Uttarpara To Howrah Trains


137354  TAK HWH LOCALDaily
00:07
UPA
Uttarpara
00:30
HWH
Howrah Jn
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
237212  BDC HWH LOCALDaily
03:44
UPA
Uttarpara
04:10
HWH
Howrah Jn
00h 26m
10 Km
23.1 km/hr
 
337214  BDC HWH LOCALDaily
04:27
UPA
Uttarpara
04:50
HWH
Howrah Jn
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
437312  TAK HWH LOCALDaily
04:56
UPA
Uttarpara
05:20
HWH
Howrah Jn
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
537812  BWN HWH LOCALDaily
04:58
UPA
Uttarpara
05:27
HWH
Howrah Jn
00h 29m
10 Km
20.7 km/hr
 
637216  BDC HWH LOCALDaily
05:18
UPA
Uttarpara
05:50
HWH
Howrah Jn
00h 32m
10 Km
18.8 km/hr
 
737218  BDC HWH LOCALDaily
05:48
UPA
Uttarpara
06:12
HWH
Howrah Jn
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
837314  TAK HWH LOCALDaily
05:58
UPA
Uttarpara
06:20
HWH
Howrah Jn
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
937814  BWN HWH LOCALDaily
06:04
UPA
Uttarpara
06:35
HWH
Howrah Jn
00h 31m
10 Km
19.4 km/hr
 
1037220  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
06:17
UPA
Uttarpara
06:45
HWH
Howrah Jn
00h 28m
10 Km
21.4 km/hr
 
1137912  KWAE HWH LOCALDaily
06:25
UPA
Uttarpara
06:55
HWH
Howrah Jn
00h 30m
10 Km
20 km/hr
 
1237316  TAK HWH LOCALDaily
06:43
UPA
Uttarpara
07:05
HWH
Howrah Jn
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
1337816  BWN HWH LOCALDaily
06:56
UPA
Uttarpara
07:28
HWH
Howrah Jn
00h 32m
10 Km
18.8 km/hr
 
1437222  BDC HWH LOCALDaily
07:09
UPA
Uttarpara
07:35
HWH
Howrah Jn
00h 26m
10 Km
23.1 km/hr
 
1537224  BDC HWH LOCALDaily
07:25
UPA
Uttarpara
07:52
HWH
Howrah Jn
00h 27m
10 Km
22.2 km/hr
 
1637318  TAK HWH LOCALDaily
07:33
UPA
Uttarpara
07:55
HWH
Howrah Jn
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
1737818  BWN HWH LOCALDaily
07:39
UPA
Uttarpara
08:08
HWH
Howrah Jn
00h 29m
10 Km
20.7 km/hr
 
1837226  BDC HWH LOCALDaily
07:52
UPA
Uttarpara
08:18
HWH
Howrah Jn
00h 26m
10 Km
23.1 km/hr
 
1937820  BWN HWH LOCALDaily
08:09
UPA
Uttarpara
08:36
HWH
Howrah Jn
00h 27m
10 Km
22.2 km/hr
 
2037320  TAK HWH LOCALDaily
08:17
UPA
Uttarpara
08:40
HWH
Howrah Jn
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
2137042  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:37
UPA
Uttarpara
09:00
HWH
Howrah Jn
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
2237228  BDC HWH LOCALDaily
08:42
UPA
Uttarpara
09:06
HWH
Howrah Jn
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
2337304  SIU HWH LOCALDaily
08:46
UPA
Uttarpara
09:09
HWH
Howrah Jn
00h 23m
9 Km
23.5 km/hr
 
2437012  SRP HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
08:52
UPA
Uttarpara
09:15
HWH
Howrah Jn
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
2537322  TAK HWH LOCALDaily
09:00
UPA
Uttarpara
09:24
HWH
Howrah Jn
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
2637230  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:09
UPA
Uttarpara
09:34
HWH
Howrah Jn
00h 25m
10 Km
24 km/hr
 
2737202  BDC HWH MATRIBHUMI LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:18
UPA
Uttarpara
09:43
HWH
Howrah Jn
00h 25m
10 Km
24 km/hr
 
2837044  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:18
UPA
Uttarpara
09:40
HWH
Howrah Jn
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
2937308  HPL HWH LOCALDaily
09:25
UPA
Uttarpara
09:48
HWH
Howrah Jn
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
3037232  BDC HWH LOCALDaily
09:31
UPA
Uttarpara
09:55
HWH
Howrah Jn
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
3137372  GOGHAT HWH LOCALDaily
09:38
UPA
Uttarpara
10:04
HWH
Howrah Jn
00h 26m
10 Km
23.1 km/hr
 
3237234  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
09:47
UPA
Uttarpara
10:09
HWH
Howrah Jn
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
3337918  KWAE HWH LOCALDaily
09:51
UPA
Uttarpara
10:20
HWH
Howrah Jn
00h 29m
10 Km
20.7 km/hr
 
3437046  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:07
UPA
Uttarpara
10:30
HWH
Howrah Jn
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
3537014  SRP HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
10:14
UPA
Uttarpara
10:36
HWH
Howrah Jn
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
3637360  AMBG HWH LOCALDaily
10:21
UPA
Uttarpara
10:45
HWH
Howrah Jn
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
3737236  BDC HWHLOCALDaily
10:24
UPA
Uttarpara
10:48
HWH
Howrah Jn
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
3837048  SHE HWH LOCALDaily
10:32
UPA
Uttarpara
10:56
HWH
Howrah Jn
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
3937324  TAK HWH LOCALDaily
10:35
UPA
Uttarpara
11:02
HWH
Howrah Jn
00h 27m
10 Km
22.2 km/hr
 
4037050  SHE HWH LOCALDaily
10:49
UPA
Uttarpara
11:10
HWH
Howrah Jn
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
4137238  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:04
UPA
Uttarpara
11:32
HWH
Howrah Jn
00h 28m
10 Km
21.4 km/hr
 
4237240  BDC HWH LOCALDaily
11:22
UPA
Uttarpara
11:50
HWH
Howrah Jn
00h 28m
10 Km
21.4 km/hr
 
4337326  TAK HWH LOCALDaily
11:32
UPA
Uttarpara
11:58
HWH
Howrah Jn
00h 26m
10 Km
23.1 km/hr
 
4437052  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
11:42
UPA
Uttarpara
12:05
HWH
Howrah Jn
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
4537242  BDC HWH LOCALDaily
12:00
UPA
Uttarpara
12:25
HWH
Howrah Jn
00h 25m
10 Km
24 km/hr
 
4637832  BWN HWH LOCALDaily
12:16
UPA
Uttarpara
12:40
HWH
Howrah Jn
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
4737328  TAK HWH LOCALDaily
12:21
UPA
Uttarpara
12:47
HWH
Howrah Jn
00h 26m
10 Km
23.1 km/hr
 
4837652  MYM HWH LOCALDaily
12:40
UPA
Uttarpara
13:15
HWH
Howrah Jn
00h 35m
9 Km
15.4 km/hr
 
4937244  BDC HWH LOCALDaily
12:51
UPA
Uttarpara
13:20
HWH
Howrah Jn
00h 29m
10 Km
20.7 km/hr
 
5037056  SHE HWH LOCALDaily
13:03
UPA
Uttarpara
13:30
HWH
Howrah Jn
00h 27m
10 Km
22.2 km/hr
 
5137330  TAK HWH LOCALDaily
13:07
UPA
Uttarpara
13:35
HWH
Howrah Jn
00h 28m
10 Km
21.4 km/hr
 
5237834  BWN HWH LOCALDaily
13:20
UPA
Uttarpara
13:50
HWH
Howrah Jn
00h 30m
10 Km
20 km/hr
 
5337246  BDC HWH LOCALDaily
13:24
UPA
Uttarpara
13:47
HWH
Howrah Jn
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
5437922  KWAE HWH LOCALDaily
13:39
UPA
Uttarpara
14:05
HWH
Howrah Jn
00h 26m
10 Km
23.1 km/hr
 
5537332  TAK HWH LOCALDaily
13:48
UPA
Uttarpara
14:12
HWH
Howrah Jn
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
5637248  BDC HWH LOCALDaily
13:55
UPA
Uttarpara
14:20
HWH
Howrah Jn
00h 25m
10 Km
24 km/hr
 
5737362  ARAMBAGH HWH LOCALDaily
14:12
UPA
Uttarpara
14:40
HWH
Howrah Jn
00h 28m
10 Km
21.4 km/hr
 
5837250  BDC HWH LOCALDaily
14:12
UPA
Uttarpara
14:36
HWH
Howrah Jn
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
5937836  BWN HWH LOCALDaily
14:22
UPA
Uttarpara
14:46
HWH
Howrah Jn
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
6037334  TAK HWH LOCALDaily
14:36
UPA
Uttarpara
15:00
HWH
Howrah Jn
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
6137614  PDA HWH LOCALDaily
14:41
UPA
Uttarpara
15:08
HWH
Howrah Jn
00h 27m
9 Km
20 km/hr
 
6237252  BDC HWH LOCALDaily
14:58
UPA
Uttarpara
15:25
HWH
Howrah Jn
00h 27m
10 Km
22.2 km/hr
 
6337374  GOGT HWH LOCALDaily
15:04
UPA
Uttarpara
15:30
HWH
Howrah Jn
00h 26m
10 Km
23.1 km/hr
 
6437336  TAK HWH LOCALDaily
15:26
UPA
Uttarpara
15:50
HWH
Howrah Jn
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
6537254  BDC HWH LOCALDaily
15:32
UPA
Uttarpara
15:57
HWH
Howrah Jn
00h 25m
10 Km
24 km/hr
 
6637838  BWN HWH LOCALDaily
15:37
UPA
Uttarpara
16:05
HWH
Howrah Jn
00h 28m
10 Km
21.4 km/hr
 
6737256  BDC HWH LOCALDaily
15:47
UPA
Uttarpara
16:12
HWH
Howrah Jn
00h 25m
10 Km
24 km/hr
 
6837258  BDC HWH LOCALDaily
16:12
UPA
Uttarpara
16:38
HWH
Howrah Jn
00h 26m
10 Km
23.1 km/hr
 
6937338  TAK HWH LOCALDaily
16:20
UPA
Uttarpara
16:45
HWH
Howrah Jn
00h 25m
10 Km
24 km/hr
 
7037656  MYM HWH LOCALDaily
16:27
UPA
Uttarpara
16:52
HWH
Howrah Jn
00h 25m
9 Km
21.6 km/hr
 
7137364  ARAMBAGH HWH LOCALDaily
16:40
UPA
Uttarpara
17:02
HWH
Howrah Jn
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
7237260  BDC HWH LOCALDaily
16:45
UPA
Uttarpara
17:08
HWH
Howrah Jn
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
7337058  SHE HWH LOCALDaily
16:58
UPA
Uttarpara
17:23
HWH
Howrah Jn
00h 25m
10 Km
24 km/hr
 
7437840  BWN HWH LOCALDaily
17:10
UPA
Uttarpara
17:35
HWH
Howrah Jn
00h 25m
10 Km
24 km/hr
 
7537340  TAK HWH LOCALDaily
17:19
UPA
Uttarpara
17:43
HWH
Howrah Jn
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
7637262  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:19
UPA
Uttarpara
17:42
HWH
Howrah Jn
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
7737264  BDC HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
17:27
UPA
Uttarpara
17:50
HWH
Howrah Jn
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
7837658  MYM HWH LOCALDaily
17:31
UPA
Uttarpara
17:55
HWH
Howrah Jn
00h 24m
9 Km
22.5 km/hr
 
7937266  BDC HWH LOCALDaily
17:50
UPA
Uttarpara
18:14
HWH
Howrah Jn
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
8037060  SHEORAPHULI HOWRAH LOCALDaily
17:57
UPA
Uttarpara
18:20
HWH
Howrah Jn
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
8137268  BDC HWH LOCALDaily
18:08
UPA
Uttarpara
18:32
HWH
Howrah Jn
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
8237342  TAK HWH LOCALDaily
18:20
UPA
Uttarpara
18:42
HWH
Howrah Jn
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
8337926  KWAE HWH LOCALDaily
18:20
UPA
Uttarpara
18:48
HWH
Howrah Jn
00h 28m
10 Km
21.4 km/hr
 
8437062  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
18:32
UPA
Uttarpara
18:55
HWH
Howrah Jn
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
8537842  BWN HWH LOCALDaily
18:37
UPA
Uttarpara
19:02
HWH
Howrah Jn
00h 25m
10 Km
24 km/hr
 
8637270  BDC HWH LOCALDaily
18:44
UPA
Uttarpara
19:10
HWH
Howrah Jn
00h 26m
10 Km
23.1 km/hr
 
8737310  TAK SHE LOCALDaily
18:55
UPA
Uttarpara
19:16
HWH
Howrah Jn
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
8837272  BDC HWH LOCALDaily
19:01
UPA
Uttarpara
19:22
HWH
Howrah Jn
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
8937344  TAK HWH LOCALDaily
19:17
UPA
Uttarpara
19:42
HWH
Howrah Jn
00h 25m
10 Km
24 km/hr
 
9037846  BWN HWH LOCALSat
19:22
UPA
Uttarpara
19:49
HWH
Howrah Jn
00h 27m
10 Km
22.2 km/hr
 
9137274  BDC HWH LOCALDaily
19:28
UPA
Uttarpara
19:55
HWH
Howrah Jn
00h 27m
10 Km
22.2 km/hr
 
9237064  SHE HWH LOCALMon Tue Wed Thu Fri Sat
19:40
UPA
Uttarpara
20:05
HWH
Howrah Jn
00h 25m
10 Km
24 km/hr
 
9337848  BWN HWH LOCALDaily
19:57
UPA
Uttarpara
20:22
HWH
Howrah Jn
00h 25m
10 Km
24 km/hr
 
9437346  TAK HWH LOCALDaily
20:06
UPA
Uttarpara
20:28
HWH
Howrah Jn
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
9537276  BDC HWH LOCALDaily
20:12
UPA
Uttarpara
20:36
HWH
Howrah Jn
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
9637278  BDC HWH LOCALDaily
20:22
UPA
Uttarpara
20:48
HWH
Howrah Jn
00h 26m
10 Km
23.1 km/hr
 
9737850  BWN HWH LOCALDaily
20:32
UPA
Uttarpara
20:59
HWH
Howrah Jn
00h 27m
10 Km
22.2 km/hr
 
9837348  TAK HWH LOCALDaily
20:43
UPA
Uttarpara
21:05
HWH
Howrah Jn
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
9937376  GOGT HWH LOCALDaily
21:07
UPA
Uttarpara
21:28
HWH
Howrah Jn
00h 21m
10 Km
28.6 km/hr
 
10037280  BDC HWH LOCALDaily
21:10
UPA
Uttarpara
21:35
HWH
Howrah Jn
00h 25m
10 Km
24 km/hr
 
10137350  TAK HWH LOCALDaily
21:30
UPA
Uttarpara
21:53
HWH
Howrah Jn
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
10237282  BDC HWH LOCALDaily
21:37
UPA
Uttarpara
22:01
HWH
Howrah Jn
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
10337306  SIU HWH LOCALDaily
21:40
UPA
Uttarpara
22:10
HWH
Howrah Jn
00h 30m
9 Km
18 km/hr
 
10437852  BWN HWH MAIN LOCALDaily
21:50
UPA
Uttarpara
22:15
HWH
Howrah Jn
00h 25m
10 Km
24 km/hr
 
10537366  AMBG HWH LOCALDaily
22:09
UPA
Uttarpara
22:35
HWH
Howrah Jn
00h 26m
10 Km
23.1 km/hr
 
10637928  KWAE HWH LOCALDaily
22:15
UPA
Uttarpara
22:42
HWH
Howrah Jn
00h 27m
10 Km
22.2 km/hr
 
10737284  BDC HWH LOCALDaily
22:22
UPA
Uttarpara
22:50
HWH
Howrah Jn
00h 28m
10 Km
21.4 km/hr
 
10837854  BWN HWH NON STOP LOCALDaily
22:42
UPA
Uttarpara
23:12
HWH
Howrah Jn
00h 30m
10 Km
20 km/hr
 
10937352  TAK HWH LOCALDaily
22:46
UPA
Uttarpara
23:08
HWH
Howrah Jn
00h 22m
10 Km
27.3 km/hr
 
11037286  BDC HWH LOCALDaily
22:55
UPA
Uttarpara
23:20
HWH
Howrah Jn
00h 25m
10 Km
24 km/hr
 
11137288  BDC HWH LOCALDaily
23:07
UPA
Uttarpara
23:33
HWH
Howrah Jn
00h 26m
10 Km
23.1 km/hr
 
11237290  BDC LOCALDaily
23:22
UPA
Uttarpara
23:46
HWH
Howrah Jn
00h 24m
10 Km
25 km/hr
 
11337378  AMBG HWH LOCALDaily
23:35
UPA
Uttarpara
23:58
HWH
Howrah Jn
00h 23m
10 Km
26.1 km/hr
 
11403052  BWN HWH MEMU PGR SPLDaily
23:48
UPA
Uttarpara
00:15
HWH
Howrah Jn
00h 27m
10 Km
22.2 km/hr
 
According to the rail network of Indian Railways, the distance between Uttarpara and Howrah is 10 kilometres. And as listed in the above table, there are 114 direct trains between Uttarpara and Howrah Junction. Travelling by train makes our journey safe and convenient. Generally, Uttarpara Howrah trains complete this journey in 00 hours and 23 minutes.

Distance Between Uttarpara and Howrah

Distance Between Uttarpara and Howrah is 10 kilometres. The below table lists distance in other units.

DistanceUnit
10Kilometres
6.21371Miles
10000Meters
1000000Centimeters
10936.1Yards
32808.4Feet
393701Inches

Travel Time From Uttarpara to Howrah

Travel time from Uttarpara to Howrah is generally 00 hours and 23 minutes. Travel time for different trains are listed below.

Train NumberTime
3735400 hours and 23 minutes
3721200 hours and 26 minutes
3721400 hours and 23 minutes
3731200 hours and 24 minutes
3781200 hours and 29 minutes
3721600 hours and 32 minutes
3721800 hours and 24 minutes
3731400 hours and 22 minutes
3781400 hours and 31 minutes
3722000 hours and 28 minutes

Uttarpara Howrah Trains FAQs

Q. What is the distance between Uttarpara and Howrah?

According to the Indian Rail network distance between Uttarpara and Howrah Junction is 10 kilometres. This distance is generally travelled in 00h 23m.

Q. Which is the fastest train from Uttarpara to Howrah?

37050 She-hwh Local is the fastest train available from Uttarpara to Howrah. It takes only 00 hours and 21 minutes to complete the journey.

Q. Which is the first train from Uttarpara to Howrah?

37354 Tak-hwh Local is the first train from Uttarpara to Howrah. It leaves Uttarpara at 00:07.

Q. Which is the last train from Uttarpara to Howrah?

03052 Bwn-hwh Memu Pgr Spl is the last train from Uttarpara to Howrah. It leaves Uttarpara at 23:48.

Q. How many local trains run between Uttarpara and Howrah?

Currently, 114 local trains run between Uttarpara and Howrah.
For example, train number 37354 Tak-hwh Local is a local passenger train that originates from Tarakeswar and ends at Howrah Jn station.

Q. What are important tags for this page?

Night Uttarpara Howrah Trains Morning Uttarpara Howrah Trains UTTARPARA se HOWRAH JN train