Konnagar To Uttarpara Trains


137354  TAK HWH LOCALDaily
00:02
KOG
Konnagar
00:06
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
237212  BDC HWH LOCALDaily
03:39
KOG
Konnagar
03:43
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
337214  BDC HWH LOCALDaily
04:22
KOG
Konnagar
04:26
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
437312  TAK HWH LOCALDaily
04:51
KOG
Konnagar
04:55
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
537812  BWN HWH LOCALDaily
04:53
KOG
Konnagar
04:57
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
637216  BDC HWH LOCALDaily
05:13
KOG
Konnagar
05:17
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
737218  BDC HWH LOCALDaily
05:43
KOG
Konnagar
05:47
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
837314  TAK HWH LOCALDaily
05:53
KOG
Konnagar
05:57
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
937814  BWN HWH LOCALDaily
05:59
KOG
Konnagar
06:03
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
1037220  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
06:11
KOG
Konnagar
06:16
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
1137912  KWAE HWH LOCALDaily
06:19
KOG
Konnagar
06:24
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
1237316  TAK HWH LOCALDaily
06:38
KOG
Konnagar
06:42
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
1337816  BWN HWH LOCALDaily
06:51
KOG
Konnagar
06:55
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
1437222  BDC HWH LOCALDaily
07:03
KOG
Konnagar
07:08
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
1537224  BDC HWH LOCALDaily
07:20
KOG
Konnagar
07:24
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
1637318  TAK HWH LOCALDaily
07:28
KOG
Konnagar
07:32
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
1737818  BWN HWH LOCALDaily
07:34
KOG
Konnagar
07:38
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
1837226  BDC HWH LOCALDaily
07:47
KOG
Konnagar
07:51
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
1937820  BWN HWH LOCALDaily
08:04
KOG
Konnagar
08:08
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
2037320  TAK HWH LOCALDaily
08:12
KOG
Konnagar
08:16
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
2137042  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:31
KOG
Konnagar
08:36
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
2237228  BDC HWH LOCALDaily
08:37
KOG
Konnagar
08:41
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
2337304  SIU HWH LOCALDaily
08:41
KOG
Konnagar
08:45
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
2437012  SRP HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:47
KOG
Konnagar
08:51
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
2537322  TAK HWH LOCALDaily
08:58
KOG
Konnagar
08:59
UPA
Uttarpara
00h 01m
4 Km
240 km/hr
 
2637230  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:04
KOG
Konnagar
09:08
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
2737044  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:12
KOG
Konnagar
09:17
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
2837202  BDC HWH MATRIBHUMI LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:13
KOG
Konnagar
09:17
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
2937308  HPL HWH LOCALDaily
09:20
KOG
Konnagar
09:24
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
3037232  BDC HWH LOCALDaily
09:25
KOG
Konnagar
09:30
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
3137372  GOGHAT HWH LOCALDaily
09:33
KOG
Konnagar
09:37
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
3237234  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:42
KOG
Konnagar
09:46
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
3337918  KWAE HWH LOCALDaily
09:46
KOG
Konnagar
09:50
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
3437046  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:02
KOG
Konnagar
10:06
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
3537014  SRP HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:07
KOG
Konnagar
10:13
UPA
Uttarpara
00h 06m
4 Km
40 km/hr
 
3637360  AMBG HWH LOCALDaily
10:15
KOG
Konnagar
10:20
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
3737236  BDC HWHLOCALDaily
10:19
KOG
Konnagar
10:23
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
3837048  SHE HWH LOCALDaily
10:27
KOG
Konnagar
10:31
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
3937324  TAK HWH LOCALDaily
10:30
KOG
Konnagar
10:34
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
4037050  SHE HWH LOCALDaily
10:43
KOG
Konnagar
10:48
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
4137238  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:59
KOG
Konnagar
11:03
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
4237240  BDC HWH LOCALDaily
11:17
KOG
Konnagar
11:21
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
4337326  TAK HWH LOCALDaily
11:27
KOG
Konnagar
11:31
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
4437052  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:36
KOG
Konnagar
11:41
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
4537242  BDC HWH LOCALDaily
11:55
KOG
Konnagar
11:59
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
4637832  BWN HWH LOCALDaily
12:11
KOG
Konnagar
12:15
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
4737328  TAK HWH LOCALDaily
12:16
KOG
Konnagar
12:20
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
4837244  BDC HWH LOCALDaily
12:45
KOG
Konnagar
12:50
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
4937056  SHE HWH LOCALDaily
12:54
KOG
Konnagar
13:02
UPA
Uttarpara
00h 08m
4 Km
30 km/hr
 
5037330  TAK HWH LOCALDaily
13:02
KOG
Konnagar
13:06
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
5137834  BWN HWH LOCALDaily
13:15
KOG
Konnagar
13:19
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
5237246  BDC HWH LOCALDaily
13:18
KOG
Konnagar
13:23
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
5337922  KWAE HWH LOCALDaily
13:34
KOG
Konnagar
13:38
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
5437332  TAK HWH LOCALDaily
13:43
KOG
Konnagar
13:47
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
5537248  BDC HWH LOCALDaily
13:50
KOG
Konnagar
13:54
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
5637362  ARAMBAGH HWH LOCALDaily
14:07
KOG
Konnagar
14:11
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
5737250  BDC HWH LOCALDaily
14:07
KOG
Konnagar
14:11
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
5837836  BWN HWH LOCALDaily
14:17
KOG
Konnagar
14:21
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
5937334  TAK HWH LOCALDaily
14:31
KOG
Konnagar
14:35
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
6037614  PDA HWH LOCALDaily
14:36
KOG
Konnagar
14:40
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
6137252  BDC HWH LOCALDaily
14:52
KOG
Konnagar
14:57
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
6237374  GOGT HWH LOCALDaily
14:59
KOG
Konnagar
15:03
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
6337336  TAK HWH LOCALDaily
15:21
KOG
Konnagar
15:25
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
6437254  BDC HWH LOCALDaily
15:27
KOG
Konnagar
15:31
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
6537838  BWN HWH LOCALDaily
15:32
KOG
Konnagar
15:36
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
6637256  BDC HWH LOCALDaily
15:42
KOG
Konnagar
15:46
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
6737258  BDC HWH LOCALDaily
16:07
KOG
Konnagar
16:11
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
6837338  TAK HWH LOCALDaily
16:14
KOG
Konnagar
16:19
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
6937656  MYM HWH LOCALDaily
16:22
KOG
Konnagar
16:26
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
7037364  ARAMBAGH HWH LOCALDaily
16:34
KOG
Konnagar
16:39
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
7137260  BDC HWH LOCALDaily
16:39
KOG
Konnagar
16:44
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
7237058  SHE HWH LOCALDaily
16:53
KOG
Konnagar
16:57
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
7337512  BDC BLY LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
16:58
KOG
Konnagar
17:02
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
7437840  BWN HWH LOCALDaily
17:04
KOG
Konnagar
17:09
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
7537262  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:13
KOG
Konnagar
17:18
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
7637340  TAK HWH LOCALDaily
17:14
KOG
Konnagar
17:18
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
7737264  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:21
KOG
Konnagar
17:26
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
7837658  MYM HWH LOCALDaily
17:26
KOG
Konnagar
17:30
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
7937266  BDC HWH LOCALDaily
17:45
KOG
Konnagar
17:49
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
8037060  SHEORAPHULI HOWRAH LOCALDaily
17:51
KOG
Konnagar
17:56
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
8137268  BDC HWH LOCALDaily
18:02
KOG
Konnagar
18:07
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
8237342  TAK HWH LOCALDaily
18:14
KOG
Konnagar
18:19
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
8337926  KWAE HWH LOCALDaily
18:15
KOG
Konnagar
18:19
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
8437062  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:27
KOG
Konnagar
18:31
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
8537842  BWN HWH LOCALDaily
18:32
KOG
Konnagar
18:36
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
8637270  BDC HWH LOCALDaily
18:38
KOG
Konnagar
18:43
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
8737310  TAK SHE LOCALDaily
18:49
KOG
Konnagar
18:54
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
8837272  BDC HWH LOCALDaily
18:54
KOG
Konnagar
19:00
UPA
Uttarpara
00h 06m
4 Km
40 km/hr
 
8937344  TAK HWH LOCALDaily
19:12
KOG
Konnagar
19:16
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
9037846  BWN HWH LOCALSat
19:17
KOG
Konnagar
19:21
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
9137274  BDC HWH LOCALDaily
19:22
KOG
Konnagar
19:27
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
9237064  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:35
KOG
Konnagar
19:39
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
9337848  BWN HWH LOCALDaily
19:52
KOG
Konnagar
19:56
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
9437346  TAK HWH LOCALDaily
20:00
KOG
Konnagar
20:05
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
9537276  BDC HWH LOCALDaily
20:06
KOG
Konnagar
20:11
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
9637278  BDC HWH LOCALDaily
20:17
KOG
Konnagar
20:21
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
9737850  BWN HWH LOCALDaily
20:27
KOG
Konnagar
20:31
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
9837348  TAK HWH LOCALDaily
20:37
KOG
Konnagar
20:42
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
9937376  GOGT HWH LOCALDaily
21:02
KOG
Konnagar
21:06
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
10037280  BDC HWH LOCALDaily
21:05
KOG
Konnagar
21:09
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
10137350  TAK HWH LOCALDaily
21:25
KOG
Konnagar
21:29
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
10237282  BDC HWH LOCALDaily
21:32
KOG
Konnagar
21:36
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
10337306  SIU HWH LOCALDaily
21:35
KOG
Konnagar
21:39
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
10437852  BWN HWH MAIN LOCALDaily
21:45
KOG
Konnagar
21:49
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
10537366  AMBG HWH LOCALDaily
22:03
KOG
Konnagar
22:08
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
10637928  KWAE HWH LOCALDaily
22:09
KOG
Konnagar
22:14
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
10737284  BDC HWH LOCALDaily
22:17
KOG
Konnagar
22:21
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
10837854  BWN HWH NON STOP LOCALDaily
22:37
KOG
Konnagar
22:41
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
10937352  TAK HWH LOCALDaily
22:41
KOG
Konnagar
22:45
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
11037286  BDC HWH LOCALDaily
22:50
KOG
Konnagar
22:54
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
11137288  BDC HWH LOCALDaily
23:02
KOG
Konnagar
23:06
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
11237290  BDC LOCALDaily
23:17
KOG
Konnagar
23:21
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
11337378  AMBG HWH LOCALDaily
23:29
KOG
Konnagar
23:34
UPA
Uttarpara
00h 05m
4 Km
48 km/hr
 
11403052  BWN HWH MEMU PGR SPLDaily
23:43
KOG
Konnagar
23:47
UPA
Uttarpara
00h 04m
4 Km
60 km/hr
 
According to the rail network of Indian Railways, the distance between Konnagar and Uttarpara is 4 kilometres. And as listed in the above table, there are 114 direct trains between Konnagar and Uttarpara. Travelling by train makes our journey safe and convenient. Generally, Konnagar Uttarpara trains complete this journey in 00 hours and 04 minutes.

Distance Between Konnagar and Uttarpara

Distance Between Konnagar and Uttarpara is 4 kilometres. The below table lists distance in other units.

DistanceUnit
4Kilometres
2.485484Miles
4000Meters
400000Centimeters
4374.44Yards
13123.36Feet
157480.4Inches

Travel Time From Konnagar to Uttarpara

Travel time from Konnagar to Uttarpara is generally 00 hours and 04 minutes. Travel time for different trains are listed below.

Train NumberTime
3735400 hours and 04 minutes
3721200 hours and 04 minutes
3721400 hours and 04 minutes
3731200 hours and 04 minutes
3781200 hours and 04 minutes
3721600 hours and 04 minutes
3721800 hours and 04 minutes
3731400 hours and 04 minutes
3781400 hours and 04 minutes
3722000 hours and 05 minutes

Konnagar Uttarpara Trains FAQs

Q. What is the distance between Konnagar and Uttarpara?

According to the Indian Rail network distance between Konnagar and Uttarpara is 4 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 04m.

Q. Which is the fastest train from Konnagar to Uttarpara?

37322 Tak-hwh Local is the fastest train available from Konnagar to Uttarpara. It takes only 00 hours and 01 minutes to complete the journey.

Q. Which is the first train from Konnagar to Uttarpara?

37354 Tak-hwh Local is the first train from Konnagar to Uttarpara. It leaves Konnagar at 00:02.

Q. Which is the last train from Konnagar to Uttarpara?

03052 Bwn-hwh Memu Pgr Spl is the last train from Konnagar to Uttarpara. It leaves Konnagar at 23:43.

Q. How many local trains run between Konnagar and Uttarpara?

Currently, 114 local trains run between Konnagar and Uttarpara.
For example, train number 37354 Tak-hwh Local is a local passenger train that originates from Tarakeswar and ends at Howrah Jn station.

Q. What are important tags for this page?

Night Konnagar Uttarpara Trains Morning Konnagar Uttarpara Trains KONNAGAR se UTTARPARA train