Narendrapur Halt To Sonarpur Trains


134860  SDAH DH LOCALDaily
00:13
NRPR
Narendrapur Halt
00:16
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
234412  SDAH SPR LOCALDaily
04:36
NRPR
Narendrapur Halt
04:42
SPR
Sonarpur Jn
00h 06m
2 Km
20 km/hr
 
334814  SDAH DH LOCALDaily
05:06
NRPR
Narendrapur Halt
05:08
SPR
Sonarpur Jn
00h 02m
2 Km
60 km/hr
 
434612  SDAH BRP LOCALDaily
05:25
NRPR
Narendrapur Halt
05:29
SPR
Sonarpur Jn
00h 04m
2 Km
30 km/hr
 
534716  SDAH LKPR LOCALDaily
05:37
NRPR
Narendrapur Halt
05:39
SPR
Sonarpur Jn
00h 02m
2 Km
60 km/hr
 
634816  SDAH DH LOCALDaily
05:45
NRPR
Narendrapur Halt
05:50
SPR
Sonarpur Jn
00h 05m
2 Km
24 km/hr
 
734718  SDAH LKPR LOCALDaily
06:17
NRPR
Narendrapur Halt
06:20
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
834614  SDAH BRP LOCALDaily
06:23
NRPR
Narendrapur Halt
06:26
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
934818  SDAH DH LOCALDaily
06:46
NRPR
Narendrapur Halt
06:49
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
1034514  SDAH CG LOCALDaily
06:52
NRPR
Narendrapur Halt
06:58
SPR
Sonarpur Jn
00h 06m
2 Km
20 km/hr
 
1134616  SDAH BRP LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:02
NRPR
Narendrapur Halt
07:05
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
1234820  SDAH DH LOCALDaily
07:17
NRPR
Narendrapur Halt
07:21
SPR
Sonarpur Jn
00h 04m
2 Km
30 km/hr
 
1334618  SDAH BRP LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:30
NRPR
Narendrapur Halt
07:33
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
1434720  SDAH LKPR LOCALDaily
07:36
NRPR
Narendrapur Halt
07:40
SPR
Sonarpur Jn
00h 04m
2 Km
30 km/hr
 
1534620  SDAH BRP LOCALDaily
07:52
NRPR
Narendrapur Halt
07:55
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
1634824  SDAH DH LOCALDaily
08:12
NRPR
Narendrapur Halt
08:15
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
1734622  SDAH BRP LOCALDaily
08:22
NRPR
Narendrapur Halt
08:25
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
1834722  SDAH LKPR LOCALDaily
08:37
NRPR
Narendrapur Halt
08:40
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
1934414  SDAH SPR LOCALDaily
08:44
NRPR
Narendrapur Halt
08:54
SPR
Sonarpur Jn
00h 10m
2 Km
12 km/hr
 
2034518  SDAH CG LOCALDaily
08:53
NRPR
Narendrapur Halt
08:59
SPR
Sonarpur Jn
00h 06m
2 Km
20 km/hr
 
2134416  SDAH SPR LOCALDaily
09:02
NRPR
Narendrapur Halt
09:12
SPR
Sonarpur Jn
00h 10m
2 Km
12 km/hr
 
2234624  SDAH BRP LOCALDaily
09:12
NRPR
Narendrapur Halt
09:15
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
2334826  SDAH DH LOCALDaily
09:19
NRPR
Narendrapur Halt
09:22
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
2434520  SDAH CG LOCALDaily
09:32
NRPR
Narendrapur Halt
09:39
SPR
Sonarpur Jn
00h 07m
2 Km
17.1 km/hr
 
2534724  SDAH LKPR LOCALDaily
09:38
NRPR
Narendrapur Halt
09:41
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
2634418  SDAH SPR LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:52
NRPR
Narendrapur Halt
10:00
SPR
Sonarpur Jn
00h 08m
2 Km
15 km/hr
 
2734420  SDAH SPR LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:12
NRPR
Narendrapur Halt
10:21
SPR
Sonarpur Jn
00h 09m
2 Km
13.3 km/hr
 
2834828  SDAH DH LOCALDaily
10:19
NRPR
Narendrapur Halt
10:22
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
2930712  MJT LKPRDaily
10:25
NRPR
Narendrapur Halt
10:28
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
1 Km
20 km/hr
 
3034628  SDAH BRP LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:34
NRPR
Narendrapur Halt
10:37
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
3134522  SDAH CG LOCALDaily
10:46
NRPR
Narendrapur Halt
10:52
SPR
Sonarpur Jn
00h 06m
2 Km
20 km/hr
 
3234756  SDAH LKPR LOCALDaily
10:53
NRPR
Narendrapur Halt
11:00
SPR
Sonarpur Jn
00h 07m
2 Km
17.1 km/hr
 
3334830  SDAH DH LOCALDaily
11:02
NRPR
Narendrapur Halt
11:05
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
3434424  SDAH SPR LOCALDaily
11:08
NRPR
Narendrapur Halt
11:16
SPR
Sonarpur Jn
00h 08m
2 Km
15 km/hr
 
3534426  SDAH SPR LOCALDaily
11:17
NRPR
Narendrapur Halt
11:24
SPR
Sonarpur Jn
00h 07m
2 Km
17.1 km/hr
 
3634726  SDAH LKPR LOCALDaily
11:24
NRPR
Narendrapur Halt
11:27
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
3734428  SDAH SPR LOCALDaily
11:30
NRPR
Narendrapur Halt
11:38
SPR
Sonarpur Jn
00h 08m
2 Km
15 km/hr
 
3834524  SDAH CG LOCALDaily
11:47
NRPR
Narendrapur Halt
11:54
SPR
Sonarpur Jn
00h 07m
2 Km
17.1 km/hr
 
3934832  SDAH DH LOCALDaily
12:04
NRPR
Narendrapur Halt
12:07
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
4034728  SDAH LKPR LOCALDaily
12:12
NRPR
Narendrapur Halt
12:15
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
4134650  SDAH BRP LOCALLDaily
12:24
NRPR
Narendrapur Halt
12:30
SPR
Sonarpur Jn
00h 06m
2 Km
20 km/hr
 
4234526  SDAH CG LOCALDaily
12:32
NRPR
Narendrapur Halt
12:39
SPR
Sonarpur Jn
00h 07m
2 Km
17.1 km/hr
 
4334632  SDAH BRP LOCALDaily
12:47
NRPR
Narendrapur Halt
12:50
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
4434834  SDAH DH LOCALDaily
12:57
NRPR
Narendrapur Halt
13:00
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
4534730  SDAH LKPR LOCALDaily
13:12
NRPR
Narendrapur Halt
13:15
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
4634062  BNJ CG LOCALDaily
13:22
NRPR
Narendrapur Halt
13:29
SPR
Sonarpur Jn
00h 07m
2 Km
17.1 km/hr
 
4734792  SDAH NMKA LOCALDaily
13:42
NRPR
Narendrapur Halt
13:45
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
4834836  SDAH DH LOCALDaily
13:48
NRPR
Narendrapur Halt
13:51
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
4934528  SDAH CG LOCALDaily
14:02
NRPR
Narendrapur Halt
14:10
SPR
Sonarpur Jn
00h 08m
2 Km
15 km/hr
 
5034530  SDAH CG LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
14:24
NRPR
Narendrapur Halt
14:30
SPR
Sonarpur Jn
00h 06m
2 Km
20 km/hr
 
5134838  SDAH DH LOCALDaily
14:32
NRPR
Narendrapur Halt
14:35
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
5234732  SDAH LKPR LOCALDaily
14:40
NRPR
Narendrapur Halt
14:43
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
5334532  SDAH CG LOCALDaily
15:10
NRPR
Narendrapur Halt
15:17
SPR
Sonarpur Jn
00h 07m
2 Km
17.1 km/hr
 
5434840  SDAH DH LOCALDaily
15:17
NRPR
Narendrapur Halt
15:20
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
5534636  SDAH BRP LOCALDaily
15:24
NRPR
Narendrapur Halt
15:27
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
5634734  SDAH LKPR LOCALDaily
15:38
NRPR
Narendrapur Halt
15:41
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
5734842  SDAH DH LOCALDaily
15:55
NRPR
Narendrapur Halt
16:01
SPR
Sonarpur Jn
00h 06m
2 Km
20 km/hr
 
5834534  SDAH CG LOCALDaily
16:02
NRPR
Narendrapur Halt
16:07
SPR
Sonarpur Jn
00h 05m
2 Km
24 km/hr
 
5934736  SDAH LKPR LOCALDaily
16:12
NRPR
Narendrapur Halt
16:15
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
6034638  SDAH BRP LOCALDaily
16:40
NRPR
Narendrapur Halt
16:43
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
6134536  SDAH CG LOCALDaily
16:57
NRPR
Narendrapur Halt
17:04
SPR
Sonarpur Jn
00h 07m
2 Km
17.1 km/hr
 
6234844  SDAH DH LOCALDaily
17:04
NRPR
Narendrapur Halt
17:07
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
6334738  SDAH LKPR LOCALDaily
17:12
NRPR
Narendrapur Halt
17:15
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
6434640  SDAH BRP LOCALDaily
17:18
NRPR
Narendrapur Halt
17:21
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
6534538  SDAH CG LOCALDaily
17:30
NRPR
Narendrapur Halt
17:36
SPR
Sonarpur Jn
00h 06m
2 Km
20 km/hr
 
6634432  SDAH SPR LOCALDaily
17:44
NRPR
Narendrapur Halt
17:48
SPR
Sonarpur Jn
00h 04m
2 Km
30 km/hr
 
6734740  SDAH LKPR LOCALDaily
17:51
NRPR
Narendrapur Halt
17:54
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
6834602  SDAH BRP LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:57
NRPR
Narendrapur Halt
18:00
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
6934642  SDAH BRP LOCALDaily
18:04
NRPR
Narendrapur Halt
18:07
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
7034540  SDAH CG LOCALDaily
18:15
NRPR
Narendrapur Halt
18:21
SPR
Sonarpur Jn
00h 06m
2 Km
20 km/hr
 
7134846  SDAH DH LOCALDaily
18:24
NRPR
Narendrapur Halt
18:27
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
7234742  SDAH LKPR LOCALDaily
18:37
NRPR
Narendrapur Halt
18:40
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
7334502  SDAH CG LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:42
NRPR
Narendrapur Halt
18:50
SPR
Sonarpur Jn
00h 08m
2 Km
15 km/hr
 
7434434  SDAH SPR LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:54
NRPR
Narendrapur Halt
19:00
SPR
Sonarpur Jn
00h 06m
2 Km
20 km/hr
 
7534542  SDAH CG LOCALDaily
19:00
NRPR
Narendrapur Halt
19:06
SPR
Sonarpur Jn
00h 06m
2 Km
20 km/hr
 
7634848  SDAH DH LOCALDaily
19:07
NRPR
Narendrapur Halt
19:11
SPR
Sonarpur Jn
00h 04m
2 Km
30 km/hr
 
7734744  SDAH LKPR LOCALDaily
19:17
NRPR
Narendrapur Halt
19:22
SPR
Sonarpur Jn
00h 05m
2 Km
24 km/hr
 
7830451  KOAA BRP LOCALDaily
19:33
NRPR
Narendrapur Halt
19:36
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
7934644  SDAH BRP LOCALDaily
19:46
NRPR
Narendrapur Halt
19:49
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
8034746  SDAH LKPR LOCALDaily
19:58
NRPR
Narendrapur Halt
20:01
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
8134850  SDAH DH LOCALDaily
20:07
NRPR
Narendrapur Halt
20:10
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
8230552  MJT GOF LOCALDaily
20:13
NRPR
Narendrapur Halt
20:16
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
1 Km
20 km/hr
 
8334646  SDAH BRP LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:22
NRPR
Narendrapur Halt
20:25
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
8434546  SDAH CG LOCALDaily
20:33
NRPR
Narendrapur Halt
20:39
SPR
Sonarpur Jn
00h 06m
2 Km
20 km/hr
 
8534852  SDAH DH LOCALDaily
20:42
NRPR
Narendrapur Halt
20:46
SPR
Sonarpur Jn
00h 04m
2 Km
30 km/hr
 
8634782  SDAH KAKDWIP LOCALDaily
20:52
NRPR
Narendrapur Halt
20:55
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
8734648  SDAH BRP LOCALDaily
21:02
NRPR
Narendrapur Halt
21:05
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
8834548  SDAH CG LOCALDaily
21:10
NRPR
Narendrapur Halt
21:16
SPR
Sonarpur Jn
00h 06m
2 Km
20 km/hr
 
8934438  SDAH SPR LOCALDaily
21:16
NRPR
Narendrapur Halt
21:25
SPR
Sonarpur Jn
00h 09m
2 Km
13.3 km/hr
 
9034748  SDAH LKPR LOCALDaily
21:22
NRPR
Narendrapur Halt
21:25
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
9134854  SDAH DH LOCALDaily
21:32
NRPR
Narendrapur Halt
21:35
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
9234550  SDAH CG LOCALDaily
21:59
NRPR
Narendrapur Halt
22:05
SPR
Sonarpur Jn
00h 06m
2 Km
20 km/hr
 
9334750  SDAH LKPR LOCALDaily
22:07
NRPR
Narendrapur Halt
22:10
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
9434856  SDAH DH LOCALDaily
22:18
NRPR
Narendrapur Halt
22:21
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
9534752  SDAH LKPR LOCALDaily
22:42
NRPR
Narendrapur Halt
22:45
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
9634436  SDAH SPR LOCALDaily
22:49
NRPR
Narendrapur Halt
22:56
SPR
Sonarpur Jn
00h 07m
2 Km
17.1 km/hr
 
9734552  SDAH CG LOCALDaily
22:58
NRPR
Narendrapur Halt
23:04
SPR
Sonarpur Jn
00h 06m
2 Km
20 km/hr
 
9834754  SDAH LKPR LOCALDaily
23:28
NRPR
Narendrapur Halt
23:31
SPR
Sonarpur Jn
00h 03m
2 Km
40 km/hr
 
9934554  SDAH CG LOCALDaily
23:42
NRPR
Narendrapur Halt
23:46
SPR
Sonarpur Jn
00h 04m
2 Km
30 km/hr
 
According to the rail network of Indian Railways, the distance between Narendrapur Halt and Sonarpur is 2 kilometres. And as listed in the above table, there are 99 direct trains between Narendrapur Halt and Sonarpur Junction. Travelling by train makes our journey safe and convenient. Generally, Narendrapur Halt Sonarpur trains complete this journey in 00 hours and 03 minutes.

Distance Between Narendrapur Halt and Sonarpur

Distance Between Narendrapur Halt and Sonarpur is 2 kilometres. The below table lists distance in other units.

DistanceUnit
2Kilometres
1.242742Miles
2000Meters
200000Centimeters
2187.22Yards
6561.68Feet
78740.2Inches

Travel Time From Narendrapur Halt to Sonarpur

Travel time from Narendrapur Halt to Sonarpur is generally 00 hours and 03 minutes. Travel time for different trains are listed below.

Train NumberTime
3486000 hours and 03 minutes
3441200 hours and 06 minutes
3481400 hours and 02 minutes
3461200 hours and 04 minutes
3471600 hours and 02 minutes
3481600 hours and 05 minutes
3471800 hours and 03 minutes
3461400 hours and 03 minutes
3481800 hours and 03 minutes
3451400 hours and 06 minutes

Narendrapur Halt Sonarpur Trains FAQs

Q. What is the distance between Narendrapur Halt and Sonarpur?

According to the Indian Rail network distance between Narendrapur Halt and Sonarpur Junction is 2 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 03m.

Q. Which is the fastest train from Narendrapur Halt to Sonarpur?

34814 Sdah-dh Local is the fastest train available from Narendrapur Halt to Sonarpur. It takes only 00 hours and 02 minutes to complete the journey.

Q. Which is the first train from Narendrapur Halt to Sonarpur?

34860 Sdah Dh Local is the first train from Narendrapur Halt to Sonarpur. It leaves Narendrapur Halt at 00:13.

Q. Which is the last train from Narendrapur Halt to Sonarpur?

34554 Sdah-cg Local is the last train from Narendrapur Halt to Sonarpur. It leaves Narendrapur Halt at 23:42.

Q. How many local trains run between Narendrapur Halt and Sonarpur?

Currently, 99 local trains run between Narendrapur Halt and Sonarpur.
For example, train number 34860 Sdah Dh Local is a local passenger train that originates from Sealdah and ends at Diamond Harbour station.

Q. What are important tags for this page?

Night Narendrapur Halt Sonarpur Trains Morning Narendrapur Halt Sonarpur Trains NARENDRAPUR HALT se SONARPUR JN train