Pallavaram To Saidapet Trains


140570  CGL MSB EMU LOCALTue Wed Thu Fri Sat Sun
00:09
PV
Pallavaram
00:25
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
240662  CGL MSB EMU LOCALMon
00:09
PV
Pallavaram
00:25
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
340302  TBM MSB EMU LOCALSun
04:05
PV
Pallavaram
04:21
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
440002  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
04:05
PV
Pallavaram
04:21
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
540304  TBM MSB EMU LOCALSun
04:25
PV
Pallavaram
04:41
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
640004  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
04:25
PV
Pallavaram
04:41
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
740006  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
04:45
PV
Pallavaram
05:01
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
840306  TBM MSB EMU LOCALSun
04:45
PV
Pallavaram
05:01
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
940502  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
05:06
PV
Pallavaram
05:22
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
1040602  CGL MSB EMU LOCALSun
05:08
PV
Pallavaram
05:24
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
1140008  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
05:22
PV
Pallavaram
05:38
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
1240308  TBM MSB EMU LOCALSun
05:25
PV
Pallavaram
05:41
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
1340604  CGL MSB EMU LOCALSun
05:36
PV
Pallavaram
05:52
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
1440504  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
05:37
PV
Pallavaram
05:53
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
1540010  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
05:49
PV
Pallavaram
06:05
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
1640606  CGL MSB EMU LOCALSun
05:55
PV
Pallavaram
06:11
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
1740506  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
06:01
PV
Pallavaram
06:17
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
1840310  TBM MSB EMU LOCALSun
06:10
PV
Pallavaram
06:26
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
1940012  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
06:13
PV
Pallavaram
06:30
SP
Saidapet
00h 17m
10 Km
35.3 km/hr
 
2040608  CGL MSB EMU LOCALSun
06:25
PV
Pallavaram
06:38
SP
Saidapet
00h 13m
10 Km
46.2 km/hr
 
2140508  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
06:25
PV
Pallavaram
06:41
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
2240014  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
06:37
PV
Pallavaram
06:53
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
2340312  TBM MSB EMU LOCALSun
06:40
PV
Pallavaram
06:56
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
2440016  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
06:49
PV
Pallavaram
07:05
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
2540610  CGL MSB EMU LOCALSun
06:55
PV
Pallavaram
07:11
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
2640510  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:00
PV
Pallavaram
07:16
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
2740314  TBM MSB EMU LOCALSun
07:05
PV
Pallavaram
07:21
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
2840018  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:10
PV
Pallavaram
07:26
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
2940316  TBM MSB EMU LOCALSun
07:15
PV
Pallavaram
07:31
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
3040902  AJJ CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:20
PV
Pallavaram
07:36
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
3140952  AJJ CGL MSB EMU LOCALSun
07:25
PV
Pallavaram
07:41
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
3240020  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:27
PV
Pallavaram
07:43
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
3340318  TBM MSB EMU LOCALSun
07:35
PV
Pallavaram
07:51
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
3440022  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:37
PV
Pallavaram
07:53
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
3540612  CGL MSB EMU LOCALSun
07:45
PV
Pallavaram
08:01
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
3640512  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:45
PV
Pallavaram
08:01
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
3740024  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:53
PV
Pallavaram
08:09
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
3840614  CGL MSB EMU LOCALSun
07:55
PV
Pallavaram
08:11
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
3940514  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:01
PV
Pallavaram
08:17
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
4040752  CJ MSB EMU LOCALSun
08:05
PV
Pallavaram
08:21
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
4140702  CJ MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:08
PV
Pallavaram
08:24
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
4240026  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:15
PV
Pallavaram
08:31
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
4340320  TBM MSB EMU LOCALSun
08:15
PV
Pallavaram
08:31
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
4440516  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:22
PV
Pallavaram
08:38
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
4540616  CGL MSB EMU LOCALSun
08:25
PV
Pallavaram
08:41
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
4640028  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:29
PV
Pallavaram
08:45
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
4740322  TBM MSB EMU LOCALSun
08:35
PV
Pallavaram
08:51
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
4840030  TBM MSB LS GL EMUMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:36
PV
Pallavaram
08:52
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
4940032  TBM MSB LS GL EMUMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:43
PV
Pallavaram
08:59
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
5040324  TBM MSB EMU LOCALSun
08:45
PV
Pallavaram
09:01
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
5140034  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:49
PV
Pallavaram
09:05
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
5240618  CGL MSB EMU LOCALSun
08:55
PV
Pallavaram
09:11
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
5340036  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:56
PV
Pallavaram
09:12
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
5440852  TMLP MSB EMU LOCALSun
09:05
PV
Pallavaram
09:21
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
5540038  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:06
PV
Pallavaram
09:22
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
5640040  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:10
PV
Pallavaram
09:26
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
5740326  TBM MSB EMU LOCALSun
09:15
PV
Pallavaram
09:31
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
5840042  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:18
PV
Pallavaram
09:34
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
5940620  CGL MSB EMU LOCALSun
09:25
PV
Pallavaram
09:41
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
6040522  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:25
PV
Pallavaram
09:41
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
6140044  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:32
PV
Pallavaram
09:48
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
6240328  TBM MSB EMU LOCALSun
09:35
PV
Pallavaram
09:51
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
6340524  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:40
PV
Pallavaram
09:56
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
6440622  CGL MSB EMU LOCALSun
09:45
PV
Pallavaram
10:01
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
6540046  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:50
PV
Pallavaram
10:06
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
6640330  TBM MSB EMU LOCALSun
09:55
PV
Pallavaram
10:11
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
6740048  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:03
PV
Pallavaram
10:19
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
6840954  AJJ CGL MSB EMU FASTSun
10:05
PV
Pallavaram
10:21
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
6940050  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:12
PV
Pallavaram
10:28
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
7040332  TBM MSB EMU LOCALSun
10:15
PV
Pallavaram
10:31
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
7140528  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:25
PV
Pallavaram
10:41
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
7240334  TBM MSB EMU LOCALSun
10:25
PV
Pallavaram
10:41
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
7340336  TBM MSB EMU LOCALSun
10:35
PV
Pallavaram
10:51
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
7440052  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:40
PV
Pallavaram
10:56
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
7540624  CGL MSB EMU LOCALSun
10:45
PV
Pallavaram
11:01
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
7640054  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:50
PV
Pallavaram
11:07
SP
Saidapet
00h 17m
10 Km
35.3 km/hr
 
7740338  TBM MSB EMU LOCALSun
10:55
PV
Pallavaram
11:11
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
7842501  CGL GPD EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri
11:00
PV
Pallavaram
11:17
SP
Saidapet
00h 17m
10 Km
35.3 km/hr
 
7940340  TBM MSB EMU LOCALSun
11:05
PV
Pallavaram
11:21
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
8040056  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:10
PV
Pallavaram
11:26
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
8140342  TBM MSB EMU LOCALSun
11:15
PV
Pallavaram
11:31
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
8240058  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:20
PV
Pallavaram
11:36
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
8340754  CJ MSB SEMI FASTSun
11:25
PV
Pallavaram
11:41
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
8440704  CJ MSB SEMI FASTMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:30
PV
Pallavaram
11:46
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
8540344  TBM MSB EMU LOCALSun
11:35
PV
Pallavaram
11:51
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
8640060  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:40
PV
Pallavaram
11:56
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
8740346  TBM MSB EMU LOCALSun
11:45
PV
Pallavaram
12:01
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
8840062  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:50
PV
Pallavaram
12:06
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
8940626  CGL MSB EMU LOCALSun
11:55
PV
Pallavaram
12:11
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
9040530  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
12:00
PV
Pallavaram
12:16
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
9140064  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
12:10
PV
Pallavaram
12:26
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
9240348  TBM MSB EMU LOCALSun
12:10
PV
Pallavaram
12:26
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
9340066  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
12:20
PV
Pallavaram
12:36
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
9440350  TBM MSB EMU LOCALSun
12:25
PV
Pallavaram
12:41
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
9540532  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
12:30
PV
Pallavaram
12:46
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
9640628  CGL MSB EMU LOCALSun
12:40
PV
Pallavaram
12:56
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
9740068  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
12:40
PV
Pallavaram
12:56
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
9840070  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
12:50
PV
Pallavaram
13:06
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
9940352  TBM MSB EMU LOCALSun
12:55
PV
Pallavaram
13:11
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
10040534  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
13:00
PV
Pallavaram
13:16
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
10140630  CGL MSB EMU LOCALSun
13:10
PV
Pallavaram
13:26
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
10240072  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
13:10
PV
Pallavaram
13:26
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
10340804  TMLP MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
13:23
PV
Pallavaram
13:39
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
10440854  TMLP MSB EMU LOCALSun
13:25
PV
Pallavaram
13:41
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
10540074  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
13:35
PV
Pallavaram
13:51
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
10640354  TBM MSB EMU LOCALSun
13:40
PV
Pallavaram
13:56
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
10740076  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
13:48
PV
Pallavaram
14:04
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
10840356  TBM MSB EMU LOCALSun
13:55
PV
Pallavaram
14:11
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
10940536  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
14:00
PV
Pallavaram
14:16
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
11040632  CGL MSB EMU LOCALSun
14:10
PV
Pallavaram
14:26
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
11140078  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
14:13
PV
Pallavaram
14:29
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
11240080  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
14:25
PV
Pallavaram
14:41
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
11340358  TBM MSB EMU LOCALSun
14:25
PV
Pallavaram
14:41
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
11440082  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
14:38
PV
Pallavaram
14:54
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
11540538  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
14:50
PV
Pallavaram
15:06
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
11640634  CGL MSB EMU LOCALSun
14:55
PV
Pallavaram
15:11
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
11740084  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
15:03
PV
Pallavaram
15:19
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
11840362  TBM MSB EMU LOCALSun
15:10
PV
Pallavaram
15:26
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
11940540  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
15:15
PV
Pallavaram
15:31
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
12040364  TBM MSB EMU LOCALSun
15:20
PV
Pallavaram
15:36
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
12140636  CGL MSB EMU LOCALSun
15:30
PV
Pallavaram
15:46
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
12240086  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
15:30
PV
Pallavaram
15:46
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
12340366  TBM MSB EMU LOCALSun
15:40
PV
Pallavaram
15:56
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
12440088  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
15:45
PV
Pallavaram
16:01
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
12540368  TBM MSB EMU LOCALSun
15:55
PV
Pallavaram
16:11
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
12640542  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
16:00
PV
Pallavaram
16:16
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
12740638  CGL MSB EMU LOCALSun
16:10
PV
Pallavaram
16:26
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
12840090  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
16:15
PV
Pallavaram
16:31
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
12940370  TBM MSB EMU LOCALSun
16:20
PV
Pallavaram
16:36
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
13040092  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
16:30
PV
Pallavaram
16:46
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
13140372  TBM MSB EMU LOCALSun
16:30
PV
Pallavaram
16:46
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
13240094  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
16:38
PV
Pallavaram
16:54
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
13340374  TBM MSB EMU LOCALSun
16:38
PV
Pallavaram
16:49
SP
Saidapet
00h 11m
10 Km
54.5 km/hr
 
13440096  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
16:45
PV
Pallavaram
17:01
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
13540098  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
16:50
PV
Pallavaram
17:06
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
13640376  TBM MSB EMU LOCALSun
16:50
PV
Pallavaram
17:06
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
13706722  MLMR MSB MEMU EXP SPLDaily
16:55
PV
Pallavaram
17:11
SP
Saidapet
00h 16m
11 Km
41.3 km/hr
 
13840100  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:04
PV
Pallavaram
17:20
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
13940544  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:08
PV
Pallavaram
17:24
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
14040640  CGL MSB EMU LOCALSun
17:10
PV
Pallavaram
17:26
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
14140102  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:17
PV
Pallavaram
17:30
SP
Saidapet
00h 13m
10 Km
46.2 km/hr
 
14240378  TBM MSB EMU LOCALSun
17:20
PV
Pallavaram
17:36
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
14340104  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:21
PV
Pallavaram
17:37
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
14440106  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:28
PV
Pallavaram
17:44
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
14545352  TBM MSB EMU LOCALSun
17:30
PV
Pallavaram
17:46
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
14640642  CGL MSB EMU LOCALSun
17:30
PV
Pallavaram
17:46
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
14740546  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:35
PV
Pallavaram
17:51
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
14840380  TBM MSB EMU LOCALSun
17:40
PV
Pallavaram
17:56
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
14940108  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:41
PV
Pallavaram
17:57
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
15040110  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:47
PV
Pallavaram
18:03
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
15140382  TBM MSB EMU LOCALSun
17:50
PV
Pallavaram
18:06
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
15240112  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:53
PV
Pallavaram
18:09
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
15340644  CGL MSB EMU LOCALSun
18:00
PV
Pallavaram
18:16
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
15440548  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:00
PV
Pallavaram
18:16
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
15542521  TBM GPD EMUMon Tue Wed Thu Fri
18:08
PV
Pallavaram
18:24
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
15640384  TBM MSB EMU LOCALSun
18:10
PV
Pallavaram
18:26
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
15740114  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:15
PV
Pallavaram
18:31
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
15840386  TBM MSB EMU LOCALSun
18:20
PV
Pallavaram
18:36
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
15940116  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:22
PV
Pallavaram
18:38
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
16040550  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:29
PV
Pallavaram
18:45
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
16140646  CGL MSB EMU LOCALSun
18:30
PV
Pallavaram
18:46
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
16240118  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:36
PV
Pallavaram
18:52
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
16340388  TBM MSB EMU LOCALSun
18:40
PV
Pallavaram
18:56
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
16440120  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:43
PV
Pallavaram
18:59
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
16540552  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:50
PV
Pallavaram
19:06
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
16640390  TBM MSB EMU LOCALSun
18:50
PV
Pallavaram
19:06
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
16740122  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:00
PV
Pallavaram
19:16
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
16840392  TBM MSB EMU LOCALSun
19:00
PV
Pallavaram
19:16
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
16940124  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:07
PV
Pallavaram
19:23
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
17040648  CGL MSB EMU LOCALSun
19:10
PV
Pallavaram
19:26
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
17140554  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:15
PV
Pallavaram
19:31
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
17240394  TBM MSB EMU LOCALSun
19:20
PV
Pallavaram
19:36
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
17340126  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:24
PV
Pallavaram
19:40
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
17440396  TBM MSB EMU LOCALSun
19:30
PV
Pallavaram
19:46
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
17540128  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:33
PV
Pallavaram
19:49
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
17640650  CGL MSB EMU LOCALSun
19:40
PV
Pallavaram
19:56
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
17740556  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:42
PV
Pallavaram
19:58
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
17840398  TBM MSB EMU LOCALSun
19:50
PV
Pallavaram
20:06
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
17940130  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:51
PV
Pallavaram
20:07
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
18040956  AJJ CGL MSB LOCALSun
20:00
PV
Pallavaram
20:16
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
18140906  AJJ CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:00
PV
Pallavaram
20:16
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
18240400  TBM MSB EMU LOCALSun
20:10
PV
Pallavaram
20:26
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
18340132  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:10
PV
Pallavaram
20:23
SP
Saidapet
00h 13m
10 Km
46.2 km/hr
 
18440558  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:20
PV
Pallavaram
20:36
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
18540652  CGL MSB EMU LOCALSun
20:20
PV
Pallavaram
20:36
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
18640560  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:30
PV
Pallavaram
20:46
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
18740402  TBM MSB EMU LOCALSun
20:30
PV
Pallavaram
20:46
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
18840134  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:40
PV
Pallavaram
20:56
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
18940654  CGL MSB EMU LOCALSun
20:40
PV
Pallavaram
20:56
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
19040136  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
20:50
PV
Pallavaram
21:06
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
19140404  TBM MSB EMU LOCALSun
20:50
PV
Pallavaram
21:06
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
19240138  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
21:00
PV
Pallavaram
21:16
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
19340406  TBM MSB EMU LOCALSun
21:00
PV
Pallavaram
21:16
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
19440562  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
21:10
PV
Pallavaram
21:26
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
19540408  TBM MSB EMU LOCALSun
21:10
PV
Pallavaram
21:26
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
19640656  CGL MSB EMU LOCALSun
21:20
PV
Pallavaram
21:36
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
19740140  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
21:20
PV
Pallavaram
21:36
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
19840564  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
21:30
PV
Pallavaram
21:46
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
19940410  TBM MSB EMU LOCALSun
21:35
PV
Pallavaram
21:51
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
20040142  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
21:45
PV
Pallavaram
22:01
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
20140658  CGL MSB EMU LOCALSun
21:50
PV
Pallavaram
22:06
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
20240144  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
22:00
PV
Pallavaram
22:16
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
20340412  TBM MSB EMU LOCALSun
22:05
PV
Pallavaram
22:21
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
20440566  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
22:15
PV
Pallavaram
22:31
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
20540414  TBM MSB EMU LOCALSun
22:20
PV
Pallavaram
22:36
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
20640856  TMLP CGL MSB EMU LOCALSun
22:35
PV
Pallavaram
22:51
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
20740806  TMLP MSB EMUMon Tue Wed Thu Fri Sat
22:35
PV
Pallavaram
22:51
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
20840416  TBM MSB EMU LOCALSun
22:54
PV
Pallavaram
23:07
SP
Saidapet
00h 13m
10 Km
46.2 km/hr
 
20940146  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
22:55
PV
Pallavaram
23:11
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
21040660  CGL MSB EMU LOCALSun
23:05
PV
Pallavaram
23:21
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
21140568  CGL MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
23:10
PV
Pallavaram
23:26
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
21240418  TBM MSB EMU LOCALSun
23:25
PV
Pallavaram
23:41
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
21340148  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
23:30
PV
Pallavaram
23:46
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
21440420  TBM MSB EMU LOCALSun
23:45
PV
Pallavaram
00:01
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
21540150  TBM MSB EMU LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
23:50
PV
Pallavaram
00:06
SP
Saidapet
00h 16m
10 Km
37.5 km/hr
 
According to the rail network of Indian Railways, the distance between Pallavaram and Saidapet is 10 kilometres. And as listed in the above table, there are 215 direct trains between Pallavaram and Saidapet. Travelling by train makes our journey safe and convenient. Generally, Pallavaram Saidapet trains complete this journey in 00 hours and 16 minutes.

Distance Between Pallavaram and Saidapet

Distance Between Pallavaram and Saidapet is 10 kilometres. The below table lists distance in other units.

DistanceUnit
10Kilometres
6.21371Miles
10000Meters
1000000Centimeters
10936.1Yards
32808.4Feet
393701Inches

Travel Time From Pallavaram to Saidapet

Travel time from Pallavaram to Saidapet is generally 00 hours and 16 minutes. Travel time for different trains are listed below.

Train NumberTime
4057000 hours and 16 minutes
4066200 hours and 16 minutes
4030200 hours and 16 minutes
4000200 hours and 16 minutes
4030400 hours and 16 minutes
4000400 hours and 16 minutes
4000600 hours and 16 minutes
4030600 hours and 16 minutes
4050200 hours and 16 minutes
4060200 hours and 16 minutes

Pallavaram Saidapet Trains FAQs

Q. What is the distance between Pallavaram and Saidapet?

According to the Indian Rail network distance between Pallavaram and Saidapet is 10 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 16m.

Q. Which is the fastest train from Pallavaram to Saidapet?

40374 Tbm-msb Emu Local is the fastest train available from Pallavaram to Saidapet. It takes only 00 hours and 11 minutes to complete the journey.

Q. Which is the first train from Pallavaram to Saidapet?

40570 Cgl-msb Emu Local is the first train from Pallavaram to Saidapet. It leaves Pallavaram at 00:09.

Q. Which is the last train from Pallavaram to Saidapet?

40150 Tbm-msb Emu Local is the last train from Pallavaram to Saidapet. It leaves Pallavaram at 23:50.

Q. How many local trains run between Pallavaram and Saidapet?

Currently, 215 local trains run between Pallavaram and Saidapet.
For example, train number 40570 Cgl-msb Emu Local is a local passenger train that originates from Chengalpattu and ends at Chennai Beach station.

Q. What are important tags for this page?

Night Pallavaram Saidapet Trains Morning Pallavaram Saidapet Trains PALLAVARAM se SAIDAPET train