Santragachi To Bidhan Nagar Trains


131811  SDAH KNJ LOCALDaily
03:20
SDAH
Sealdah
03:26
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
232211  SDAH DKAE LOCALDaily
04:07
SDAH
Sealdah
04:13
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
331311  SDAH KLYM LOCALDaily
04:12
SDAH
Sealdah
04:18
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
433813  SDAH BNJ LOCALDaily
04:15
SDAH
Sealdah
04:21
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
531911  SDAH GEDE LOCALDaily
04:20
SDAH
Sealdah
04:26
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
631511  SDAH STB LOCALDaily
04:35
SDAH
Sealdah
04:41
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
731411  SDAH NH LOCALDaily
04:40
SDAH
Sealdah
04:46
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
833651  SDAH HB LOCALDaily
04:45
SDAH
Sealdah
04:51
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
933815  SDAH BNJ LOCALDaily
04:55
SDAH
Sealdah
05:01
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
1032213  SDAH DKAE LOCALDaily
04:58
SDAH
Sealdah
05:04
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
1131611  SDAH RHA LOCALDaily
05:05
SDAH
Sealdah
05:11
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
1231813  SDAH KNJ LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
05:20
SDAH
Sealdah
05:26
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
1333511  SDAH HNB LOCALDaily
05:20
SDAH
Sealdah
05:26
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
1431313  SDAH KLYM LOCALDaily
05:30
SDAH
Sealdah
05:36
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
1531613  SDAH RHA LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
05:37
SDAH
Sealdah
05:43
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
1632215  SDAH DKAE LOCALDaily
05:42
SDAH
Sealdah
05:48
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
1733817  SDAH BNJ LOCALDaily
05:54
SDAH
Sealdah
06:00
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
1831513  SDAH STB LOCALDaily
06:00
SDAH
Sealdah
06:06
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
1932217  SDAH DKAE LOCALDaily
06:05
SDAH
Sealdah
06:11
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
2031815  SDAH KNJ LOCALDaily
06:10
SDAH
Sealdah
06:16
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
2133513  SDAH HNB LOCALDaily
06:12
SDAH
Sealdah
06:18
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
2231615  SDAH RHA LOCALDaily
06:20
SDAH
Sealdah
06:26
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
2331315  SDAH KLYM LOCALDaily
06:30
SDAH
Sealdah
06:36
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
2431413  SDAH NH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
06:38
SDAH
Sealdah
06:44
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
2533653  SDAH HB LOCALDaily
06:43
SDAH
Sealdah
06:49
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
2632219  SDAH DKAE LOCALDaily
06:48
SDAH
Sealdah
06:54
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
2731817  SDAH KNJ LOCALDaily
06:55
SDAH
Sealdah
07:01
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
2833819  SDAH BNJ LOCALDaily
07:12
SDAH
Sealdah
07:18
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
2931317  SDAH KLYM LOCALDaily
07:18
SDAH
Sealdah
07:24
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
3031515  SDAH STB LOCALDaily
07:25
SDAH
Sealdah
07:31
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
3133613  SDAH DTK LOCALDaily
07:26
SDAH
Sealdah
07:32
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
3233421  SDAH MMG LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:32
SDAH
Sealdah
07:38
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
3331215  SDAH BP LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:33
SDAH
Sealdah
07:39
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
3431913  SDAH GEDE LOCALDaily
07:40
SDAH
Sealdah
07:46
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
3533515  SDAH HNB LOCALDaily
07:40
SDAH
Sealdah
07:46
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
3631217  SDAH BP LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:46
SDAH
Sealdah
07:52
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
3732221  SDAH DKAE LOCALDaily
07:46
SDAH
Sealdah
07:52
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
3831415  SDAH NH LOCALDaily
07:52
SDAH
Sealdah
07:58
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
3931819  SDAH KNJ LOCALDaily
07:53
SDAH
Sealdah
07:59
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
4031219  SDAH BP LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:00
SDAH
Sealdah
08:06
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
4131617  SDAH RHA LOCALDaily
08:00
SDAH
Sealdah
08:06
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
4231111  SDAH KWAE LOCALDaily
08:06
SDAH
Sealdah
08:12
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
4333821  SDAH BNJ LOCALDaily
08:10
SDAH
Sealdah
08:16
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
4431221  SDAH BP LOCALDaily
08:13
SDAH
Sealdah
08:19
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
4533517  SDAH HNB LOCALDaily
08:22
SDAH
Sealdah
08:28
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
4632223  SDAH DKAE LOCALDaily
08:24
SDAH
Sealdah
08:30
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
4731319  SDAH KLYM LOCALDaily
08:30
SDAH
Sealdah
08:36
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
4833615  SDAH DTK LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:30
SDAH
Sealdah
08:36
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
4931223  SDAH BP LOCALDaily
08:38
SDAH
Sealdah
08:44
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
5033823  SDAH BNJ LOCALDaily
08:42
SDAH
Sealdah
08:48
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
5132225  SDAH DKAE LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:48
SDAH
Sealdah
08:54
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
5231517  SDAH STB LOCALDaily
08:50
SDAH
Sealdah
08:56
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
5333431  SDAH BT LOCALDaily
08:58
SDAH
Sealdah
09:04
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
5431225  SDAH BPLOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:05
SDAH
Sealdah
09:11
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
5533681  SDAH GBG LOCALDaily
09:10
SDAH
Sealdah
09:16
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
5631321  SDAH KLYM LOCALDaily
09:20
SDAH
Sealdah
09:26
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
5733519  SDAH HNB LOCALDaily
09:20
SDAH
Sealdah
09:26
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
5831227  SDAH BP LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:28
SDAH
Sealdah
09:34
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
5933411  SDAH DDC LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:30
SDAH
Sealdah
09:36
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
6031417  SDAH NH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:34
SDAH
Sealdah
09:40
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
6131821  SDAH KNJ LOCALDaily
09:35
SDAH
Sealdah
09:41
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
6231229  SDAH BP LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:40
SDAH
Sealdah
09:46
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
6333433  SDAH BT LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:40
SDAH
Sealdah
09:46
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
6432227  SDAH DKAE LOCALDaily
09:52
SDAH
Sealdah
09:58
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
6531915  SDAH GEDE LOCALDaily
09:58
SDAH
Sealdah
10:04
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
6633617  SDAH DTK LOCALDaily
10:00
SDAH
Sealdah
10:06
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
6731231  SDAH BPLOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:05
SDAH
Sealdah
10:11
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
6833825  SDAH BNJ LOCALDaily
10:08
SDAH
Sealdah
10:14
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
6931151  SDAH BWN LOCALDaily
10:15
SDAH
Sealdah
10:21
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
7032229  SDAH DKAE LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:15
SDAH
Sealdah
10:21
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
7133435  SDAH BT LOCALDaily
10:22
SDAH
Sealdah
10:28
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
7231519  SDAH STB LOCALDaily
10:32
SDAH
Sealdah
10:38
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
7333437  SDAH BT LOCALDaily
10:35
SDAH
Sealdah
10:41
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
7431419  SDAH NH LOCALDaily
10:45
SDAH
Sealdah
10:51
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
7531825  SDAH KNJ LOCALDaily
10:52
SDAH
Sealdah
10:58
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
7632231  SDAH DKAE LOCALDaily
10:52
SDAH
Sealdah
10:58
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
7733439  SDAH BT LOCALDaily
10:58
SDAH
Sealdah
11:04
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
7833521  SDAH HNB LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:07
SDAH
Sealdah
11:13
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
7933655  SDAH HB LOCALDaily
11:20
SDAH
Sealdah
11:26
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
8031323  SDAH KLYM LOCALDaily
11:22
SDAH
Sealdah
11:28
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
8133827  SDAH BNJ LOCALDaily
11:30
SDAH
Sealdah
11:36
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
8231521  SDAH STB LOCALDaily
11:35
SDAH
Sealdah
11:41
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
8331621  SDAH RHA LOCALDaily
11:45
SDAH
Sealdah
11:51
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
8433657  SDAH HB LOCALDaily
12:00
SDAH
Sealdah
12:06
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
8531827  SDAH KNJ LOCALDaily
12:05
SDAH
Sealdah
12:11
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
8632233  SDAH DKAE LOCALDaily
12:14
SDAH
Sealdah
12:20
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
8733523  SDAH HNB LOCALDaily
12:18
SDAH
Sealdah
12:24
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
8831423  SDAH NH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
12:20
SDAH
Sealdah
12:26
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
8931325  SDAH KLYM LOCALDaily
12:30
SDAH
Sealdah
12:36
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
9031917  SDAH GEDE LOCALDaily
12:45
SDAH
Sealdah
12:51
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
9133831  SDAH BNJ LOCALDaily
12:48
SDAH
Sealdah
12:54
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
9231523  SDAH STB LOCALDaily
13:00
SDAH
Sealdah
13:06
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
9331425  SDAH NH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
13:07
SDAH
Sealdah
13:13
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
9431829  SDAH KNJ LOCALDaily
13:15
SDAH
Sealdah
13:21
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
9532235  SDAH DKAE LOCALDaily
13:25
SDAH
Sealdah
13:31
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
9633659  SDAH HB LOCALDaily
13:32
SDAH
Sealdah
13:38
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
9731233  SDAH BP LOCALDaily
13:42
SDAH
Sealdah
13:48
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
9831427  SDAH NH LOCALDaily
13:52
SDAH
Sealdah
13:58
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
9933833  SDAH BNJ LOCALDaily
13:53
SDAH
Sealdah
13:59
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
10031919  SDAH GEDE LOCALDaily
14:05
SDAH
Sealdah
14:11
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
10132411  SDAH BRPA LOCALDaily
14:12
SDAH
Sealdah
14:18
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
10231525  SDAH STB LOCALDaily
14:20
SDAH
Sealdah
14:26
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
10333525  SDAH HNB LOCALDaily
14:20
SDAH
Sealdah
14:26
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
10433835  SDAH BNJ LOCALDaily
14:27
SDAH
Sealdah
14:33
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
10531329  SDAH KLYM LOCALDaily
14:40
SDAH
Sealdah
14:46
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
10633527  SDAH HNB LOCALDaily
14:54
SDAH
Sealdah
15:00
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
10731623  SDAH RHA LOCALDaily
15:00
SDAH
Sealdah
15:06
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
10833837  SDAH BNJ LOCALDaily
15:12
SDAH
Sealdah
15:18
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
10931831  SDAH KNJ LOCALDaily
15:25
SDAH
Sealdah
15:31
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
11032237  SDAH DKAE LOCALDaily
15:28
SDAH
Sealdah
15:34
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
11131331  SDAH KLYM LOCALDaily
15:35
SDAH
Sealdah
15:41
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
11231527  SDAH STB LOCALDaily
15:45
SDAH
Sealdah
15:51
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
11333839  SDAH BNJ LOCALDaily
15:47
SDAH
Sealdah
15:53
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
11431429  SDAH NH LOCALDaily
15:55
SDAH
Sealdah
16:01
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
11531237  SDAH BP LOCALDaily
16:01
SDAH
Sealdah
16:07
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
11632239  SDAH DKAE LOCALDaily
16:07
SDAH
Sealdah
16:13
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
11733619  SDAH DTK LOCALDaily
16:18
SDAH
Sealdah
16:24
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
11831625  SDAH RHA LOCALDaily
16:25
SDAH
Sealdah
16:31
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
11933841  SDAH BNJ LOCALDaily
16:26
SDAH
Sealdah
16:32
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
12031431  SDAH NH LOCALDaily
16:30
SDAH
Sealdah
16:36
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
12131333  SDAH KLYM LOCALDaily
16:50
SDAH
Sealdah
16:56
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
12231529  SDAH STB LOCALDaily
16:57
SDAH
Sealdah
17:03
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
12331801  SDAH KNJ LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:05
SDAH
Sealdah
17:11
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
12433843  SDAH BNJ LOCALDaily
17:11
SDAH
Sealdah
17:17
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
12531921  SDAH GEDE LOCALDaily
17:16
SDAH
Sealdah
17:22
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
12631433  SDAH NH LOCALDaily
17:22
SDAH
Sealdah
17:28
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
12732241  SDAH DKAE LOCALDaily
17:22
SDAH
Sealdah
17:28
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
12833801  SDAH BNJ LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:32
SDAH
Sealdah
17:38
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
12913185  SDAH JYG GANGASAGAR EXPDaily
17:45
SDAH
Sealdah
17:53
BNXR
Bidhan Nagar
00h 08m
7 Km
52.5 km/hr
 
13033845  SDAH BNJ LOCALDaily
17:46
SDAH
Sealdah
17:52
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
13131601  SDAH RHA LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:54
SDAH
Sealdah
18:00
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
13233529  SDAH HNB LOCALDaily
18:00
SDAH
Sealdah
18:06
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
13331435  SDAH NH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:05
SDAH
Sealdah
18:11
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
13432243  SDAH DKAE LOCALDaily
18:08
SDAH
Sealdah
18:14
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
13531335  SDAH KLYM LOCALDaily
18:12
SDAH
Sealdah
18:18
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
13633401  SDAH BT MATRIBHOOMI LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:14
SDAH
Sealdah
18:20
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
13731923  SDAH GEDE LOCALDaily
18:20
SDAH
Sealdah
18:26
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
13831239  SDAH BP LOCALDaily
18:28
SDAH
Sealdah
18:34
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
13931437  SDAH NH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:35
SDAH
Sealdah
18:41
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
14033847  SDAH BNJ LOCALDaily
18:38
SDAH
Sealdah
18:44
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
14133621  SDAH DTK LOCALDaily
18:46
SDAH
Sealdah
18:52
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
14231533  SDAH STB LOCALDaily
18:50
SDAH
Sealdah
18:56
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
14333849  SDAH BNJ LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:57
SDAH
Sealdah
19:03
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
14432245  SDAH DKAE LOCALDaily
19:07
SDAH
Sealdah
19:13
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
14503195  SDAH LGL MEMU PGR SPLDaily
19:20
SDAH
Sealdah
19:27
BNXR
Bidhan Nagar
00h 07m
7 Km
60 km/hr
 
14633851  SDAH BNJ LOCALDaily
19:24
SDAH
Sealdah
19:30
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
14731925  SDAH GEDE LOCALDaily
19:28
SDAH
Sealdah
19:34
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
14831841  SDAH KNJ LOCALDaily
19:35
SDAH
Sealdah
19:41
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
14913147  SDAH BXT UTTARBANGA EXPDaily
19:40
SDAH
Sealdah
19:48
BNXR
Bidhan Nagar
00h 08m
7 Km
52.5 km/hr
 
15031439  SDAH NH LOCALDaily
19:42
SDAH
Sealdah
19:48
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
15133531  SDAH HNB LOCALDaily
19:46
SDAH
Sealdah
19:52
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
15231535  SDAH STB LOCALDaily
19:50
SDAH
Sealdah
19:56
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
15333623  SDAH DTK LOCALDaily
19:52
SDAH
Sealdah
19:58
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
15431339  SDAH KLYM LOCALDaily
20:05
SDAH
Sealdah
20:11
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
15533853  SDAH BNJ LOCALDaily
20:14
SDAH
Sealdah
20:20
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
15633685  SDAH GBG LOCALDaily
20:23
SDAH
Sealdah
20:29
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
15731627  SDAH RHA LOCALDaily
20:25
SDAH
Sealdah
20:31
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
15831927  SDAH GEDE LOCALDaily
20:32
SDAH
Sealdah
20:38
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
15913149  SDAH APDJ KANCHANKANYA EXDaily
20:35
SDAH
Sealdah
20:43
BNXR
Bidhan Nagar
00h 08m
7 Km
52.5 km/hr
 
16033443  SDAH BT LOCALDaily
20:39
SDAH
Sealdah
20:45
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
16132413  SDAH BRPA LOCALDaily
20:42
SDAH
Sealdah
20:48
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
16231537  SDAH STB LOCALDaily
20:45
SDAH
Sealdah
20:51
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
16331843  SDAH KNJ LOCALDaily
21:00
SDAH
Sealdah
21:06
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
16433855  SDAH BNJ LOCALDaily
21:04
SDAH
Sealdah
21:10
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
16533445  SDAH BT LOCALDaily
21:12
SDAH
Sealdah
21:18
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
16631443  SDAH NH LOCALDaily
21:20
SDAH
Sealdah
21:26
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
16733447  SDAH BT LOCALDaily
21:27
SDAH
Sealdah
21:33
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
16832247  SEALDAH DKAE LOCALDaily
21:34
SDAH
Sealdah
21:40
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
16931929  SDAH GEDE LOCALDaily
21:35
SDAH
Sealdah
21:41
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
17033857  SDAH BNJ LOCALDaily
21:47
SDAH
Sealdah
21:53
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
17131539  SDAH STB LOCALDaily
21:50
SDAH
Sealdah
21:56
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
17231341  SDAH KLYM EMU LOCALDaily
22:00
SDAH
Sealdah
22:06
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
17331629  SDAH RHA LOCALDaily
22:08
SDAH
Sealdah
22:14
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
17413153  SDAH MLDT GOUR EXPDaily
22:15
SDAH
Sealdah
22:23
BNXR
Bidhan Nagar
00h 08m
7 Km
52.5 km/hr
 
17533533  SDAH HB LOCALDaily
22:15
SDAH
Sealdah
22:21
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
17631445  SDAH NH LOCALDaily
22:22
SDAH
Sealdah
22:28
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
17732249  SDAH DKAE LOCALDaily
22:23
SDAH
Sealdah
22:29
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
17833859  SDAH BNJ LOCALDaily
22:34
SDAH
Sealdah
22:40
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
17931541  SDAH STB LOCALDaily
22:40
SDAH
Sealdah
22:46
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
18031631  SDAH RHA LOCALDaily
22:50
SDAH
Sealdah
22:56
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
18133861  SDAH BNJ LOCALDaily
23:00
SDAH
Sealdah
23:06
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
18231447  SDAH NH LOCALDaily
23:15
SDAH
Sealdah
23:21
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
18303139  SDAH RHA MEMU PASS SPLDaily
23:50
SDAH
Sealdah
23:56
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
18433863  SDAH BNJ LOCALDaily
23:50
SDAH
Sealdah
23:56
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
According to the rail network of Indian Railways, the distance between Santragachi and Bidhan Nagar is 7 kilometres. And as listed in the above table, there are 184 direct trains between Santragachi Junction and Bidhan Nagar. Travelling by train makes our journey safe and convenient. Generally, Santragachi Bidhan Nagar trains complete this journey in 00 hours and 06 minutes.

Santragachi Bidhan Nagar Passenger Trains

There is a total of 180 passenger trains between Santragachi and Bidhan Nagar. The below table lists them all.


131811  SDAH KNJ LOCALDaily
03:20
SDAH
Sealdah
03:26
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
232211  SDAH DKAE LOCALDaily
04:07
SDAH
Sealdah
04:13
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
331311  SDAH KLYM LOCALDaily
04:12
SDAH
Sealdah
04:18
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
433813  SDAH BNJ LOCALDaily
04:15
SDAH
Sealdah
04:21
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
531911  SDAH GEDE LOCALDaily
04:20
SDAH
Sealdah
04:26
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
631511  SDAH STB LOCALDaily
04:35
SDAH
Sealdah
04:41
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
731411  SDAH NH LOCALDaily
04:40
SDAH
Sealdah
04:46
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
833651  SDAH HB LOCALDaily
04:45
SDAH
Sealdah
04:51
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
933815  SDAH BNJ LOCALDaily
04:55
SDAH
Sealdah
05:01
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
1032213  SDAH DKAE LOCALDaily
04:58
SDAH
Sealdah
05:04
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
1131611  SDAH RHA LOCALDaily
05:05
SDAH
Sealdah
05:11
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
1231813  SDAH KNJ LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
05:20
SDAH
Sealdah
05:26
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
1333511  SDAH HNB LOCALDaily
05:20
SDAH
Sealdah
05:26
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
1431313  SDAH KLYM LOCALDaily
05:30
SDAH
Sealdah
05:36
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
1531613  SDAH RHA LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
05:37
SDAH
Sealdah
05:43
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
1632215  SDAH DKAE LOCALDaily
05:42
SDAH
Sealdah
05:48
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
1733817  SDAH BNJ LOCALDaily
05:54
SDAH
Sealdah
06:00
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
1831513  SDAH STB LOCALDaily
06:00
SDAH
Sealdah
06:06
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
1932217  SDAH DKAE LOCALDaily
06:05
SDAH
Sealdah
06:11
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
2031815  SDAH KNJ LOCALDaily
06:10
SDAH
Sealdah
06:16
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
2133513  SDAH HNB LOCALDaily
06:12
SDAH
Sealdah
06:18
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
2231615  SDAH RHA LOCALDaily
06:20
SDAH
Sealdah
06:26
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
2331315  SDAH KLYM LOCALDaily
06:30
SDAH
Sealdah
06:36
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
2431413  SDAH NH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
06:38
SDAH
Sealdah
06:44
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
2533653  SDAH HB LOCALDaily
06:43
SDAH
Sealdah
06:49
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
2632219  SDAH DKAE LOCALDaily
06:48
SDAH
Sealdah
06:54
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
2731817  SDAH KNJ LOCALDaily
06:55
SDAH
Sealdah
07:01
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
2833819  SDAH BNJ LOCALDaily
07:12
SDAH
Sealdah
07:18
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
2931317  SDAH KLYM LOCALDaily
07:18
SDAH
Sealdah
07:24
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
3031515  SDAH STB LOCALDaily
07:25
SDAH
Sealdah
07:31
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
3133613  SDAH DTK LOCALDaily
07:26
SDAH
Sealdah
07:32
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
3233421  SDAH MMG LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:32
SDAH
Sealdah
07:38
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
3331215  SDAH BP LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:33
SDAH
Sealdah
07:39
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
3431913  SDAH GEDE LOCALDaily
07:40
SDAH
Sealdah
07:46
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
3533515  SDAH HNB LOCALDaily
07:40
SDAH
Sealdah
07:46
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
3631217  SDAH BP LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
07:46
SDAH
Sealdah
07:52
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
3732221  SDAH DKAE LOCALDaily
07:46
SDAH
Sealdah
07:52
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
3831415  SDAH NH LOCALDaily
07:52
SDAH
Sealdah
07:58
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
3931819  SDAH KNJ LOCALDaily
07:53
SDAH
Sealdah
07:59
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
4031219  SDAH BP LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:00
SDAH
Sealdah
08:06
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
4131617  SDAH RHA LOCALDaily
08:00
SDAH
Sealdah
08:06
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
4231111  SDAH KWAE LOCALDaily
08:06
SDAH
Sealdah
08:12
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
4333821  SDAH BNJ LOCALDaily
08:10
SDAH
Sealdah
08:16
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
4431221  SDAH BP LOCALDaily
08:13
SDAH
Sealdah
08:19
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
4533517  SDAH HNB LOCALDaily
08:22
SDAH
Sealdah
08:28
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
4632223  SDAH DKAE LOCALDaily
08:24
SDAH
Sealdah
08:30
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
4731319  SDAH KLYM LOCALDaily
08:30
SDAH
Sealdah
08:36
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
4833615  SDAH DTK LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:30
SDAH
Sealdah
08:36
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
4931223  SDAH BP LOCALDaily
08:38
SDAH
Sealdah
08:44
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
5033823  SDAH BNJ LOCALDaily
08:42
SDAH
Sealdah
08:48
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
5132225  SDAH DKAE LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:48
SDAH
Sealdah
08:54
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
5231517  SDAH STB LOCALDaily
08:50
SDAH
Sealdah
08:56
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
5333431  SDAH BT LOCALDaily
08:58
SDAH
Sealdah
09:04
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
5431225  SDAH BPLOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:05
SDAH
Sealdah
09:11
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
5533681  SDAH GBG LOCALDaily
09:10
SDAH
Sealdah
09:16
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
5631321  SDAH KLYM LOCALDaily
09:20
SDAH
Sealdah
09:26
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
5733519  SDAH HNB LOCALDaily
09:20
SDAH
Sealdah
09:26
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
5831227  SDAH BP LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:28
SDAH
Sealdah
09:34
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
5933411  SDAH DDC LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:30
SDAH
Sealdah
09:36
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
6031417  SDAH NH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:34
SDAH
Sealdah
09:40
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
6131821  SDAH KNJ LOCALDaily
09:35
SDAH
Sealdah
09:41
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
6231229  SDAH BP LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:40
SDAH
Sealdah
09:46
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
6333433  SDAH BT LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:40
SDAH
Sealdah
09:46
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
6432227  SDAH DKAE LOCALDaily
09:52
SDAH
Sealdah
09:58
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
6531915  SDAH GEDE LOCALDaily
09:58
SDAH
Sealdah
10:04
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
6633617  SDAH DTK LOCALDaily
10:00
SDAH
Sealdah
10:06
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
6731231  SDAH BPLOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:05
SDAH
Sealdah
10:11
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
6833825  SDAH BNJ LOCALDaily
10:08
SDAH
Sealdah
10:14
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
6931151  SDAH BWN LOCALDaily
10:15
SDAH
Sealdah
10:21
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
7032229  SDAH DKAE LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:15
SDAH
Sealdah
10:21
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
7133435  SDAH BT LOCALDaily
10:22
SDAH
Sealdah
10:28
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
7231519  SDAH STB LOCALDaily
10:32
SDAH
Sealdah
10:38
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
7333437  SDAH BT LOCALDaily
10:35
SDAH
Sealdah
10:41
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
7431419  SDAH NH LOCALDaily
10:45
SDAH
Sealdah
10:51
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
7531825  SDAH KNJ LOCALDaily
10:52
SDAH
Sealdah
10:58
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
7632231  SDAH DKAE LOCALDaily
10:52
SDAH
Sealdah
10:58
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
7733439  SDAH BT LOCALDaily
10:58
SDAH
Sealdah
11:04
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
7833521  SDAH HNB LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:07
SDAH
Sealdah
11:13
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
7933655  SDAH HB LOCALDaily
11:20
SDAH
Sealdah
11:26
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
8031323  SDAH KLYM LOCALDaily
11:22
SDAH
Sealdah
11:28
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
8133827  SDAH BNJ LOCALDaily
11:30
SDAH
Sealdah
11:36
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
8231521  SDAH STB LOCALDaily
11:35
SDAH
Sealdah
11:41
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
8331621  SDAH RHA LOCALDaily
11:45
SDAH
Sealdah
11:51
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
8433657  SDAH HB LOCALDaily
12:00
SDAH
Sealdah
12:06
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
8531827  SDAH KNJ LOCALDaily
12:05
SDAH
Sealdah
12:11
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
8632233  SDAH DKAE LOCALDaily
12:14
SDAH
Sealdah
12:20
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
8733523  SDAH HNB LOCALDaily
12:18
SDAH
Sealdah
12:24
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
8831423  SDAH NH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
12:20
SDAH
Sealdah
12:26
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
8931325  SDAH KLYM LOCALDaily
12:30
SDAH
Sealdah
12:36
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
9031917  SDAH GEDE LOCALDaily
12:45
SDAH
Sealdah
12:51
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
9133831  SDAH BNJ LOCALDaily
12:48
SDAH
Sealdah
12:54
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
9231523  SDAH STB LOCALDaily
13:00
SDAH
Sealdah
13:06
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
9331425  SDAH NH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
13:07
SDAH
Sealdah
13:13
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
9431829  SDAH KNJ LOCALDaily
13:15
SDAH
Sealdah
13:21
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
9532235  SDAH DKAE LOCALDaily
13:25
SDAH
Sealdah
13:31
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
9633659  SDAH HB LOCALDaily
13:32
SDAH
Sealdah
13:38
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
9731233  SDAH BP LOCALDaily
13:42
SDAH
Sealdah
13:48
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
9831427  SDAH NH LOCALDaily
13:52
SDAH
Sealdah
13:58
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
9933833  SDAH BNJ LOCALDaily
13:53
SDAH
Sealdah
13:59
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
10031919  SDAH GEDE LOCALDaily
14:05
SDAH
Sealdah
14:11
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
10132411  SDAH BRPA LOCALDaily
14:12
SDAH
Sealdah
14:18
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
10231525  SDAH STB LOCALDaily
14:20
SDAH
Sealdah
14:26
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
10333525  SDAH HNB LOCALDaily
14:20
SDAH
Sealdah
14:26
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
10433835  SDAH BNJ LOCALDaily
14:27
SDAH
Sealdah
14:33
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
10531329  SDAH KLYM LOCALDaily
14:40
SDAH
Sealdah
14:46
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
10633527  SDAH HNB LOCALDaily
14:54
SDAH
Sealdah
15:00
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
10731623  SDAH RHA LOCALDaily
15:00
SDAH
Sealdah
15:06
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
10833837  SDAH BNJ LOCALDaily
15:12
SDAH
Sealdah
15:18
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
10931831  SDAH KNJ LOCALDaily
15:25
SDAH
Sealdah
15:31
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
11032237  SDAH DKAE LOCALDaily
15:28
SDAH
Sealdah
15:34
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
11131331  SDAH KLYM LOCALDaily
15:35
SDAH
Sealdah
15:41
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
11231527  SDAH STB LOCALDaily
15:45
SDAH
Sealdah
15:51
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
11333839  SDAH BNJ LOCALDaily
15:47
SDAH
Sealdah
15:53
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
11431429  SDAH NH LOCALDaily
15:55
SDAH
Sealdah
16:01
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
11531237  SDAH BP LOCALDaily
16:01
SDAH
Sealdah
16:07
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
11632239  SDAH DKAE LOCALDaily
16:07
SDAH
Sealdah
16:13
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
11733619  SDAH DTK LOCALDaily
16:18
SDAH
Sealdah
16:24
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
11831625  SDAH RHA LOCALDaily
16:25
SDAH
Sealdah
16:31
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
11933841  SDAH BNJ LOCALDaily
16:26
SDAH
Sealdah
16:32
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
12031431  SDAH NH LOCALDaily
16:30
SDAH
Sealdah
16:36
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
12131333  SDAH KLYM LOCALDaily
16:50
SDAH
Sealdah
16:56
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
12231529  SDAH STB LOCALDaily
16:57
SDAH
Sealdah
17:03
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
12331801  SDAH KNJ LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:05
SDAH
Sealdah
17:11
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
12433843  SDAH BNJ LOCALDaily
17:11
SDAH
Sealdah
17:17
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
12531921  SDAH GEDE LOCALDaily
17:16
SDAH
Sealdah
17:22
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
12631433  SDAH NH LOCALDaily
17:22
SDAH
Sealdah
17:28
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
12732241  SDAH DKAE LOCALDaily
17:22
SDAH
Sealdah
17:28
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
12833801  SDAH BNJ LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:32
SDAH
Sealdah
17:38
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
12933845  SDAH BNJ LOCALDaily
17:46
SDAH
Sealdah
17:52
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
13031601  SDAH RHA LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:54
SDAH
Sealdah
18:00
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
13133529  SDAH HNB LOCALDaily
18:00
SDAH
Sealdah
18:06
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
13231435  SDAH NH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:05
SDAH
Sealdah
18:11
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
13332243  SDAH DKAE LOCALDaily
18:08
SDAH
Sealdah
18:14
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
13431335  SDAH KLYM LOCALDaily
18:12
SDAH
Sealdah
18:18
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
13533401  SDAH BT MATRIBHOOMI LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:14
SDAH
Sealdah
18:20
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
13631923  SDAH GEDE LOCALDaily
18:20
SDAH
Sealdah
18:26
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
13731239  SDAH BP LOCALDaily
18:28
SDAH
Sealdah
18:34
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
13831437  SDAH NH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:35
SDAH
Sealdah
18:41
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
13933847  SDAH BNJ LOCALDaily
18:38
SDAH
Sealdah
18:44
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
14033621  SDAH DTK LOCALDaily
18:46
SDAH
Sealdah
18:52
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
14131533  SDAH STB LOCALDaily
18:50
SDAH
Sealdah
18:56
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
14233849  SDAH BNJ LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:57
SDAH
Sealdah
19:03
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
14332245  SDAH DKAE LOCALDaily
19:07
SDAH
Sealdah
19:13
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
14403195  SDAH LGL MEMU PGR SPLDaily
19:20
SDAH
Sealdah
19:27
BNXR
Bidhan Nagar
00h 07m
7 Km
60 km/hr
 
14533851  SDAH BNJ LOCALDaily
19:24
SDAH
Sealdah
19:30
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
14631925  SDAH GEDE LOCALDaily
19:28
SDAH
Sealdah
19:34
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
14731841  SDAH KNJ LOCALDaily
19:35
SDAH
Sealdah
19:41
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
14831439  SDAH NH LOCALDaily
19:42
SDAH
Sealdah
19:48
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
14933531  SDAH HNB LOCALDaily
19:46
SDAH
Sealdah
19:52
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
15031535  SDAH STB LOCALDaily
19:50
SDAH
Sealdah
19:56
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
15133623  SDAH DTK LOCALDaily
19:52
SDAH
Sealdah
19:58
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
15231339  SDAH KLYM LOCALDaily
20:05
SDAH
Sealdah
20:11
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
15333853  SDAH BNJ LOCALDaily
20:14
SDAH
Sealdah
20:20
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
15433685  SDAH GBG LOCALDaily
20:23
SDAH
Sealdah
20:29
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
15531627  SDAH RHA LOCALDaily
20:25
SDAH
Sealdah
20:31
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
15631927  SDAH GEDE LOCALDaily
20:32
SDAH
Sealdah
20:38
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
15733443  SDAH BT LOCALDaily
20:39
SDAH
Sealdah
20:45
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
15832413  SDAH BRPA LOCALDaily
20:42
SDAH
Sealdah
20:48
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
15931537  SDAH STB LOCALDaily
20:45
SDAH
Sealdah
20:51
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
16031843  SDAH KNJ LOCALDaily
21:00
SDAH
Sealdah
21:06
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
16133855  SDAH BNJ LOCALDaily
21:04
SDAH
Sealdah
21:10
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
16233445  SDAH BT LOCALDaily
21:12
SDAH
Sealdah
21:18
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
16331443  SDAH NH LOCALDaily
21:20
SDAH
Sealdah
21:26
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
16433447  SDAH BT LOCALDaily
21:27
SDAH
Sealdah
21:33
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
16532247  SEALDAH DKAE LOCALDaily
21:34
SDAH
Sealdah
21:40
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
16631929  SDAH GEDE LOCALDaily
21:35
SDAH
Sealdah
21:41
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
16733857  SDAH BNJ LOCALDaily
21:47
SDAH
Sealdah
21:53
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
16831539  SDAH STB LOCALDaily
21:50
SDAH
Sealdah
21:56
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
16931341  SDAH KLYM EMU LOCALDaily
22:00
SDAH
Sealdah
22:06
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
17031629  SDAH RHA LOCALDaily
22:08
SDAH
Sealdah
22:14
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
17133533  SDAH HB LOCALDaily
22:15
SDAH
Sealdah
22:21
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
17231445  SDAH NH LOCALDaily
22:22
SDAH
Sealdah
22:28
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
17332249  SDAH DKAE LOCALDaily
22:23
SDAH
Sealdah
22:29
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
17433859  SDAH BNJ LOCALDaily
22:34
SDAH
Sealdah
22:40
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
17531541  SDAH STB LOCALDaily
22:40
SDAH
Sealdah
22:46
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
17631631  SDAH RHA LOCALDaily
22:50
SDAH
Sealdah
22:56
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
17733861  SDAH BNJ LOCALDaily
23:00
SDAH
Sealdah
23:06
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
17831447  SDAH NH LOCALDaily
23:15
SDAH
Sealdah
23:21
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
17903139  SDAH RHA MEMU PASS SPLDaily
23:50
SDAH
Sealdah
23:56
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 
18033863  SDAH BNJ LOCALDaily
23:50
SDAH
Sealdah
23:56
BNXR
Bidhan Nagar
00h 06m
7 Km
70 km/hr
 

Distance Between Santragachi and Bidhan Nagar

Distance Between Santragachi and Bidhan Nagar is 7 kilometres. The below table lists distance in other units.

DistanceUnit
7Kilometres
4.349597Miles
7000Meters
700000Centimeters
7655.27Yards
22965.88Feet
275590.7Inches

Travel Time From Santragachi to Bidhan Nagar

Travel time from Santragachi to Bidhan Nagar is generally 00 hours and 06 minutes. Travel time for different trains are listed below.

Train NumberTime
3181100 hours and 06 minutes
3221100 hours and 06 minutes
3131100 hours and 06 minutes
3381300 hours and 06 minutes
3191100 hours and 06 minutes
3151100 hours and 06 minutes
3141100 hours and 06 minutes
3365100 hours and 06 minutes
3381500 hours and 06 minutes
3221300 hours and 06 minutes

Santragachi Bidhan Nagar Trains FAQs

Q. What is the distance between Santragachi and Bidhan Nagar?

According to the Indian Rail network distance between Santragachi Junction and Bidhan Nagar is 7 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 06m.

Q. Which is the fastest train from Santragachi to Bidhan Nagar?

31811 Sdah-knj Local is the fastest train available from Santragachi to Bidhan Nagar. It takes only 00 hours and 06 minutes to complete the journey.

Q. Which is the first train from Santragachi to Bidhan Nagar?

31811 Sdah-knj Local is the first train from Santragachi to Bidhan Nagar. It leaves Sealdah at 03:20.

Q. Which is the last train from Santragachi to Bidhan Nagar?

33863 Sdah - Bnj Local is the last train from Santragachi to Bidhan Nagar. It leaves Sealdah at 23:50.

Q. How many local trains run between Santragachi and Bidhan Nagar?

Currently, 180 local trains run between Santragachi and Bidhan Nagar.
For example, train number 31811 Sdah-knj Local is a local passenger train that originates from Sealdah and ends at Krishngr Cty Jn station.

Q. What are important tags for this page?

Night Santragachi Bidhan Nagar Trains Morning Santragachi Bidhan Nagar Trains SANTRAGACHI JN se BIDHAN NAGAR train