jadabpur
11:05
SPR
Sonarpur Jn
00h 14m
8 Km
34.3 km/hr
 
4034424  SDAH SPR LOCALDaily
10:59
JDP
Jadabpur
11:16
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
8 Km
28.2 km/hr
 
4134426  SDAH SPR LOCALDaily
11:08
JDP
Jadabpur
11:24
SPR
Sonarpur Jn
00h 16m
8 Km
30 km/hr
 
4234726  SDAH LKPR LOCALDaily
11:15
JDP
Jadabpur
11:27
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
4334428  SDAH SPR LOCALDaily
11:21
JDP
Jadabpur
11:38
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
8 Km
28.2 km/hr
 
4434524  SDAH CG LOCALDaily
11:38
JDP
Jadabpur
11:54
SPR
Sonarpur Jn
00h 16m
8 Km
30 km/hr
 
4534832  SDAH DH LOCALDaily
11:55
JDP
Jadabpur
12:07
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
4634728  SDAH LKPR LOCALDaily
12:03
JDP
Jadabpur
12:15
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
4734650  SDAH BRP LOCALLDaily
12:15
JDP
Jadabpur
12:30
SPR
Sonarpur Jn
00h 15m
8 Km
32 km/hr
 
4834526  SDAH CG LOCALDaily
12:23
JDP
Jadabpur
12:39
SPR
Sonarpur Jn
00h 16m
8 Km
30 km/hr
 
4934632  SDAH BRP LOCALDaily
12:38
JDP
Jadabpur
12:50
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
5034834  SDAH DH LOCALDaily
12:48
JDP
Jadabpur
13:00
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
5134730  SDAH LKPR LOCALDaily
13:03
JDP
Jadabpur
13:15
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
5234062  BNJ CG LOCALDaily
13:13
JDP
Jadabpur
13:29
SPR
Sonarpur Jn
00h 16m
9 Km
33.8 km/hr
 
5334792  SDAH NMKA LOCALDaily
13:33
JDP
Jadabpur
13:45
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
5434836  SDAH DH LOCALDaily
13:39
JDP
Jadabpur
13:51
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
5534528  SDAH CG LOCALDaily
13:53
JDP
Jadabpur
14:10
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
8 Km
28.2 km/hr
 
5634530  SDAH CG LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
14:15
JDP
Jadabpur
14:30
SPR
Sonarpur Jn
00h 15m
8 Km
32 km/hr
 
5734838  SDAH DH LOCALDaily
14:23
JDP
Jadabpur
14:35
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
5834732  SDAH LKPR LOCALDaily
14:31
JDP
Jadabpur
14:43
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
5934532  SDAH CG LOCALDaily
15:01
JDP
Jadabpur
15:17
SPR
Sonarpur Jn
00h 16m
8 Km
30 km/hr
 
6034840  SDAH DH LOCALDaily
15:08
JDP
Jadabpur
15:20
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
6134636  SDAH BRP LOCALDaily
15:15
JDP
Jadabpur
15:27
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
6234734  SDAH LKPR LOCALDaily
15:29
JDP
Jadabpur
15:41
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
6334842  SDAH DH LOCALDaily
15:46
JDP
Jadabpur
16:01
SPR
Sonarpur Jn
00h 15m
8 Km
32 km/hr
 
6434534  SDAH CG LOCALDaily
15:53
JDP
Jadabpur
16:07
SPR
Sonarpur Jn
00h 14m
8 Km
34.3 km/hr
 
6534736  SDAH LKPR LOCALDaily
16:03
JDP
Jadabpur
16:15
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
6634638  SDAH BRP LOCALDaily
16:31
JDP
Jadabpur
16:43
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
6734536  SDAH CG LOCALDaily
16:48
JDP
Jadabpur
17:04
SPR
Sonarpur Jn
00h 16m
8 Km
30 km/hr
 
6834844  SDAH DH LOCALDaily
16:55
JDP
Jadabpur
17:07
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
6934738  SDAH LKPR LOCALDaily
17:03
JDP
Jadabpur
17:15
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
7034640  SDAH BRP LOCALDaily
17:09
JDP
Jadabpur
17:21
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
7134538  SDAH CG LOCALDaily
17:21
JDP
Jadabpur
17:36
SPR
Sonarpur Jn
00h 15m
8 Km
32 km/hr
 
7234432  SDAH SPR LOCALDaily
17:35
JDP
Jadabpur
17:48
SPR
Sonarpur Jn
00h 13m
8 Km
36.9 km/hr
 
7334740  SDAH LKPR LOCALDaily
17:42
JDP
Jadabpur
17:54
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
7434602  SDAH BRP LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:48
JDP
Jadabpur
18:00
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
7534642  SDAH BRP LOCALDaily
17:55
JDP
Jadabpur
18:07
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
7634540  SDAH CG LOCALDaily
18:06
JDP
Jadabpur
18:21
SPR
Sonarpur Jn
00h 15m
8 Km
32 km/hr
 
7734846  SDAH DH LOCALDaily
18:15
JDP
Jadabpur
18:27
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
7834742  SDAH LKPR LOCALDaily
18:28
JDP
Jadabpur
18:40
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
7934502  SDAH CG LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:33
JDP
Jadabpur
18:50
SPR
Sonarpur Jn
00h 17m
8 Km
28.2 km/hr
 
8034434  SDAH SPR LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:45
JDP
Jadabpur
19:00
SPR
Sonarpur Jn
00h 15m
8 Km
32 km/hr
 
8134542  SDAH CG LOCALDaily
18:51
JDP
Jadabpur
19:06
SPR
Sonarpur Jn
00h 15m
8 Km
32 km/hr
 
8234848  SDAH DH LOCALDaily
18:58
JDP
Jadabpur
19:11
SPR
Sonarpur Jn
00h 13m
8 Km
36.9 km/hr
 
8334744  SDAH LKPR LOCALDaily
19:08
JDP
Jadabpur
19:22
SPR
Sonarpur Jn
00h 14m
8 Km
34.3 km/hr
 
8434898  SDAH MGT LOCALDaily
19:18
JDP
Jadabpur
19:29
SPR
Sonarpur Jn
00h 11m
8 Km
43.6 km/hr
 
8530451  KOAA BRP LOCALDaily
19:24
JDP
Jadabpur
19:36
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
8634644  SDAH BRP LOCALDaily
19:37
JDP
Jadabpur
19:49
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
8734544  SDAH CG LOCALDaily
19:43
JDP
Jadabpur
19:56
SPR
Sonarpur Jn
00h 13m
8 Km
36.9 km/hr
 
8834746  SDAH LKPR LOCALDaily
19:49
JDP
Jadabpur
20:01
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
8934850  SDAH DH LOCALDaily
19:58
JDP
Jadabpur
20:10
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
9030552  MJT GOF LOCALDaily
20:04
JDP
Jadabpur
20:16
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
9134646  SDAH BRP LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:13
JDP
Jadabpur
20:25
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
9234546  SDAH CG LOCALDaily
20:24
JDP
Jadabpur
20:39
SPR
Sonarpur Jn
00h 15m
8 Km
32 km/hr
 
9334852  SDAH DH LOCALDaily
20:33
JDP
Jadabpur
20:46
SPR
Sonarpur Jn
00h 13m
8 Km
36.9 km/hr
 
9434782  SDAH KAKDWIP LOCALDaily
20:43
JDP
Jadabpur
20:55
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
9534648  SDAH BRP LOCALDaily
20:53
JDP
Jadabpur
21:05
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
9634548  SDAH CG LOCALDaily
21:01
JDP
Jadabpur
21:16
SPR
Sonarpur Jn
00h 15m
8 Km
32 km/hr
 
9734438  SDAH SPR LOCALDaily
21:07
JDP
Jadabpur
21:25
SPR
Sonarpur Jn
00h 18m
8 Km
26.7 km/hr
 
9834748  SDAH LKPR LOCALDaily
21:13
JDP
Jadabpur
21:25
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
9934854  SDAH DH LOCALDaily
21:23
JDP
Jadabpur
21:35
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
10034794  SDAH NAMKHANA LOCALDaily
21:41
JDP
Jadabpur
21:49
SPR
Sonarpur Jn
00h 08m
8 Km
60 km/hr
 
10134550  SDAH CG LOCALDaily
21:50
JDP
Jadabpur
22:05
SPR
Sonarpur Jn
00h 15m
8 Km
32 km/hr
 
10234750  SDAH LKPR LOCALDaily
21:58
JDP
Jadabpur
22:10
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
10334856  SDAH DH LOCALDaily
22:09
JDP
Jadabpur
22:21
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
10434752  SDAH LKPR LOCALDaily
22:33
JDP
Jadabpur
22:45
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
10534436  SDAH SPR LOCALDaily
22:40
JDP
Jadabpur
22:56
SPR
Sonarpur Jn
00h 16m
8 Km
30 km/hr
 
10634552  SDAH CG LOCALDaily
22:49
JDP
Jadabpur
23:04
SPR
Sonarpur Jn
00h 15m
8 Km
32 km/hr
 
10734858  SDAH DH LOCALDaily
22:58
JDP
Jadabpur
23:09
SPR
Sonarpur Jn
00h 11m
8 Km
43.6 km/hr
 
10834754  SDAH LKPR LOCALDaily
23:19
JDP
Jadabpur
23:31
SPR
Sonarpur Jn
00h 12m
8 Km
40 km/hr
 
10934554  SDAH CG LOCALDaily
23:32
JDP
Jadabpur
23:46
SPR
Sonarpur Jn
00h 14m
8 Km
34.3 km/hr
 
According to the rail network of Indian Railways, the distance between Jadabpur and Sonarpur is 8 kilometres. And as listed in the above table, there are 109 direct trains between Jadabpur and Sonarpur Junction. Travelling by train makes our journey safe and convenient. Generally, Jadabpur Sonarpur trains complete this journey in 00 hours and 11 minutes.

Distance Between Jadabpur and Sonarpur

Distance Between Jadabpur and Sonarpur is 8 kilometres. The below table lists distance in other units.

DistanceUnit
8Kilometres
4.970968Miles
8000Meters
800000Centimeters
8748.88Yards
26246.72Feet
314960.8Inches

Travel Time From Jadabpur to Sonarpur

Travel time from Jadabpur to Sonarpur is generally 00 hours and 11 minutes. Travel time for different trains are listed below.

Train NumberTime
3486000 hours and 11 minutes
3471200 hours and 12 minutes
3441200 hours and 14 minutes
3471400 hours and 11 minutes
3481400 hours and 10 minutes
3461200 hours and 12 minutes
3471600 hours and 10 minutes
3481600 hours and 13 minutes
3451200 hours and 13 minutes
3471800 hours and 12 minutes

Jadabpur Sonarpur Trains FAQs

Q. What is the distance between Jadabpur and Sonarpur?

According to the Indian Rail network distance between Jadabpur and Sonarpur Junction is 8 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 11m.

Q. Which is the fastest train from Jadabpur to Sonarpur?

34794 Sdah-namkhana Local is the fastest train available from Jadabpur to Sonarpur. It takes only 00 hours and 08 minutes to complete the journey.

Q. Which is the first train from Jadabpur to Sonarpur?

34860 Sdah Dh Local is the first train from Jadabpur to Sonarpur. It leaves Jadabpur at 00:05.

Q. Which is the last train from Jadabpur to Sonarpur?

34554 Sdah-cg Local is the last train from Jadabpur to Sonarpur. It leaves Jadabpur at 23:32.

Q. How many local trains run between Jadabpur and Sonarpur?

Currently, 109 local trains run between Jadabpur and Sonarpur.
For example, train number 34860 Sdah Dh Local is a local passenger train that originates from Sealdah and ends at Diamond Harbour station.

Q. What are important tags for this page?

Night Jadabpur Sonarpur Trains Morning Jadabpur Sonarpur Trains JADABPUR se SONARPUR JN train