Konnagar To Howrah Trains


137354  TAK HWH LOCALDaily
00:02
KOG
Konnagar
00:30
HWH
Howrah Jn
00h 28m
14 Km
30 km/hr
 
237212  BDC HWH LOCALDaily
03:39
KOG
Konnagar
04:10
HWH
Howrah Jn
00h 31m
14 Km
27.1 km/hr
 
337214  BDC HWH LOCALDaily
04:22
KOG
Konnagar
04:50
HWH
Howrah Jn
00h 28m
14 Km
30 km/hr
 
437312  TAK HWH LOCALDaily
04:51
KOG
Konnagar
05:20
HWH
Howrah Jn
00h 29m
14 Km
29 km/hr
 
537812  BWN HWH LOCALDaily
04:53
KOG
Konnagar
05:27
HWH
Howrah Jn
00h 34m
14 Km
24.7 km/hr
 
637216  BDC HWH LOCALDaily
05:13
KOG
Konnagar
05:50
HWH
Howrah Jn
00h 37m
14 Km
22.7 km/hr
 
737218  BDC HWH LOCALDaily
05:43
KOG
Konnagar
06:12
HWH
Howrah Jn
00h 29m
14 Km
29 km/hr
 
837314  TAK HWH LOCALDaily
05:53
KOG
Konnagar
06:20
HWH
Howrah Jn
00h 27m
14 Km
31.1 km/hr
 
937814  BWN HWH LOCALDaily
05:59
KOG
Konnagar
06:35
HWH
Howrah Jn
00h 36m
14 Km
23.3 km/hr
 
1037220  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
06:11
KOG
Konnagar
06:45
HWH
Howrah Jn
00h 34m
14 Km
24.7 km/hr
 
1137912  KWAE HWH LOCALDaily
06:19
KOG
Konnagar
06:55
HWH
Howrah Jn
00h 36m
14 Km
23.3 km/hr
 
1237316  TAK HWH LOCALDaily
06:38
KOG
Konnagar
07:05
HWH
Howrah Jn
00h 27m
14 Km
31.1 km/hr
 
1337816  BWN HWH LOCALDaily
06:51
KOG
Konnagar
07:28
HWH
Howrah Jn
00h 37m
14 Km
22.7 km/hr
 
1437222  BDC HWH LOCALDaily
07:03
KOG
Konnagar
07:35
HWH
Howrah Jn
00h 32m
14 Km
26.3 km/hr
 
1537224  BDC HWH LOCALDaily
07:20
KOG
Konnagar
07:52
HWH
Howrah Jn
00h 32m
14 Km
26.3 km/hr
 
1637318  TAK HWH LOCALDaily
07:28
KOG
Konnagar
07:55
HWH
Howrah Jn
00h 27m
14 Km
31.1 km/hr
 
1737818  BWN HWH LOCALDaily
07:34
KOG
Konnagar
08:08
HWH
Howrah Jn
00h 34m
14 Km
24.7 km/hr
 
1837226  BDC HWH LOCALDaily
07:47
KOG
Konnagar
08:18
HWH
Howrah Jn
00h 31m
14 Km
27.1 km/hr
 
1937820  BWN HWH LOCALDaily
08:04
KOG
Konnagar
08:36
HWH
Howrah Jn
00h 32m
14 Km
26.3 km/hr
 
2037320  TAK HWH LOCALDaily
08:12
KOG
Konnagar
08:40
HWH
Howrah Jn
00h 28m
14 Km
30 km/hr
 
2137042  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:31
KOG
Konnagar
09:00
HWH
Howrah Jn
00h 29m
14 Km
29 km/hr
 
2237228  BDC HWH LOCALDaily
08:37
KOG
Konnagar
09:06
HWH
Howrah Jn
00h 29m
14 Km
29 km/hr
 
2337304  SIU HWH LOCALDaily
08:41
KOG
Konnagar
09:09
HWH
Howrah Jn
00h 28m
13 Km
27.9 km/hr
 
2437012  SRP HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:47
KOG
Konnagar
09:15
HWH
Howrah Jn
00h 28m
14 Km
30 km/hr
 
2537322  TAK HWH LOCALDaily
08:58
KOG
Konnagar
09:24
HWH
Howrah Jn
00h 26m
14 Km
32.3 km/hr
 
2637230  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:04
KOG
Konnagar
09:34
HWH
Howrah Jn
00h 30m
14 Km
28 km/hr
 
2737044  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:12
KOG
Konnagar
09:40
HWH
Howrah Jn
00h 28m
14 Km
30 km/hr
 
2837202  BDC HWH MATRIBHUMI LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:13
KOG
Konnagar
09:43
HWH
Howrah Jn
00h 30m
14 Km
28 km/hr
 
2937308  HPL HWH LOCALDaily
09:20
KOG
Konnagar
09:48
HWH
Howrah Jn
00h 28m
14 Km
30 km/hr
 
3037232  BDC HWH LOCALDaily
09:25
KOG
Konnagar
09:55
HWH
Howrah Jn
00h 30m
14 Km
28 km/hr
 
3137372  GOGHAT HWH LOCALDaily
09:33
KOG
Konnagar
10:04
HWH
Howrah Jn
00h 31m
14 Km
27.1 km/hr
 
3237234  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:42
KOG
Konnagar
10:09
HWH
Howrah Jn
00h 27m
14 Km
31.1 km/hr
 
3337918  KWAE HWH LOCALDaily
09:46
KOG
Konnagar
10:20
HWH
Howrah Jn
00h 34m
14 Km
24.7 km/hr
 
3437046  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:02
KOG
Konnagar
10:30
HWH
Howrah Jn
00h 28m
14 Km
30 km/hr
 
3537014  SRP HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:07
KOG
Konnagar
10:36
HWH
Howrah Jn
00h 29m
14 Km
29 km/hr
 
3637360  AMBG HWH LOCALDaily
10:15
KOG
Konnagar
10:45
HWH
Howrah Jn
00h 30m
14 Km
28 km/hr
 
3737236  BDC HWHLOCALDaily
10:19
KOG
Konnagar
10:48
HWH
Howrah Jn
00h 29m
14 Km
29 km/hr
 
3837048  SHE HWH LOCALDaily
10:27
KOG
Konnagar
10:56
HWH
Howrah Jn
00h 29m
14 Km
29 km/hr
 
3937324  TAK HWH LOCALDaily
10:30
KOG
Konnagar
11:02
HWH
Howrah Jn
00h 32m
14 Km
26.3 km/hr
 
4037050  SHE HWH LOCALDaily
10:43
KOG
Konnagar
11:10
HWH
Howrah Jn
00h 27m
14 Km
31.1 km/hr
 
4137238  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:59
KOG
Konnagar
11:32
HWH
Howrah Jn
00h 33m
14 Km
25.5 km/hr
 
4237240  BDC HWH LOCALDaily
11:17
KOG
Konnagar
11:50
HWH
Howrah Jn
00h 33m
14 Km
25.5 km/hr
 
4337326  TAK HWH LOCALDaily
11:27
KOG
Konnagar
11:58
HWH
Howrah Jn
00h 31m
14 Km
27.1 km/hr
 
4437052  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:36
KOG
Konnagar
12:05
HWH
Howrah Jn
00h 29m
14 Km
29 km/hr
 
4537242  BDC HWH LOCALDaily
11:55
KOG
Konnagar
12:25
HWH
Howrah Jn
00h 30m
14 Km
28 km/hr
 
4637832  BWN HWH LOCALDaily
12:11
KOG
Konnagar
12:40
HWH
Howrah Jn
00h 29m
14 Km
29 km/hr
 
4737328  TAK HWH LOCALDaily
12:16
KOG
Konnagar
12:47
HWH
Howrah Jn
00h 31m
14 Km
27.1 km/hr
 
4837244  BDC HWH LOCALDaily
12:45
KOG
Konnagar
13:20
HWH
Howrah Jn
00h 35m
14 Km
24 km/hr
 
4937056  SHE HWH LOCALDaily
12:54
KOG
Konnagar
13:30
HWH
Howrah Jn
00h 36m
14 Km
23.3 km/hr
 
5037330  TAK HWH LOCALDaily
13:02
KOG
Konnagar
13:35
HWH
Howrah Jn
00h 33m
14 Km
25.5 km/hr
 
5137834  BWN HWH LOCALDaily
13:15
KOG
Konnagar
13:50
HWH
Howrah Jn
00h 35m
14 Km
24 km/hr
 
5237246  BDC HWH LOCALDaily
13:18
KOG
Konnagar
13:47
HWH
Howrah Jn
00h 29m
14 Km
29 km/hr
 
5337922  KWAE HWH LOCALDaily
13:34
KOG
Konnagar
14:05
HWH
Howrah Jn
00h 31m
14 Km
27.1 km/hr
 
5437332  TAK HWH LOCALDaily
13:43
KOG
Konnagar
14:12
HWH
Howrah Jn
00h 29m
14 Km
29 km/hr
 
5537248  BDC HWH LOCALDaily
13:50
KOG
Konnagar
14:20
HWH
Howrah Jn
00h 30m
14 Km
28 km/hr
 
5637362  ARAMBAGH HWH LOCALDaily
14:07
KOG
Konnagar
14:40
HWH
Howrah Jn
00h 33m
14 Km
25.5 km/hr
 
5737250  BDC HWH LOCALDaily
14:07
KOG
Konnagar
14:36
HWH
Howrah Jn
00h 29m
14 Km
29 km/hr
 
5837836  BWN HWH LOCALDaily
14:17
KOG
Konnagar
14:46
HWH
Howrah Jn
00h 29m
14 Km
29 km/hr
 
5937334  TAK HWH LOCALDaily
14:31
KOG
Konnagar
15:00
HWH
Howrah Jn
00h 29m
14 Km
29 km/hr
 
6037614  PDA HWH LOCALDaily
14:36
KOG
Konnagar
15:08
HWH
Howrah Jn
00h 32m
13 Km
24.4 km/hr
 
6137252  BDC HWH LOCALDaily
14:52
KOG
Konnagar
15:25
HWH
Howrah Jn
00h 33m
14 Km
25.5 km/hr
 
6237374  GOGT HWH LOCALDaily
14:59
KOG
Konnagar
15:30
HWH
Howrah Jn
00h 31m
14 Km
27.1 km/hr
 
6337336  TAK HWH LOCALDaily
15:21
KOG
Konnagar
15:50
HWH
Howrah Jn
00h 29m
14 Km
29 km/hr
 
6437254  BDC HWH LOCALDaily
15:27
KOG
Konnagar
15:57
HWH
Howrah Jn
00h 30m
14 Km
28 km/hr
 
6537838  BWN HWH LOCALDaily
15:32
KOG
Konnagar
16:05
HWH
Howrah Jn
00h 33m
14 Km
25.5 km/hr
 
6637256  BDC HWH LOCALDaily
15:42
KOG
Konnagar
16:12
HWH
Howrah Jn
00h 30m
14 Km
28 km/hr
 
6737258  BDC HWH LOCALDaily
16:07
KOG
Konnagar
16:38
HWH
Howrah Jn
00h 31m
14 Km
27.1 km/hr
 
6837338  TAK HWH LOCALDaily
16:14
KOG
Konnagar
16:45
HWH
Howrah Jn
00h 31m
14 Km
27.1 km/hr
 
6937656  MYM HWH LOCALDaily
16:22
KOG
Konnagar
16:52
HWH
Howrah Jn
00h 30m
13 Km
26 km/hr
 
7037364  ARAMBAGH HWH LOCALDaily
16:34
KOG
Konnagar
17:02
HWH
Howrah Jn
00h 28m
14 Km
30 km/hr
 
7137260  BDC HWH LOCALDaily
16:39
KOG
Konnagar
17:08
HWH
Howrah Jn
00h 29m
14 Km
29 km/hr
 
7237058  SHE HWH LOCALDaily
16:53
KOG
Konnagar
17:23
HWH
Howrah Jn
00h 30m
14 Km
28 km/hr
 
7337840  BWN HWH LOCALDaily
17:04
KOG
Konnagar
17:35
HWH
Howrah Jn
00h 31m
14 Km
27.1 km/hr
 
7437262  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:13
KOG
Konnagar
17:42
HWH
Howrah Jn
00h 29m
14 Km
29 km/hr
 
7537340  TAK HWH LOCALDaily
17:14
KOG
Konnagar
17:43
HWH
Howrah Jn
00h 29m
14 Km
29 km/hr
 
7637264  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:21
KOG
Konnagar
17:50
HWH
Howrah Jn
00h 29m
14 Km
29 km/hr
 
7737658  MYM HWH LOCALDaily
17:26
KOG
Konnagar
17:55
HWH
Howrah Jn
00h 29m
13 Km
26.9 km/hr
 
7837266  BDC HWH LOCALDaily
17:45
KOG
Konnagar
18:14
HWH
Howrah Jn
00h 29m
14 Km
29 km/hr
 
7937060  SHEORAPHULI HOWRAH LOCALDaily
17:51
KOG
Konnagar
18:20
HWH
Howrah Jn
00h 29m
14 Km
29 km/hr
 
8037268  BDC HWH LOCALDaily
18:02
KOG
Konnagar
18:32
HWH
Howrah Jn
00h 30m
14 Km
28 km/hr
 
8137342  TAK HWH LOCALDaily
18:14
KOG
Konnagar
18:42
HWH
Howrah Jn
00h 28m
14 Km
30 km/hr
 
8237926  KWAE HWH LOCALDaily
18:15
KOG
Konnagar
18:48
HWH
Howrah Jn
00h 33m
14 Km
25.5 km/hr
 
8337062  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:27
KOG
Konnagar
18:55
HWH
Howrah Jn
00h 28m
14 Km
30 km/hr
 
8437842  BWN HWH LOCALDaily
18:32
KOG
Konnagar
19:02
HWH
Howrah Jn
00h 30m
14 Km
28 km/hr
 
8537270  BDC HWH LOCALDaily
18:38
KOG
Konnagar
19:10
HWH
Howrah Jn
00h 32m
14 Km
26.3 km/hr
 
8637310  TAK SHE LOCALDaily
18:49
KOG
Konnagar
19:16
HWH
Howrah Jn
00h 27m
14 Km
31.1 km/hr
 
8737272  BDC HWH LOCALDaily
18:54
KOG
Konnagar
19:22
HWH
Howrah Jn
00h 28m
14 Km
30 km/hr
 
8837344  TAK HWH LOCALDaily
19:12
KOG
Konnagar
19:42
HWH
Howrah Jn
00h 30m
14 Km
28 km/hr
 
8937846  BWN HWH LOCALSat
19:17
KOG
Konnagar
19:49
HWH
Howrah Jn
00h 32m
14 Km
26.3 km/hr
 
9037274  BDC HWH LOCALDaily
19:22
KOG
Konnagar
19:55
HWH
Howrah Jn
00h 33m
14 Km
25.5 km/hr
 
9137064  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:35
KOG
Konnagar
20:05
HWH
Howrah Jn
00h 30m
14 Km
28 km/hr
 
9237848  BWN HWH LOCALDaily
19:52
KOG
Konnagar
20:22
HWH
Howrah Jn
00h 30m
14 Km
28 km/hr
 
9337346  TAK HWH LOCALDaily
20:00
KOG
Konnagar
20:28
HWH
Howrah Jn
00h 28m
14 Km
30 km/hr
 
9437276  BDC HWH LOCALDaily
20:06
KOG
Konnagar
20:36
HWH
Howrah Jn
00h 30m
14 Km
28 km/hr
 
9537278  BDC HWH LOCALDaily
20:17
KOG
Konnagar
20:48
HWH
Howrah Jn
00h 31m
14 Km
27.1 km/hr
 
9637850  BWN HWH LOCALDaily
20:27
KOG
Konnagar
20:59
HWH
Howrah Jn
00h 32m
14 Km
26.3 km/hr
 
9737348  TAK HWH LOCALDaily
20:37
KOG
Konnagar
21:05
HWH
Howrah Jn
00h 28m
14 Km
30 km/hr
 
9837376  GOGT HWH LOCALDaily
21:02
KOG
Konnagar
21:28
HWH
Howrah Jn
00h 26m
14 Km
32.3 km/hr
 
9937280  BDC HWH LOCALDaily
21:05
KOG
Konnagar
21:35
HWH
Howrah Jn
00h 30m
14 Km
28 km/hr
 
10037350  TAK HWH LOCALDaily
21:25
KOG
Konnagar
21:53
HWH
Howrah Jn
00h 28m
14 Km
30 km/hr
 
10137282  BDC HWH LOCALDaily
21:32
KOG
Konnagar
22:01
HWH
Howrah Jn
00h 29m
14 Km
29 km/hr
 
10237306  SIU HWH LOCALDaily
21:35
KOG
Konnagar
22:10
HWH
Howrah Jn
00h 35m
13 Km
22.3 km/hr
 
10337852  BWN HWH MAIN LOCALDaily
21:45
KOG
Konnagar
22:15
HWH
Howrah Jn
00h 30m
14 Km
28 km/hr
 
10437366  AMBG HWH LOCALDaily
22:03
KOG
Konnagar
22:35
HWH
Howrah Jn
00h 32m
14 Km
26.3 km/hr
 
10537928  KWAE HWH LOCALDaily
22:09
KOG
Konnagar
22:42
HWH
Howrah Jn
00h 33m
14 Km
25.5 km/hr
 
10637284  BDC HWH LOCALDaily
22:17
KOG
Konnagar
22:50
HWH
Howrah Jn
00h 33m
14 Km
25.5 km/hr
 
10737854  BWN HWH NON STOP LOCALDaily
22:37
KOG
Konnagar
23:12
HWH
Howrah Jn
00h 35m
14 Km
24 km/hr
 
10837352  TAK HWH LOCALDaily
22:41
KOG
Konnagar
23:08
HWH
Howrah Jn
00h 27m
14 Km
31.1 km/hr
 
10937286  BDC HWH LOCALDaily
22:50
KOG
Konnagar
23:20
HWH
Howrah Jn
00h 30m
14 Km
28 km/hr
 
11037288  BDC HWH LOCALDaily
23:02
KOG
Konnagar
23:33
HWH
Howrah Jn
00h 31m
14 Km
27.1 km/hr
 
11137290  BDC LOCALDaily
23:17
KOG
Konnagar
23:46
HWH
Howrah Jn
00h 29m
14 Km
29 km/hr
 
11237378  AMBG HWH LOCALDaily
23:29
KOG
Konnagar
23:58
HWH
Howrah Jn
00h 29m
14 Km
29 km/hr
 
11303052  BWN HWH MEMU PGR SPLDaily
23:43
KOG
Konnagar
00:15
HWH
Howrah Jn
00h 32m
14 Km
26.3 km/hr
 
According to the rail network of Indian Railways, the distance between Konnagar and Howrah is 14 kilometres. And as listed in the above table, there are 113 direct trains between Konnagar and Howrah Junction. Travelling by train makes our journey safe and convenient. Generally, Konnagar Howrah trains complete this journey in 00 hours and 28 minutes.

Distance Between Konnagar and Howrah

Distance Between Konnagar and Howrah is 14 kilometres. The below table lists distance in other units.

DistanceUnit
14Kilometres
8.699194Miles
14000Meters
1400000Centimeters
15310.54Yards
45931.76Feet
551181.4Inches

Travel Time From Konnagar to Howrah

Travel time from Konnagar to Howrah is generally 00 hours and 28 minutes. Travel time for different trains are listed below.

Train NumberTime
3735400 hours and 28 minutes
3721200 hours and 31 minutes
3721400 hours and 28 minutes
3731200 hours and 29 minutes
3781200 hours and 34 minutes
3721600 hours and 37 minutes
3721800 hours and 29 minutes
3731400 hours and 27 minutes
3781400 hours and 36 minutes
3722000 hours and 34 minutes

Konnagar Howrah Trains FAQs

Q. What is the distance between Konnagar and Howrah?

According to the Indian Rail network distance between Konnagar and Howrah Junction is 14 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 28m.

Q. Which is the fastest train from Konnagar to Howrah?

37322 Tak-hwh Local is the fastest train available from Konnagar to Howrah. It takes only 00 hours and 26 minutes to complete the journey.

Q. Which is the first train from Konnagar to Howrah?

37354 Tak-hwh Local is the first train from Konnagar to Howrah. It leaves Konnagar at 00:02.

Q. Which is the last train from Konnagar to Howrah?

03052 Bwn-hwh Memu Pgr Spl is the last train from Konnagar to Howrah. It leaves Konnagar at 23:43.

Q. How many local trains run between Konnagar and Howrah?

Currently, 113 local trains run between Konnagar and Howrah.
For example, train number 37354 Tak-hwh Local is a local passenger train that originates from Tarakeswar and ends at Howrah Jn station.

Q. What are important tags for this page?

Night Konnagar Howrah Trains Morning Konnagar Howrah Trains KONNAGAR se HOWRAH JN train